Udland

258 millioner mennesker lever i dag uden for deres fødeland

Fra 2000 til 2017 er antallet af migranter og flygtninge på verdensplan steget markant, viser en ny rapport fra FN.

Anslået 258 millioner mennesker har forladt deres fødeland og bor nu i et andet land. Det er en stigning på 49 procent siden 2000, viser en ny FN-rapport om international migration.

Rapporten, der udkommer hvert andet år, viser, at andelen af mennesker, der er internationale migranter, er steget fra 2,8 procent i 2000 til 3,4 procent i år.

Samtidig viser rapporten fra FN's kontor for økonomiske og sociale forhold, at andelen af migranter, som bor i højindkomstlande, er steget fra 9,6 procent i 2000 til 14 procent i 2017.

- Pålidelige data og beviser er afgørende for at bekæmpe misforståelser om migration og informere om migrationspolitikker, udtaler generalsekretær for FN's kontor for økonomiske og sociale forhold Liu Zhenmin.

Pagt skal hjælpe flygtninge

I september 2016 vedtog alle 193 medlemslande af FN en erklæring for at forbedre håndteringen af flygtninge- og migrantkrisen. Ifølge den såkaldte New York-erklæring kan ingen lande håndtere den internationale migration på egen hånd.

Samtlige lande indgik en global pagt for ansvarsdeling og lovede at håndhæve flygtninges rettigheder, hjælpe flygtninge med at blive genbosat og sikre, at de har adgang til uddannelse og job.

Men i begyndelsen af december i år meddelte den amerikanske præsident Donald Trumps administration, at den vil trække USA ud af FN-pagten. Amerikanerne kalder pagten uforenelig med deres migrations- og flygtningepolitik.