Disse millionbyer risikerer at løbe tør for vand – ligesom Cape Town

Det er ikke kun i Sydafrika, at vandmangel er en reel trussel. Byer verden over står overfor samme problem - men af forskellige årsager.

Den sydafrikanske millionby Cape Town er truet af vandmangel.

Myndighederne har noteret 11. maj som 'Dag nul'. Den dag, hvor vandforsyningerne i byen bliver lukket på grund af tørke og ekstrem vandmangel.

I dag må indbyggerne i millionbyen bruge 50 liter vand dagligt, men på den såkaldte 'Dag nul' bliver vandrationerne halveret. 

Men Cape Town er desværre langt fra den eneste by, der trues af vandmangel.

Selvom Jorden bliver kaldt ’Den blå planet’ og er dækket af omkring 70 procent  vand, er kun cirka tre procent ferskvand.

Ifølge WWF Verdensnaturfonden mangler flere end en milliard mennesker adgang til vand, og af verdens 500 største byer har hver fjerde udfordringer med at skaffe rent drikkevand.

Fremskrivninger fra FN viser, at efterspørgslen efter drikkevand vil stige med 40 procent frem mod år 2030 på grund af klimaforandringer, menneskelig påvirkning og befolkningstilvækst.

BBC har samlet en liste over udsatte millionbyer rundt omkring i verden.

10 millionbyer som risikerer at løbe tør for vand

 1. São Paulo

  Brasiliens folkerigeste by og finansielle centrum er meget udsat for vandmangel, og den var i 2014 og 2015 i noget nær samme situation som Cape Town.

  På trods af store vandreserver i landet var São Paolos vandreservoir nede på 4 % af kapaciteten i 2015, skriver BBC. Da krisen var allerværst, var der kun vand til yderligere 20 dage, og politiet måtte eskortere vandtransporter omkring i byen.

  Bystyret har siden investeret i at forbedre byens vandforsyning, men i januar 2017 var vandreserverne igen 15 % under det forventede niveau.

 2. Bangalore

  Den sydindiske millionby kan ikke følge med den eksplosive tilvækst, der presser byens kloaksystem og vandforsyning, skriver BBC.

  Derudover er decideret vandspild et stort problem i Bangalore.

  En undersøgelse fra de indiske myndigheder viser, at op imod halvdelen af byens tilgængelige drikkevand går tabt i utrætte rør og gamle vandledninger.

  En tredje årsag til vandmanglen er omfattende forurening. En undersøgelse af byens omkringliggende søer viser, at 85 % af vandet er så forurenet, at det kun kan bruges til vanding af afgrøder og til køling i industrien.

 3. Beijing

  Kinas hovedstad er placeret strategisk rigtig godt i forhold til forsvar mod invaderende hære – omringet af bjerge mod tre af verdenshjørnerne.

  Til gengæld ligger Beijing rigtig skidt placeret i forhold til at kunne levere drikkevand til byens godt 21 millioner indbyggere.

  Ifølge BBC definerer Verdensbanken ’vandmangel’, som når folk i et område modtager under 1000 kubikmeter per person om året.

  I 2014 havde indbyggerne i Beijing kun adgang til 145 kubikmeter per person.

  Cirka 20 % af verdens befolkning bor i Kina, men landet rummer kun 7 % af verdens ferskvand.

  Som Indien er Kina også udfordret af forurening. En måling fra 2015 viser, at 40 % af Beijings overfladevand er så forurenet, at det ikke engang kan bruges til landbrug eller i industrien.

  Kina har de senere år iværksat store politiske reformer for at reducere forureningen i landet.

 4. Mexico City

  De 21 millioner indbyggere i Mexicos hovedstad er vant til vandmangel.

  20 % af byens indbyggere har kun rindende vand fra hanen et par timer om ugen.

  40 % af byens vand bliver importeret udefra. Vandspildet i vandledningsnettet vurderes også til at ligge på 40 %, skriver BBC.

  Den presserende vandmangel kan også tydeligt ses på byen. Det faldende grundvandsspejl betyder, at byen synker kraftigt i flere kvarterer, skriver New York Times.

 5. Kairo

  Den egyptiske millionby får hovedparten af sit vand fra Nilen.

  Men vandkvaliteten i floden er presset af ufilteret spildevand fra industri og landbrug, der ledes ud i vandet.

  Egypten får 97 % af sit vandbehov dækket af Nilen, skriver BBC.

  FN vurderer at Egypten vil opleve kritisk vandmangel allerede i år 2025.

 6. Jakarta

  Indonesiens hovedstad er presset fra flere sider.

  Kun cirka halvdelen af byens 10 millioner har adgang til rindende vand, og derfor er det udbredt at lave egne brønde.

  Den praksis dræner byens underjordiske vandmagasiner og tager trykket af dem. Det fører til, at byen langsomt synker, skriver BBC. 

  Trods store mængder regn hvert år gør den stadig større udbredelse af asfalt og cementflader i byen, at en overvejende del af regnen bliver skyllet i havet og ikke når at sive ned til grundvandet.

  Derudover er den lavtliggende kystby truet af stigende vandstande.  

 7. Moskva

  På trods af at en fjerdedel af verdens ferskvandsreserver findes i Rusland, mærker landet stadig eftervirkningerne af store forureningsproblemer fra industriproduktion i Sovjet-tiden.

  Særligt udsat er hovedstaden Moskva, som BBC beskriver er 70 % afhængig af overfladevand.

  Tal fra de russiske myndigheder viser, at 35 % - 60 % af de samlede drikkevandsreserver i Rusland ikke lever op til standarderne for drikkevand.

 8. Istanbul

  I 2014 lå niveauet i vandreservoirerne i Istanbul på under en tredjedel af kapaciteten.

  Ifølge BBC advarer lokale eksperter om, at byen kan komme i kritisk vandmangel i år 2030.

  Byggeriet af en dæmning har givet Tyrkiet bedre mulighed for at regulere vandmængden, så Istanbul ikke burde komme i problemer på trods af flere års tørke.

 9. London

  På trods af et rygte som en særdeles regnfuld by, får London 80 % af sit drikkevand fra floderne Themsen og Lea.

  Ifølge bystyret er vandforsyningen i London tæt på at nå fuld kapacitet. De vurderer at kunne komme i knibe i 2025 og opleve seriøs vandmangel i 2040, skriver BBC.

 10. Tokyo

  Ligesom London har Tokyo et rygte som en regnvåd by. Men nedbøren er primært koncentreret i fire måneder om året.

  Derfor har de japanske myndigheder udviklet et imponerende system, hvor mindst 750 private og offentlige bygninger opsamler regnvand, så det kan bruges i de tørre måneder.

  Ifølge BBC får Tokyo 70 % af drikkevandet fra overfladevand fra floder og søer.