Udland

180 millioner børn har udsigt til værre fremtid end mor og far

Verden oplever fremgang på mange parametre, men børn har ikke del i den. Tværtimod, siger Unicef-chef.

Selv om det går godt i verden, er 1 ud af 12 børn i fare for at få en værre fremtid, end deres forældre havde, da de var børn.

Det konkluderer FN's børnefond, Unicef, i en analyse på årsdagen for FN's Børnekonvention.

Den viser, at 180 millioner børn fra 37 lande står foran en værre fremtid, end dem der var børn for tyve år siden.

Mange børn har ikke del i fremgang

Det er flovt, mener Steen M. Andersen, der er generalsekretær i Unicef Danmark.

- Verden oplever fremgang på så mange parametre, men den her analyse viser, at der er en meget stor andel børn og unge, som ikke har del i den fremgang. Tværtimod, siger han i en skriftlig udtalelse.

- Det er flovt, og det er forstemmende, at der i 2017 er børn, der skal have udsigt til et dårligere liv, end deres forældre havde som børn.

- FN's Verdensmål har meget fokus på ulighed, så viljen til at give alle de her børn nogle bedre fremtidsudsigter burde være til stede, tilføjer han.

Verdensmålene, som blev vedtaget af FN's 193 medlemslande i 2015, handler blandt andet om at afskaffe ekstrem fattigdom og sult samt sikre gratis grunduddannelse til alle inden 2030.

Og her er der umiddelbart dårligt nyt.

Farligere at være barn i nogle lande

For Unicefs analyse viser, at antallet af mennesker, der lever for under 1,90 dollar - 12 kroner - om dagen, er steget i 14 af verdens lande. Det skyldes primært uro og konflikt.

Samtidig er der færre børn, som kommer i skole i 21 lande på grund af økonomisk krise, konflikter og befolkningstilvækst.

I syv lande er det også blevet farligere at være barn. Her er der en stigning i antallet af unge under 19 år, som mister livet på grund af vold.

De 180 millioner børn får "stjålet deres barndom og ødelagt deres fremtidsmuligheder", siger Jonas Keiding Lindholm, der generalsekretær i Red Barnet.

Han peger på to årsager bag:

- For det første er der flere krige og konflikter lige nu, end der har været længe.

- Krige og konflikter, som stjæler børnenes barndom, fjerner dem fra deres hjem, dræber deres forældre og frarøver dem muligheden fra at gå i skole og forfølge de muligheder, de har, siger generalsekretæren.

For det andet, pointerer Jonas Keiding Lindholm, daler udviklingsbistanden mange steder.

- Mit opråb til verdens ledere er, at man ser at få stoppet de brutale krige og konflikter, og at de investerer i udvikling, sundhed og skolegang til verdens fattige børn.

Red Barnet markerer også årsdagen for FN's Børnekonvention.

Det sker på 300 skoler landet over, hvor flere end 47.000 elever får børns rettigheder på skoleskemaet.