Udland

Her er seks mulige resultater af historisk Brexit-afstemning

Storbritannien står over for en skæbnetime ved en afstemning i parlamentet tirsdag aften. Her er seks mulige scenarier for landets fremtid i Europa.

Tirsdag aften udspiller der sig et vigtigt øjeblik i europæisk historie.

Det britiske parlament skal sige ja eller nej til en aftale om at forlade EU - og afstemningen kan få afgørende betydning for, hvordan samarbejdet mellem Europa og Storbritannien bliver i fremtiden.

Premierminister Theresa May og hendes regering har forhandlet aftalen på plads med de øvrige EU-lande, men umiddelbart ser det ikke ud til, at hun har opbakning til at få den vedtaget i parlamentet.

Hvad, der sker efter afstemningen, er endnu svært at spå om i detaljer, men eksperterne er lige nu så godt som enige om, at der er seks mulige scenarier for Storbritannien.

Afstemningen skulle egentlig have været gennemført før jul, men Theresa May valgte at udskyde den i sidste øjeblik, fordi hun så ud til at ville lide nederlag.

Det har ikke umiddelbart ændret sig - i skrivende stund ser der ikke ud til at være flertal for aftalen, og Theresa May mangler fortsat opbakning i sit eget parti.

Her er de mulige scenarier efter afstemningen i parlamentet:

Du kan læse om detaljerne i hvert enkelt scenarie ved at folde punkterne herunder ud.

May vinder afstemningen

Dette scenarie virker inden afstemningen temmelig usandsynligt, da en lang række parlamentsmedlemmer fra Theresa Mays eget parti er imod den aftale, hun har forhandlet på plads.

 

Hvis det alligevel lykkes at få godkendt aftalen med EU, vil arbejdet med at tilpasse britisk lovgivning, så Storbritannien kan træde ud af EU 29. marts, gå i gang. 

 

Hovedrammerne for, hvordan briterne forlader unionen, vil være på plads, men debatten om en fremtidig handelsaftale og problematikken om grænsen mellem Irland og Nordirland vil formentlig fortsætte.

 

Kilder: BBC OnlineThe Guardian og The Daily Telegraph

Ingen aftale

Hvis Theresa May taber afstemningen, vil udgangspunktet være, at Storbritannien forlader EU ved midnat 29. marts uden en aftale.

 

Dermed vil Storbritannien ikke længere være en del af det indre marked, og så kommer der pludselig krav til told, afgifter og dokumentation på alle varer, der passerer den britiske grænse.

 

Lufttrafikken risikerer at blive lammet, og en bred vifte af fælles aktiviteter mellem EU og Storbritannien vil ophøre.

 

Tiden må vise, om Theresa May vil fortsætte som premierminister, hvis hun taber afstemningen, og kursen bliver sat mod et hårdt Brexit.

 

Hun kan fortsætte som hidtil, men har også mulighed for at trække sig som premierminister eller udskrive parlamentsvalg.

 

Flere britiske parlamentsmedlemmer har givet udtryk for, at de ikke ønsker et hårdt Brexit - så der er også mulighed for, at de stiller et mistillidsvotum til Theresa May, så hun bliver tvunget til at gå af.

 

Kilder: BBC OnlineThe Guardian og The Daily Telegraph

Aftalen genforhandles

Hvis det britiske parlament stemmer nej til aftalen, kan regeringen foreslå at genforhandle aftalen med EU.

 

Hvis det sker, bliver der formentlig tale om en større genforhandling, der munder ud i en helt ny aftale, som parlamentet så skal godkende.

 

Det vil formentlig betyde, at briterne vil forsøge at få udsat landets udtræden af EU, der ifølge Artikel 50 i Lissabontraktaten skal finde sted to år efter, at udmeldelsesprocessen blev iværksat - altså 29. marts.

 

Hvis briterne vil forsøge at genforhandle aftalen med EU, skal de først anmode EU om en udsættelse af Artikel 50. Alle de andre EU-lande skal så sige ja til at give briterne mere tid.

 

Hvis EU-landene siger ja, skal det britiske parlament vedtage en lov om en ny dato for Storbritanniens udtræden af unionen.

