Udland

Ofre for pædofile præster kræver handling - kalder paven en hykler

Pave Frans har i disse dage igen travlt med at udsende beklagelser og undskyldninger for pædofile præsters overgreb på børn.

En ny hårrejsende og gruopvækkende rapport om systematiske overgreb begået af omkring 300 præster overfor næsten 1000 børn igennem 70 år er blevet offentliggjort i Pennsylvania i USA. Det har chokeret verden og det har rystet den katolske kirke.

Vi kræver handling og ikke kun medfølelse og beklagelser

Francesco Zanardi, talsmand for pædofiliofre

Paven er i disse dage til et stort familietræf i Irland, men det altoverskyggende tema for besøget er ikke den kristne familie, men derimod nye pædofiliskandaler.

For et par dage siden skrev Pave Frans et brev til “Guds folk”, som indeholdt et “mea culpa”, en tekst hvori han angrer, beklager og undskylder kirkens manglende indgreb mod disse overgreb. Han prædiker “nultolerance” overfor præster, der har begået den slags forbrydelser, og han skriver helt konkret: Seksuelle overgreb mod børn begået af præster er ikke bare en synd overfor Gud men en kriminel handling.

Men det er slet ikke nok bare at sige undskyld, mener en stor gruppe ofre og overlevende efter overgreb begået af pædofile i den katolske kirke.

Vrede mod paven

Talsmanden for den italienske gruppe “Rete L’abuso” (netværk af ofre for overgreb, underafdeling af ECA - Ending Clergy Abuse, som findes i 18 lande), Francesco Zanardi, siger, at paven er en hykler og en løgner. Han taler og taler, men gør intet konkret. Kirken holder i mange tilfælde hånden over de pædofile præster, siger Zanardi til TV 2, og det er helt uacceptabelt, at præster ikke bliver meldt til de civile anklagemyndigheder i de lande, de begår forbrydelser i.

Sagen er en af de værste i pave Frans tid i spidsen for den katolske kirke.

- Det ville være nemt for paven at lave nogle utvetydelige, globale regler, som pålagde biskopper at anmelde præster for lovovertrædelser som disse, men de findes endnu ikke. Vi kræver handling og ikke kun medfølelse og beklagelser, siger talsmanden for ofrene i Italien.

Francesco Zanardi repræsenterer mange utilfredse ofre, som lægger pres på den katolske kirke for at få den til at indføre konkrete tiltag mod den fortielseskultur, der har hersket indenfor kirken. Ofrene vil have love, som tvinger medvidende biskopper og præster til at melde de pædofile og hvis de ikke gør det, bør de selv kunne straffes.

Ønsker register over pædofile præster

Ofrene ønsker også et verdensomspændende register, hvor man kan finde navnene på de skyldige præster, så folk har mulighed for at beskytte deres børn. 

Demonstration mod præsters misbrug af børn i Chile.

Ofrene kræver, at enhver præst der bliver taget i at udøve seksuelle overgreb mod børn, skal have frataget retten til at udfylde et præsteembede for bestandigt. Hvis nogen undlader at anmelde en kriminel præst, bør det udløse bandlysning fra kirken, mener ECA - Ending Clergy Abuse.

Selvom Pave Frans er meget populær i vide kredse for sin folkelige stil, sin ydmyge personlighed, sin interesse for samfundets svageste og klimaet, mener mange, at han ikke har trådt nok i karakter i forhold til de mange frygtelige pædofiliskandaler. Temaet som de fleste mener, er kirkens store skamplet. Kan han gøre noget i Irland for at vise mere handlekraft? Eller vil Francesco Zanardi og andre ofre blive ved med at kalde ham løgner?