Udland

Vil digerne holde, når ny orkan rammer New Orleans?

I 2005  blev byen totalt oversvømmet, og 1800 mennesker mistede livet, da orkanen Katrina ramte. Alligevel er beredskabet her 12 år senere ikke i top.

I den amerikanske by New Orleans er indbyggerne ikke alene vant til at holde på hat og briller, når det blæser. De skeler også ængsteligt til de diger og pumpestationer, som skal holde byen tør, og som er af vital betydning. Alligevel er grejet langtfra i topform.

Lige nu nærmer orkanen Nate sig. Den har nogenlunde samme styrke som den orkan, der i december 1999 hjemsøgte Danmark og forrettede betydelige ødelæggelser.

Vindstyrken er på omkring 130 km i timen, svarende til 36 m/sek. Efter den målestok, der anvendes i det sydlige USA på kysten ud mod Den Mexicanske Golf, er den ganske vist ikke særlig kraftigt. Alligevel kan Nate blive en prøvelse for New Orleans, og de seneste oplysninger viser, at den tager til i styrke.

Byens borgmester, Mitch Landrieu, fortalte i fredags, at af de 120 pumper, der skal pumpe regnvand ud af byen - to tredjedele af selve New Orleans ligger under havets overflade -  virker de 11 ikke.

Lektien fra Katrina

Naturen var så venlig at udsætte området for en generalprøve i august, da der på nogle få timer faldt et par hundrede millimeter regn. Pumperne kunne ikke følge med, fordi der opstod brand i en turbine, der skulle levere strøm til pumperne. Problemerne skulle nu være udbedret, men borgmester Landrieu erkender, at ”drænings-kapaciteten fortsat er nedsat”.

Byen har jævnligt i historien været udsat for oversvømmelser. Den værste fandt sted i 2005, da orkanen Katrina ramte. 80 procent af byen stod under vand, 1800 mennesker mistede livet.

Tragedien skyldtes ikke mindst, at nogle af digerne var forkert konstrueret, og at de vitale pumper blev sat ud af spillet – nogle af dem blev oversvømmet, andre fik ingen elektrisk strøm og atter andre stod stille, da der ikke var mere diesel.

Meget er gjort siden for at rette op på det mangelfulde beredskab, blandt andet gennem en bevilling fra regeringen i Washington på næsten 100 milliarder kroner til blandt andet styrkelse af vitale diger.

Evakuering ikke sat i værk

Pumpekapaciteten er nu på 1300 kubikmeter i sekundet, hvilket er næsten 10 gange så meget som vandgennemstrømningen i Danmarks vandrigeste å, Skjern Å. Men det er ikke nødvendigvis nok til at holde trit med de enorme regnmængder, som normalt følger med en orkan.

Forud for Nate, der rammer byen her i weekenden, er folk, der bor på udsatte steder i New Orleans-området, blevet opfordret til at søge hen på højtliggende steder. Men en obligatorisk evakuering er ikke sat i værk.

Nate ventes at medføre regn af samme størrelsesorden som i august, altså et par hundrede millimeter, hvilket pumperne burde kunne klare, dog med mulighed for mindre lokale oversvømmelser. Men en ny Katrina er byen næppe klar til.