 

Hvis EU-landene siger nej, kan aftalen med EU ikke genforhandles, og så er briterne nødt til at vælge en anden løsning.

 

Hidtil har såvel EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og formand for EU-rådet, Donald Tusk, sagt, at aftalen ikke kan genforhandles.

 

Kilder: BBC OnlineThe Guardian og The Daily Telegraph

Der udskrives parlamentsvalg

Hvis den britiske premierminister, Theresa May, taber afstemningen, kan hun forsøge at få udskrevet et parlamentsvalg. 

 

Det kan hun for eksempel gøre, hvis hun vurderer, at de nye parlamentsmedlemmer i højere grad bakker op om hendes politik.

 

Theresa May har imidlertid ikke mandat til at udskrive et parlamentsvalg på egen hånd, som statsministeren for eksempel har herhjemme.

 

I stedet skal hun bede parlamentsmedlemmerne om at stemme for, at der skal afholdes valg før planlagt.

 

To tredjedele af parlamentsmedlemmerne skal stemme for, at der afholdes valg, og valget kan tidligst afholdes 25 hverdage efter afstemningen. Theresa May får mandat til at vælge datoen.

 

Hvis der udskrives parlamentsvalg, er det muligt, at briterne vil bede EU om en udsættelse af datoen for landets udtrædelse af unionen jævnfør Artikel 50 i Lissabontraktaten.

 

Hvis parlamentet stiller Theresa May et mistillidsvotum, er der også mulighed for, at der udskrives parlamentsvalg. Det kan du læse mere om andetsteds i denne artikel.

 

Kilder: BBC OnlineThe Guardian og The Daily Telegraph

Ny folkeafstemning

Hvis parlamentet siger nej til Brexit-aftalen med EU, kan regeringen forsøge at afholde en ny folkeafstemning om Storbritanniens forhold til EU.

 

Forsøger briterne sig med en ny folkeafstemning, vil de formentlig bede EU om at udsætte datoen for Storbritanniens udtrædelse af unionen jævnfør Artikel 50 i Lissabontraktaten.

 

Datoen er lige nu sat til at være 29. marts 2019.

 

En ny folkeafstemning inden 29. marts vil komme med så kort varsel, at briterne ikke kan nå at få vedtaget en lov om en ny folkeafstemning og samtidig lade ja- og nej-sigere komme ordentligt til orde inden.  

 

Hvis briterne beder EU om udsættelse, skal alle de andre EU-lande sige ja for at give briterne mere tid. 

 

Det vil EU-landene formentlig gerne, men i skrivende stund er der ikke megen synlig opbakning blandt de britiske politikere til at forsøge sig med en ny folkeafstemning.

 

Kilder: BBC OnlineThe Guardian og The Daily Telegraph

Mistillidsvotum til Theresa May

Hvis den aftale, som briterne har forhandlet på plads med EU, afvises af parlamentet, er der risiko for, at premierminister Theresa May stilles over for et mistillidsvotum.

 

Oppositionspartiet Labour har allerede givet udtryk for, at det vil forsøge at gennemføre en afstemning om et mistillidsvotum til Theresa May, hvis hun taber afstemningen om aftalen med EU.

 

Det er endda muligt, at Theresa May selv beder parlamentsmedlemmerne om at gennemføre en afstemning om mistillid, da hun kan komme styrket ud af situationen, hvis hun vinder den.

 

Hvis Teresa May vinder, kan hun fortsætte med en af de andre muligheder i denne artikel.

 

Hvis hun taber, skal der dannes en ny regering. 

 

Det har politikerne 14 dage til, og hvis der ikke kan opnås enighed om, hvem der skal lede landet i løbet af den periode, udskrives der parlamentsvalg.

 

Valget kan tidligst afholdes 25 hverdage efter fristen er udløbet.

 

Hvis politikerne enes om en ny regering med en ny premierminister i spidsen, kan vedkommende forsøge at arbejde videre med et af de andre scenarier i denne artikel. 

 

Kilder: BBC OnlineThe Guardian og The Daily Telegraph