Udland

Nytårsstorm på vej: Her forbereder de sig på oversvømmelser

Nogle steder kan opleve helt op til 150 centimer over normalt niveau.

Prognoserne ser ikke alt for gode ud.

En storm nytårsnat og nytårsdag kan give stormflod i Lillebælt, Storebælt og ved flere nordvendte fjorde.

Allerede nytårsdag stiger vandstanden til over en meter en række steder. I Roskilde Fjord og Odense Fjord ventes vandstanden at toppe ved 130 centimeter over daglig vande.

Men også ved det udsatte område Jyllinge Nordmark, der flere gange inden for få år har været oversvømmet, er man begyndt at tage sine forholdsregler.

I oktober i år gik man i gang med at kystsikre området med et dige, og det er her, man lige nu forsøger at lægge omkring 60 meter ekstra jord på og fylde nogle sandsække for at være forberedte.

- Det tager 7-8 timer at forlænge diget, og de er i fuld gang. Vi har delt det op i to dele, og det kører planmæssigt med den første del, og den anden del tager vi fat på i morgen formiddag, siger vagthavende indsatsleder ved Østsjællands Beredskab Bo Jensen.

Og man er forberedt hvis prognoserne skulle blive værre.

- De unge brandkadetter har forbedret sandsække hele morgenen på Roskilde Brandstation. Derudover har vi backup-sandsække klar samt reserveret ekstra pumper hos Beredskabsstyrelsen, hvis prognoserne skulle ændre sig,

Forbedrer sig på Fyn

Ifølge DMIs prognose kan byerne omkring Lillebælt komme til at opleve en vandstandsstigning på mellem 140 og 160 centimeter de mest udsatte steder.

Derfor har man også her analyseret prognoserne for, hvor det kan blive værst og hvilken rækkefølge, man har skulle gribe det an. Samt hvorvidt det blev nødvendigt at kalde ekstra mandskab på arbejde.

Lige nu er vi ved at placere sandsække rundt omkring på Fyn, som borgere kan hente.

Rene Cording,  viceberedskabsdirektør Beredskab Fyn.

Det fortæller viceberedskabsdirektør hos Beredskab Fyn, Rene Cording.

- Lige nu er vi ved at placere sandsække rundt omkring på Fyn, som borgere, der ved, at de kan blive berørt, kan komme ud at hente. Der vil senere komme en officiel melding om, hvor og hvornår de kan afhentes.

- Og så er vi ved at lave en plan for, hvordan og hvornår vi vil sætte ind. Og det er blandt andet ved at være sikre på, hvor vi kan sætte ind med mobile dæmninger, hvis det skulle komme dertil.

Ét af de steder, der kan blive hårdt ramt, er ved Seden Strandby, hvor vandet forventes at nå 150 centimeter over daglig vande.

Her er formanden for grundejerforeningen klar til kamp mod vandet:

- Det er utroligt, at vi allerede nu her mellem jul og nytår skal opleve storme og forhøjet vandstand. Men vi står sammen om at få lappet de huller, hvor vi forventer, at vandet løber ind, siger Anders Brændholt Rasmussen, der er formand for Seden Strandby Grundjerforening.

Anders Brændholt Rasmussen understreger derudover, at de gerne så, at staten og kommunerne bød sig mere til, da han føler, at de står meget alene med sikringen.

Lavtryk giver blæsevejret

Årsagen til det kraftige blæsevejr er et lavtryk, som løber nord om Danmark og senere mod syd.  

Det kan flere steder give hårde vindstød, der kan udfordre nytårsraketterne nytårsaften, men også natten til nytårsdag og på selve nytårsdag vil det blæse. De værste steder kan man opleve vindstød af orkanstyrke, oplyser TV 2 Vejret.

Den kraftige og langvarige blæst vil først og fremmest medføre forhøjet vandstand. Ved bælterne og i fjordene kan man fra tirsdag aften til onsdag eftermiddag få stormflod.