Udland

BLOG: Trump påstår, at hans kampagne er blevet ulovligt overvåget – har han en pointe?

BLOG: Præsidenten har en politisk interesse i at skabe indtrykket af, at hans kampagne er blevet ulovligt overvåget.

Præsident Trump har længe talt om, at den særlige anklagers Rusland-undersøgelse er den største ”heksejagt” i amerikansk historie. Nu har undersøgelsen så fået et nyt element, der ifølge præsidenten er en endnu større skandale: "SPYGATE".

Hvad der lyder som et dårligt kodenavn til en tophemmelig James Bond-operation, kan ifølge USA's præsident være en af ”de største politiske skandaler i historien”, som Trump skrev i vasaler i morges amerikansk tid på Twitter.

Men hvad handler ”SPYGATE” i bund og grund egentlig om?

Historien bag ”SPYGATE”

Kort fortalt handler historien om, at præsident Trump mener, at forbundspolitiet FBI, orkestreret af præsident Obama, under præsidentvalgkampen placerede en muldvarp i Trump-kampagnen.

Formålet med denne muldvarp skulle ifølge Trump have været at underminere forretningsmandens præsidentkampagne.

Med andre ord var der tale om et politisk forsøg på at bruge det amerikanske forbundspoliti til at underminere en politisk kampagne.

Hvis der skulle være noget om snakken, har præsident Trump helt ret i, at der er tale om en politisk skandale af episke proportioner.

Men er der hold i præsidentens anklager?

Det korte svar er: Nej, det er der ikke noget, der tyder på – men Trump har en politisk interesse i at italesætte, hvad der pt. udelukkende er en konspirationsteori.

Lad os prøve at dissekere fakta og fiktion i denne komplekse sag.

Hvad vi ved

Ud fra det vi ved indtil videre, er det korrekt, at den tidligere Cambridge-professor og republikaner Stefan Halper var informant for FBI og havde samtaler med nogle af Trumps udenrigspolitiske rådgivere under præsidentvalgkampen.

Men der er altså ikke tale om, som Trump påstår, at FBI havde placeret Halper som muldvarp i Trump-kampagnen. Halper var aldrig en del af Trump-kampagnen.

Ligeledes er der heller ikke noget, der tyder på, at Obamas Hvide Hus var inde over FBI's beslutning om at bruge Halper som informant.

Det er med andre ord ”fake news”, for at bruge et Trump-udtryk, at postulere, at der var tale om en politisk beslutning, orkestreret af Det Hvide Hus, at FBI placerede en muldvarp i Trump-kampagnen under præsidentvalgkampen.

Trump modsiger sig selv

Trumps insisteren på, at Obama og demokraterne forsøgte at fælde hans kampagne ved først at placere en spion i hans kampagne og derefter ved at igangsætte Rusland-undersøgelsen, fordi de er dårlige tabere, er faktisk ret ulogisk, når man tænker over det.

For som vi efterhånden ved, så kendte den amerikanske offentlighed ikke noget til, at FBI i sommeren 2016 havde startet en undersøgelse af et muligt samarbejde mellem Trump-kampagnen og russerne. Af den simple årsag at præsident Obama ikke valgte at orientere den amerikanske befolkning om, at Trump-kampagnen var genstand for en igangværende FBI-undersøgelse.

Da amerikanerne den 8. november gik til valgstederne og valgte Donald Trump til USA's 45. præsident var de med andre ord uvidende om, at der foregik en undersøgelse af Trump-kampagnens russiske forbindelser.

Ligeledes hænger Trumps anklager af to årsager dårligt sammen med en anden af præsidentens kæpheste, nemlig at demokraterne kun startede Rusland-undersøgelsen, fordi de var bitre over, at Trump havde vundet præsidentvalget.

For det første blev den særlige anklagers Rusland-undersøgelse igangsat af justitsministeriet, ikke demokraterne - og vel at mærke af aktører i justitsministeriet, der er registrerede republikanere, og/eller som Trump selv udpegede, efter han var blevet præsident.

Og for det andet var FBI's Rusland-undersøgelse, hvor Halper var informant, allerede gået i gang langt før, at Trump vandt valget. Ikke fordi der forelå politiske motiver, men fordi der forelå en mistanke om et muligt samarbejde med en fremmed magt, der skulle efterforskes.

Trumps bevæggrunde

Det er på mange måder ironisk, at præsidenten, der i adskillige tweets har anklaget sin forgænger for at have brugt justitsministeriet til et politisk formål, nu bruger sine præsidentielle beføjelser til at bruge selvsamme ministerie til at fremme et politisk formål. Det er nærmest helt kafkask.

I den sammenhæng er det vigtigt at pointere, at der umiddelbart ikke forekommer at være noget ulovligt over Trumps beslutning om at bede justitsministeriet om at undersøge, hvorvidt der lå politiske motiver bag FBI's brug af informanten Halper. Men det er mildest talt usædvanligt, at USA's præsident blander sig så markant i justitsministeriets arbejde.

Hvilket ironisk nok jo er det, Trump anklager sin forgænger Obama for at have gjort.

Men hvis vi ser bort fra ironien, er det også konsekvent fra Trumps side. For det er jo dét, der er meningen med det hele, set med Trumps øjne.

Hvorvidt der er hold i anklagerne om angivelige politisk motiverede aflytninger og spionvirksomheder eller ej, er egentlig ikke så relevant.

Det afgørende for Trump er at underminere tilliden til justitsministeriet og FBI, så der ikke kan være nogen tvivl om, at konklusionerne i Rusland-undersøgelsen er politisk motiverede, den dag disse foreligger.

Koste det, hvad det vil.