Udland

Elbæk vil lave 15 nye ministerier og ændre regeringsapparatet

Uffe Elbæk har nye visioner for fremtidens regering. Asger Ladefoged / Scanpix Denmark

Et nyt grønt ministerium skal overtage Finansministeriets rolle som politisk overdommer, mens Forsvarsministeriet nedlægges, foreslår Alternativet.

Der er behov for en helt grundlæggende forandring af regeringsapparatet i Danmark, hvis klimaforandringerne skal bekæmpes.

Det mener Alternativet, som nu fremlægger en detaljeret plan for, hvordan regeringen skal indrettes, hvis det står til det lille grønne parti, skriver Politiken.

Alternativet vil oprette 15 nye ministerier med 22 ministre, som skal gennemføre et politisk program med omprioriteringer for cirka 240 milliarder kroner over de næste 4 år. Kun Statsministeriet og Udenrigsministeriet får lov til at beholde deres navne.

Helt centralt står et nyt ministerium for grøn omstilling, der skal godkende alle relevante politiske tiltag i andre ministerier.

- Vi mener, at klimaforandringerne er vores politiske udfordring nummer ét. Det er derfor, at vi ikke bare ændrer ministeriernes navne og arbejdsområder, men markant ændrer de økonomiske prioriteringer. Det nye supergrønne ministerium skal dybest set have den rolle, som Finansministeriet har i dag, siger Uffe Elbæk til Politiken.

Elbæk melder sig som statsministerkandidat

Efter en stigende splittelse i rød blok meldte politisk leder Uffe Elbæk sig kort før sommerferien som statsministerkandidat. Det er i det lys, at han nu fremlægger en plan for, hvordan en regering skal indrettes, hvis han får magt, som han har agt.

Ifølge planen vil Alternativet også oprette en vicestatsministerpost, lægge Forsvarsministeriet ind under Udenrigsministeriet og oprette en ny minister for Nordatlanten, som skal gå på skift mellem Danmark, Grønland og Færøerne.

Med planen følger også Alternativets bud på, hvordan partiet vil finansiere en række konkrete politiske forslag om alt fra gratis psykologhjælp over billigere offentlig transport til familiesammenføring for udlændinge med opholdstilladelse fra dag 1.

Pengene vil Alternativet blandt andet finde ved at fremrykke beskatning af pensioner, indføre en ny formueskat og en række nye grønne afgifter samt hente 38 milliarder kroner i skat på aktie- og obligationshandler.

Alternativets 15 ministerier

 1. Statsministeriet

  Antal ministre: 2 (statsministeren og vicestatsministeren)

  Skal blandt andet sikre, at alle ministerier overholder menneskerettighederne, bidrager til opfyldelsen af klimaaftalen fra Paris, FN's verdensmål og andre internationale aftaler og forpligtelser. 

   

 2. Ministeriet for grøn omstilling

  Antal minister: 4
  (klima- og energiminister, miljøminister, naturens minister, minister for global grøn omstilling)

  Alle politiske tiltag af relevans godkendes af dette ministerium. Derudover skal det blandt andet sikre, at Danmark bliver fossilfrit i 2035.

 3. Ministeriet for social refærdighed

  Antal ministre: 1

  Skal bl.a. arbejde for en afskaffelse af integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet, førtidspensions- og fleksjobreformen, 225-timers reglen og ghettolisten samt gøre det muligt for at få dagpenge og kontanthjælp uden modydelse.

 4. Ministeriet for økonomisk bæredygtighed

  Antal ministre: 2 
  (ministeren for økonomisk bæredygtighed og ministeren for ligestilling og finansiel stabilitet)

  Skal gøre op med konkurrencestaten og indføre en økonomisk, social og grøn bundlinje i ministeriets fremtidige beregninger.

 5. Ministeriet for god fordeling

  Antal ministre: 1 

  Skal indføre en række skatter på blandt andet nettoformuer over tre millioner og handler med aktier og obligationer, som skal sikre en bedre omfordeling, og så skal der laves en grøn afgiftsreform med lavere afgifter på elbiler og højere afgifter på blandt andet flyrejser, kemikalier og oksekød.

 6. Udenrigsministeriet

  Antal ministre: 3
  (udenrigsministeren, ministeren for udviklinh og global retfærdighed og ministeren for Nordatlanten)

  Skal bl.a. sænke forsvarsudgifterne til én procent af bnp og fordoble udviklingsbistanden. For at styrke Rigsfællesskabet skal ministerposten for Nordatlanten gå på skift mellem Danmark, Grønland og Færøerne.

   

 7. Ministeriet for mennesker på flugt og nye danskere

  Antal ministre: 1

  Skal lempe reglerne for, hvornår man kan opnå statsborgerskab og indføre familiesammenføring for mennesker med opholdstilladelse fra dag 1, og så skal Danmark tage 2.000 kvoteflygtninge om året.

 8. Demokrati- og indenrigsministeriet

  Antal ministre: 1

  Ministeriet skal placeres i alle fem landsdele og blandt andet arbejde for, at valgretsalderen ved kommunal- og rgionsrådsvalget bliver sat ned til 16 år samt sikre større økonomisk frihed i kommunerne og regionerne. 

 9. Ministeriet for kunst, kultur og livssyn

  Antal ministre: 1

  Der bliver afsat en årlig kulturmilliard som blandt andet skal bruges til at give unge, udsatte og nyankomne flygtninge gratis adgang til diverse kulturtilbud. Ministeriet skal desuden blandt andet sikre ligestilling af tros- og livssynssamfund og gøre kreative fag obligatoriske i folkeskolen.

 10. Ministeriet for livslang nysgerrighed

  Antal ministre: 1

  Skal blandt andet afskaffe både fremdriftsreformen, uddannelsesloftet og de nationale test i folkeskolen. I folkeskolen skal karakterer erstattes af feedback, og så skal der tilføres mere pædagogisk personlae i vuggestuerne.

 11. Sundheds- og Forebyggelsesministeriet

  Antal ministre: 1

  Skal blandt andet indføre gratis psykologhjælp og tvinge medicinalindustrien til at donere en procentdel af deres omsætning til en uafhængig forskningsfond, der skal øge gennemsigtigheden, når man køber medicin. 

 12. Trivsels- og Omsorgsministeriet

  Antal ministre: 1

  Sammen med arbejdsmarkedets parter skal ministeriet blandt andet arbejde for at indføre en 30-timers arbejdsuge, hvor reallønsstigninger bliver vekslet til mere frihed.

 13. Justits- og Frihedsministeriet

  Antal ministre: 1

  Skal blandt andet afkriminalisere narkotika og legalisere cannabis samt opprioritere alternativer til fængselsstraf såsom samfundstjeneste og afsoning i fodlænke. 

 14. Iværksætteri- og Erhvervsministeriet

  Antal ministre: 1

  Skal blandt andet arbejde for, at landbruget er 100 procent økologisk i 2040 og sikre, at pensionskasser investerer bæredygtigt.

 15. Ministeriet for digital forbedring

  Antal ministre: 1

  Skal blandt andet sikre digitale firhedsrettigheder og oprette et dataetisk råd.

Kilde: Alternativet/Politiken