Udland

Svensk tv fremlægger tabubelagte voldtægtstal

Stoffer, alkohol, tidligere domme og et fødested uden for Sverige går igen blandt svenske voldtægtsmænd.

58 procent af alle voldtægtsforbrydelser i Sverige de seneste fem år, hvor der er faldet dom, er begået af personer, som ikke er født i Sverige. Det viser en kortlægning fra tv-stationen SVT.

Det er programmet 'Uppdrag Granskning', der har sat sig ned og kigget alle 843 sager om fuldbyrdet eller forsøg på voldtægt over de fem år igennem.

Når det gælder overfaldsvoldtægter var 110 af 129 dømte født i udlandet. 97 af dem uden for Europa. I de tilfælde, hvor der var tale om en gruppevoldtægt, var 70 af 94 dømte født uden for Europa.

Flere fællestræk ved dømte

Ud over et flertal af personer født uden for Sverige finder SVT-programmet også andre fællestræk ved de dømte.

Mange af dem har ifølge programmet været påvirket af narkotika og alkohol, har et lavt uddannelsesniveau, og ikke mindst har mere end hver tredje været dømt for anden kriminalitet før.

'Uppdrag Granskning' dykker også ned i den gruppe af voldtægtsforsøg og -sager, hvor gerningsmanden og ofret ikke kendte hinanden. Her er andelen af gerningsmænd, der ikke er født i Sverige, endnu højere: Omkring otte ud af ti.

Af denne gruppe har 40 procent været i Sverige i et år eller mindre, viser gennemgangen.

Professor: De kommer fra groft maskuliniserede miljøer

Professor i kriminologi Jerry Sarnecki forklarer til SVT, at de personer, som kommer til Sverige, ofte har levet meget kort tid i deres hjemland.

- Mange af dem har efterfølgende levet på gaderne i Tehran, Paris, Marseille eller Stockholm og i groft maskuliniserede miljøer, hvor de kun har været omgivet af andre mænd, siger han til SVT.

En afghansk født tidligere svensk politibetjent Mustafa Panshiri holder i dag foredrag for unge afghanske drenge.

- Vi kommer til at se mere af dette i fremtiden, hvis vi ikke ærligt begynder at tale om, hvad det her beror på og forklarer de kulturelle forskelle, som findes, siger han til SVT.

Lignende undersøgelse lavet tidligere i år

Også den svenske avis Aftonbladet lavede tidligere i år en lignende opgørelse, som viste at cirka 75 procent af alle, der er blevet dømt for gruppevoldtægt i Sverige, er født uden for landet.

Aftonbladets analyse viste, at det ofte er unge drenge eller mænd, der begår forbrydelsen mod endnu yngre piger. Syv ud af 10 gerningsmænd var således mellem 15 og 20 år gamle. Ofrenes gennemsnitsalder var blot 15 år.

Under retssagerne kom det frem, at gerningsmændene ofte påstod, at ofrene deltog i sexakten frivilligt, og at offeret selv foreslog sex.

Hvert andet offer kendte mindst en af gerningsmændene i forvejen, og offeret stolede typisk på vedkommende.

Gerningsmændene var i mange tilfælde påvirket af enten alkohol eller cannabis.

Ifølge flere eksperter, som Aftonbladet talte med, er det ikke overraskende, at mænd med rødder i en anden kultur, står bag forbrydelser af den type.

- Tærsklen for misbrug kan være lavere for udenlandsk fødte, der kan bære en kvindeforagt med sig, som støttes af ens venner, der fortolker kvinder som seksuelt tilgængelige, når de bevæger sig udenfor, sagde Christian Diesen, der er professor i strafferet ved Stockholms Universitet til avisen.

Gennemgang lægges frem kort før valg

Gennemgangen lægges frem, 18 dage før svenskerne skal til valg til Riksdagen. I en særskilt artikel forklarer SVT-programmet 'Uppdrag Granskning', hvorfor det har valgt at fremlægge sin gennemgang:

- Debatten om voldtægter og etnicitet har hidtil været ført med meget lidt fakta som grundlag, skriver programmet i en særskilt artikel.

Statistik over indvandreres kriminalitet har været et kontroversielt emne i Sverige siden 2005, hvor det svenske kriminalpræventive råd, Brå, udgav en rapport, der viste, at udenlandsk fødte havde mere end dobbelt så stor risiko for at blive mistænkt for noget kriminelt.

Siden da har man i Sverige ikke lavet opgørelser over kriminaliteten blandt indvandrere.

Det har ført til kritik, og i 2017 krævede blandt andet Sverigedemokraterna og Centerpartiet, at tallene blev offentliggjort.

Det afviste regeringen.

Mørklægningen af tallene har ført til kritik af den svenske regering for positiv særbehandling af etniske minoriteter.

Avisen B.T. har tidligere i år lavet en gennemgang af domme i sager om overfaldsvoldtægter i Danmark fra januar 2016 til maj 2017. Også her viser der sig en overrepræsentation af dømte med anden etnicitet.