Udland

EU vil afskaffe skift mellem sommer- og normaltid - men Danmark kan ende med tidsforskel til Tyskland

I dag fremlagde EU-kommissionen sin plan for afskaffelsen sommer- og normaltid.

Fra oktober 2019 skal det være slut med at stille urene frem og tilbage to gange årligt, hvis det står til EU-kommissionen.

- Undersøgelser viser, at borgerne i EU ønsker, at vi afskaffer tidsændringerne. Desuden er det et levn fra fortiden, som ikke længere giver mening, udtalte Maros Sefcovic, vicepræsident for energiunionen, på et pressemøde i dag.

EU-kommissionen har forud for forslaget lavet en spørgeskemaundersøgelse om spørgsmålet blandt borgerne i EU. 4,6 millioner mennesker deltog.

84 procent af de adspurgte ønsker at afskaffe tidsændringerne. Over tre millioner af svarene kom dog fra Tyskland.

- Lad mig understrege, at vi ikke ønsker at detailstyre. Men det her er et reelt ønske for indbyggerne i EU, sagde Maros Sefcovic.

Afstemning

Hvilken model ønsker du?

Et levn fra fortiden

Sommertid blev oprindeligt indført for at spare energi under Første Verdenskrig. Men praksissen har ikke længere den store effekt, ifølge EU-kommissionen.

- Energibesparelsen er efterhånden minimal på grund af den teknologiske udvikling, udtalte Sefcovic.

Allerede i april næste år skal medlemslandene bekendtgøre, om de fremover vil operere med permanent sommer- eller normaltid, som også kendes som vintertid. Og i oktober 2019 vil det sidste tidsskifte så finde sted, hvis EU-kommissionens forslag bliver vedtaget. 

- Det er en meget ambitiøs tidsplan, så vi håber, at de enkelte regeringer i medlemslandene vil gå i gang med arbejdet allerede nu, udtalte transportkommissær Violeta Bulc til pressemødet.  

Landene må selv vælge

EU-kommissionen vil ikke blande sig i, om medlemslandene fremover vil have sommertid eller normaltid. Dermed kan der potentielt ende med at være tidsforskel mellem eksempelvis Danmark og Tyskland.

- Vi koordinerer udfasningen af sommer- og normaltid, men det er op til de enkelte medlemslande, hvad de fremover ønsker, sagde Violeta Bulc i dag.

Flere journalister spurgte på pressemødet ind til, om det ikke bliver besværligt. Men det afviste transportkommissæren.

- Vi har i forvejen tre tidszoner i Europa, så det er vi vant til at skulle håndtere, sagde Bulc.

EU-landene har forskellige ønsker

Og det er umiddelbart sandsynligt, at medlemslandene kommer til at vælge forskellige tider. Undersøgelsen blandt EU-borgerne viser eksempelvis, at indbyggerne i Polen, Portugal og Cypern ønsker sommertid, mens det forholder sige lige omvendt i Danmark og Finland.  

- Vi vil selvfølgelig respektere landenes beslutninger. Men jeg er også sikker på, at Det Europæiske Råd vil tage hensyn til hinanden efter bedste evne, sagde Bulc. 

Godt for økonomien og måske også sundheden

Men udover at borgerne ønsker det, så er der også en række økonomiske gevinster forbundet med at udfase tidsændringerne, særligt inden for transportsektoren.   

- Afskaffelsen af de halvårlige tidsændringer vil gøre det hele mere gennemskueligt, lød det fra Violeta Bulc.

Om det er skadeligt for sundheden at skifte mellem sommer- og normaltid har har været omdiskuteret. Undersøgelser har eksempelvis peget på en sammenhæng mellem blodpropper og skift til sommertid.

Lande som Rusland, Tyrkiet og Kina har tidligere valgt at droppe de halvårlige tidsændringer.