Hvert år dør en halv million europæere af luftforurening, viser ny rapport

16x9
Byen Pernik i Bulgarien kunne i 2013 løbe med prisen som Europas mest forurenede by. Foto: Dimitar Dilkoff / Scanpix Denmark

Forureningen kan forårsage blandt andet hjertesygdomme og lungekræft.

Røg fra brændeovne eller forbrændingsanlæg og os fra biler er blandt de store syndere, når det kommer til luftforurening.

Forureningen skal tages alvorligt, for den er hovedårsagen til tidlig død i 41 europæiske lande. 

Det konkluderer en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der anslår, at 422.000 europæere hvert år dør tidligt som følge af luftforurening. Rapporten er skrevet ud fra data fra 2015.

- Luftforurening er en usynlig drabsmand, og vi er nødt til at intensivere indsatsen på det her område, siger chefen for EEA, Hans Bruyninckx, til BBC

En tilsvarende rapport fra 2013 viste, at antallet på daværende tidspunkt lå på 467.000 tidlige dødsfald som følge af luftforurening. 

Kan forårsage sygdomme

Kigger man længere tilbage end 2013, er der imidlertid ikke kun dårligt nyt.

Sådan påvirker luftforurening din sundhed

Forureningen med partikler har betydning for vores sundhed på flere måder:

  • De bittesmå partikler kan give åndedrætsbesvær, påvirke blodet og ændre kroppens celler. I værste fald kan forureningen føre til udvikling af kræft.
  • Den påvirker hjertekredsløbet og dødelighed forbundet hermed.
  • Folk, der i forvejen har astma eller bronkitis, kan opleve, at symptomerne bliver værre eller oftere bliver syge.
  • Den har effekt på fødselsvægten, udvikling af diabetes og slagtilfælde
  • På længere sigt kan forureningen være skyld i hjerte- og lungesygdomme, kræft og dårligere lunger hos børn. 

Kilde: Miljøstyrelsen

Antallet af tidlige dødsfald som følge af "fine partikler" med betegnelsen "PM 2.5" er faldet med cirka en halv million siden 1990. Betegnelsen dækker over partikler, som ikke kan ses eller lugtes, men kan have en dødelig effekt på mennesker. 

Antal tidlige dødsfald som følge af luftforurening

De farlige og forurenende partikler kan forårsage og forværre hjertesygdomme, lungekræft og astma. 

Ifølge EEA skal forklaringen på faldet i antal dødsfald findes i de europæiske landes miljøpolitikker, som har ledt til blandt andet mere miljøvenlige biler, energiproduktion og industri. 

Brændeovn en stor synder

En lignende undersøgelse fra januar, som Københavns Universitet foretog for Hjerteforeningen, anslog, at over 3700 danskere årligt dør som følge af luftforurening

Ifølge den undersøgelse er luftforureningen fra brændeovne en af de store syndere, og det vurderes, at 50 procent af de danske dødsfald relateret til udledning skyldes brug af brændeovne. 

Brændeovnens massive forurening fik i august Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), til at foreslå, at brændeovne skulle forbydes i Københavns Kommune.

Røg fra brændeovne indeholder blandt andet giftstofferne tjære, dioxin, ozon og metan. 

Disse giftstoffer kan lede til blandt andet hjerte-kar-sygdomme, KOL og skader på immunforsvaret. 

Luftforureningens største syndere

Brændeovne

Ilden i brændeovnen spreder hygge, men desværre også skadelige partikler. Brændeovne og -kedler er derfor en betydelig kilde til luftforurening. 
Røgen fra de populære ovne indeholder giftstoffer som tjære, dioxin, ozon, metan, cyanidforbindelser og formaldehyd.
I 2017 havde hver fjerde husstand en brændeovn, viser tal fra Bolius.

Trafik

Fodboldtræning, familiebesøg og fragtkørsel. Biler, busser og andre køretøjer er uundværlige i hverdagen. Men det, der gør hverdagen lettere, belaster også miljøet.
Køretøjer bruger brændstoffer til at skabe energi. Brændstofferne kan være fossile såsom dieselolie og benzin.
Luftforurening starter med en aktivitet, for eksempel forbrænding i en bilmotor. Forbrændingen producerer energi, men giver også et udslip af kemiske stoffer.
Stofferne bæres med vinden, omdannes undervejs ved kemiske processer i luften og sætter sig på planters overflade, kommer ned i lungerne og forstyrrer iltbalancen i søer og åer.

Kraftværker

Strømmen til køleskabet, computeren og telefonen. Varmen i radiatoren. Alt sammen kommer fra store kraftværker, der producerer energi til danskerne, men udsender skadelige stoffer på samme tid. Forureningen kommer fra afbrænding af kul, olie, gas og træ.

Skibe

Varer fragtes med skibe Jorden rundt - året rundt. Fodboldssko skal leveres, bananer skal transporteres, og bacon skal eksporteres.
Hver dag passerer mange skibe gennem Østersøen, Storebælt og Nordsøen med varer til verdens havne. Med Danmarks placering i dette trafikknudepunkt udsættes luften i de danske byer for en del forurening fra skibe.
Udstødningerne fra de store motorer indeholder svovl, kvælstof, partikler, flygtige organiske forbindelser og stoffer, der nedbryder ozon. Alle sammen stoffer, der er skadelige for miljøet og for sundheden.

Stearinlys og madlavning

Det er ikke kun luften udenfor, der bliver forurenet, også luften indenfor kan være skadelig.
De farlige partikler kommer også fra de ting, vi gør inde i hjemmet. Primært opstår de, når vi tænder stearinlys og laver mad.
Lys er typisk lavet af stearin eller paraffin, men kan også være lavet af andre materialer som bivoks, soya og vegatabilsk olie. Der er dog forskel på, hvor mange mængder partikler levende lys udskiller, alt afhængigt af materialet.
Målinger viser ifølge Miljøstyrelsen, at paraffinlys gennemsnitligt udsender halvt så mange ultrafine partikler som stearinlys, når lysene brænder optimalt, altså med rolig flamme, som ikke soder.