Udland

Fængsling af britisk islamkritiker har bragt sindene i kog

Tommy Robinson er blandt andet fængslet for at have udvist foragt for retten. Det afviser han og mange andre. De mener, fængslingen er politisk.

Sagen om Tommy Robinson er fyldt med beskyldninger og had rettet mod the establishment - det etablerede regelrette samfund.  

For Tommy Robinson er blevet idømt 13 måneders fængsel – ikke kun for at udvise foragt for retten, men også for forsøg på at påvirke rettens gang.

Men mange af hans støtter mener, at dommen er politisk, og at Tommy Robinson bare har brugt sin grundlovssikrede ret til at ytre sig og rapportere fra en retssag.

Mr. Robinson er en kendt figur på den yderste britiske højrefløj. I 2009 stiftede han English Defence League, en yderligtgående gruppe, der arbejder imod indvandring af muslimer til Storbritannien og i det hele taget advarer mod, hvad de mener, er undergravende for deres land, når det handler om islam.

Mænd gruppevoldtager helt små piger

Robinson har siden forladt gruppen, men han har været aktiv med sine holdninger på forskellige måder siden. Og nu er vi fremme ved den 25. maj i år. Den dag stillede Tommy Robinson sig op foran en retsbygning i Leeds for at rejse opmærksomhed omkring de såkaldte grooming-sager. Det er sager mod grupper af mænd, der opsøger og voldtager – ofte meget unge – piger.

Den slags sager er der mange af i Storbritannien. Når Tommy Robinson stod der, er det fordi, han mener, at gerningsmændene for det meste er muslimer. Det ville han gøre opmærksom på, og han ville have dem i tale.

Problemet for ham er, at det har han gjort før. For ikke længe siden stod han foran retten i Canterbury, hvor han med optageudstyr konfronterede de tiltalte udenfor retsbygningen. Det fik han en betinget dom for. Det skriver avisen The Independent.

Pressen måtte ikke fortælle om sagen

Nu stod han der så igen, det var i fredags – denne gang i Leeds, hvor hans dagsorden var den samme: At konfrontere de tiltalte for at rapportere om det på de sociale medier. Han blev anholdt igen – med samme begrundelse som gangen før.

Der har i dagene efter anholdelsen i fredags været uklarhed over, hvad der egentlig skete med Tommy Robinson, efter at politiet pågreb ham, fordi dommeren nedlagde forbud mod at rapportere fra sagen. Det kunne påvirke sagens udfald, lød dommerens forklaring.

Men nu er det lykkedes for medierne Leeds Live og The Independent at få ophævet forbuddet mod rapportering. The Independent skriver, at Tommy Robinson i retten indrømmede, at han udviste foragt for retten, og at det kunne påvirke rettens gang.

Fængslingen er faldet mange for brystet for at sige det mildt. Også her hjemme.

I Jyllands-Posten skriver den ligeledes islamkritiske blogger Morten Uhrskov Jensen:

- I tilfældet med Tommy Robinson ser det ud til, at det britiske retssystem har handlet hurtigt. Ifølge kilder er Tommy Robinson blevet idømt 13 måneders ubetinget fængsel uden at have haft adgang til en advokat (…) At give en mand 13 måneders fængsel for at stå uden for en retsbygning i Leeds og rapportere fra sagen er vildt og en reel ophævelse af retsstaten.

I en video på Fox News kan man se, hvordan en gruppe af politifolk anholder Tommy Robinson, mens han livestreamer episoden.

Under anholdelsen giver Tommy Robinson højlydt udtryk for, at han mener, anholdelsen er uretfærdig, fordi han ikke sagde et eneste ord uden for retsbygningen, før han blev anholdt.

Han har før siddet i fængsel for det samme

Anholdelsen medfødte straks masser af reaktioner. UK Independence Party (UKIP)'s leder, Gerard Batten, tweetede:

- Hvad er det for en politistat, vi er blevet? Jeg kan ikke huske en sag, hvor nogen er blevet dømt for en ”forbrydelse”, som ikke må rapporteres om.

Andre ser hellere end gerne, at Tommy Robinson forbliver bag tremmer, hvis det er der, han er. På hashtagget #DontFreeTommy og på siden Britain For All kan man følge dem.

Tommy Robinson har før været dømt og fængslet - også før episoden i Canterbury for nylig. Det var i maj sidste år. Dengang fik han tre måneders fængsel for foragt for retten i en lignende sag. De tre måneder blev senere konverteret til halvandet års betinget fængsel, hvis han holdt sig på måtten.

Ved den lejlighed sagde dommeren ifølge The Independent til Robinson:

- Det handler ikke om ytringsfrihed, ikke om pressefrihed eller om lovlig journalistik – ej heller om politisk korrekthed. Det drejer sig om retfærdighed og om, at en retssag kan gennemføres retfærdigt og fair. Det drejer sig om at opretholde juryens integritet, uden at folk bliver truet eller påvirket af uansvarlig og unøjagtig ”journalistik”, hvis det var det, det var.

Tommy Robinson er ikke glemt blandt sine ligesindede. En halv million har skrevet under på et krav om hans løsladelse, og den 9. juni er der varslet en demonstration i London til støtte for ham.