Udland

Danmark får medansvar for ny Nato-specialenhed

Danmark, Holland og Belgien skal opbygge en ny Nato-enhed, der kan rykke ud til verdens brændpunkter.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har torsdag aften på Danmarks vegne underskrevet en aftale om en nye specialenhed i Nato-regi.

Aftalen forpligter Danmark til sammen med Belgien og Holland at opbygge et særligt mobilt specialoperationshovedkvarter, som kan indsættes, hvor der er behov for det.

- Det er noget, Nato har bedt os om at gøre, fordi man forventer, at vi i fremtidige konflikter i højere grad skal bruge specialoperationssoldater frem for store troppestyrker. Det nye hovedkvarter er helt i tråd med vores nye forsvarsforligs ambition om at styrke specialoperationsområdet.

- Derfor glæder det mig, at vi har taget endnu et skridt mod vores mål om at levere efterspurgte kapaciteter til Nato, siger Claus Hjort Frederiksen.

Tiltag betragtes som en tillidserklæring

Danmark har i forvejen gode relationer med det hollandske og belgiske militær.

- For nylig har danske og hollandske specialoperationsstyrker trænet sammen i Middelhavet, så de kender hinanden, og det er naturligt at udbygge samarbejdet.

- Jeg betragter det også som en tillidserklæring fra Nato, at man overlader ansvaret til os, siger ministeren.

Aftalen er indgået i forbindelse med Natos forsvarsministermøder i Bruxelles, der fortsætter fredag.

Enheden skal først være færdigudbygget og fuldt operationsdygtig i 2021.

Allerede i februar 2017 underskrev de tre lande en hensigtserklæring om at tage ansvar for enheden, hvis fulde navn bliver Composite Special Operations Component Command.