Udland

Elefanten her blev offer for plantageejernes krig mod truede dyr

Den døde hunelefant blev fundet i en olie-plantage.

På Sumatra drives sjældne elefanter og andre specielle dyrearter mod udryddelse, fordi deres skove bliver ryddet til fordel for plantager og landbrug.

Et ubehageligt foto af en dræbt, drægtig hunelefant går netop nu verden rundt.

Fotografiet er taget den 22. december på den indonesiske ø Sumatra, hvor det helt unikke dyreliv er truet af, at øens urskov bliver fældet til fordel for enorme planteolie-plantager.

De indonesiske myndigheder mener, at den sjældne Sumatra-elefant er forgiftet med fuldt overlæg.

Hunelefanten blev fundet i en planteolie-plantage i den nordvestlige del af Sumatra, hvor plantageejere og andre landbrugere mistænkes for at stå bag en lang række drab på elefanter, der står i vejen for anlæggelsen af nye plantager eller har forvoldt skade på plantager eller landbrug.

Ifølge en opgørelse fra World Wildlife Foundation (WWF) i Indonesien blev 200 Sumatra-elefanter fundet døde i perioden 2012 til 2015, hvilket svarer til ti procent af hele bestanden af den stærkt truede elefantart.

Elefanterne blev enten dræbt ved forgiftning, ved elektrisk stød fra hegn eller fanget i fælder. Dertil kom, at andre elefanter blev dræbt af krybskytter, der var ude efter elefanternes stødtænder.

Dengang udtalte WWF i Indonesien, at "hvis ikke loven overholdes, så drab og krybskytteri forhindres, så kan Sumatra-elefanten være uddød i løbet af mindre end ti år".

"Kritisk truet"

I dag menes der kun at være mellem 2400 og 2800 vildtlevende Sumatra-elefanter, hvilket gør arten (der er den mindste af tre forskellige arter af asiatiske elefanter) stærkt truet.

Den dræbte hunelefant var efter alt at dømme blevet forgiftet. Efterfølgende kunne myndighederne konstatere, at den døde hunelefant var gravid.

International Union for Conservation of Nature (IUCN) har Sumatra-elefanten på dens røde liste over ’kritisk truede’ dyr. Ikke bare fordi elefanternes bliver slået ihjel, men også fordi deres leveområder konstant bliver reduceret, fordi urskov bliver ryddet og lagt ud som plantager.

Ifølge IUCN er bestanden af Sumatra-elefanter faldet med 80 procent over de seneste tre ’generationer’ af elefanter, mens 70 procent af deres leveområder er forsvundet i løbet af de seneste 25 år.

Flere truede arter

Øens elefanter er i øvrigt ikke alene om at være en særlig art, der kun findes på Sumatra – og som er stærkt truet.

Sumatra-næsehornet er den næsehornsart i verden, der er mindst. Der skønnes kun at være mindre end 300 fritlevende eksemplarer tilbage.

Sumatra-tigeren er den af de otte eksisterende tigerarter, der er fysisk mindst. Der menes kun at leve 400-500 eksemplarer i Sumatras jungle.

Og endelig er også orangutangen, som kun lever på Sumatra og naboøen Borneo, også stærkt truet.

Alle dyrearterne – næsehorn, tigre og orangutanger – er ligesom elefanterne på IUCN’s ’røde liste’ over kritisk truede dyrearter.