Udland

Nu vil Colorado afskaffe slaveriet - igen

Den amerikanske stat vil ind og pille ved forfatningen for at få fjernet de sidste rester i slaveriets historie. For to år siden mislykkedes det.

Slaveriet er et grumt kapitel i USA's historie. Og selv om slaveri formelt har været afskaffet siden 1865, ser man stadig spor efter det.

I Colorado har man hidtil haft en passus i statens forfatning, der teknisk set åbner mulighed for slaveri.

Det hedder således: Der skal aldrig i denne stat være slaveri eller ufrivilligt arbejde, med undtagelse af straf for en kriminel handling, man er dømt for.

Den kursiverede del af sætningen er vigtig. For det er dén, juristerne nu vil have lavet om, så Colorado ikke længere ligner en stat, hvor en strafbar handling kan udløse slaveri.

Den nye del af Colorados forfatning kommer til at lyde således: Der skal i denne stat aldrig være hverken slaveri eller ufrivilligt arbejde.

Stemte for slaveri ved en fejl

Vælgerne stemte om forfatningsændringen for to år siden. Og resultatet var et ja - med en snæver margin - for at bevare 'slaveteksten'. Men da var formuleringen så forvirrende, at man var i tvivl om, hvorvidt man i virkeligheden havde stemt for eller imod slaveri.

Derfor gør man nu et nyt forsøg. Med en mere klart formuleret tekst til forfatningen.

- Det er utrolig vigtigt, fordi forfatningen ikke bare er af symbolsk karakter, siger Jumoke Emery for organisationen Abolish Slavery Colorado, som i årevis har kæmpet for en lovændring.

- Teksten står for noget helt grundlæggende i lovgivningen i staten. Den er også retningsgivende for, at vi kan lægge fortiden bag os og se fremad, fastslår Jumoke Emery til cpr.org.

Colorado er ikke den eneste stat, som lovmæssigt har lirket en dør på klem for slaveri. Ifølge CNN er det tilfældet i 15 andre stater. Også stater som Georgia, Texas og Alabama er blandt 'slavestaterne'. Vælgerne i Colorado sætter deres X i næste måned, når der er midtvejsvalg.