Valg i Tyskland

De Violette, De Grå og de helt mørkegrønne. 42 tyske partier stiller op. Hvem ville du stemme på?

Forbundsdagsvalget er ikke kun et valg mellem Merkel fra CDU og Schultz fra SPD. Tyskland har en broget undergrund af små partier.

Du kan læse om de enkelte partier under stemmesedlen.

Afstemning

Hvem ville du stemme på, hvis du kunne stemme til det tyske valg til Bundestag?

"Den økoanarkistiske realdadaistiske smeltedigel". Sådan beskriver det tyske parti, Bergpartei - die Überpartei (Bjergpartiet - Overpartiet) sig selv i sin valgkampagne. 

Bergpartei er blot et af de i alt 42 partier, som de tyske vælgere kan sætte et af deres to kryds ved, når der den 24. september skal vælges et nyt parlament, eller Bundestag, som de selv kalder det. Ved det seneste valg til Bundestag - eller på dansk Forbundsdagsvalget - i 2013 var der 'kun' 34 partier at vælge mellem.

I tysk politik skelner man mellem de etablerede partier og små-partier. De etablerede partier defineres blandt andet ud fra, om de er repræsenteret i Bundestag eller i en af delstaternes lokale parlamenter, kaldet landdagene, med mindst fem mandater. 

De etablerede partier i Tyskland

CDU (Christlich Demokratische Union)

CDU

CDU (Christlich Demokratische Union)

CDU er Tysklands konservative parti. Angela Merkel har været formand for partiet siden år 2000. CDU har siden sin grundlæggelse i 1945 været blandt de toneangivende partier i Tyskland og præsenterer i dag sig selv som et bredt favnende, kristen-demokratisk og liberalt centrum-højreparti. 

Foto: FABRIZIO BENSCH / Scanpix Denmark

CSU (Christlich-Soziale Union)

CSU

CSU (Christlich-Soziale Union)

CSU er CDU’s søsterparti i delstaten Bayern, hvor CDU ikke opstiller. Hvad angår grundværdierne, er CSU et mere konservativt parti end CDU og mere social i økonomisk/politisk henseende.

Foto: CHRISTOF STACHE / Scanpix Denmark

SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschland)

Schulz

SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschland)

SPD er Tysklands socialdemokratiske parti. Partiet lægger blandt andet vægt på social retfærdighed og ligestilling. Partiets formand er Martin Schulz, der er den eneste reelle konkurrent til kanslerposten. 

Foto: CLEMENS BILAN / Scanpix Denmark

FDP (Freie Demokratische Partei)

FDP

FDP (Freie Demokratische Partei)

Tysklands liberale parti, som har som mærkesag at være garant for borgernes retssikkerhed. Ved valget i 2013 nåede partiet ikke over spærregrænsen og røg ud af Bundestag. Partiet er dog repræsenteret i flere delstatsparlamenter, kaldet landdage.

Foto: JOHN MACDOUGALL / Scanpix Denmark

Die Grünen (De grønne)

Die Grünen

Die Grünen (De grønne)

De Grønne er et miljøorienteret midterparti, som lægger vægt på energipolitik, socialpolitik og fredsorienteret udenrigspolitik.

Foto: JOHANNES EISELE / Scanpix Denmark

Die Linke

die linke

Die Linke

Tysklands mest socialistiske parti. Partiet efterfulgte det socialistiske enhedsparti SED fra det forhenværende DDR og er en sammenslutning af venstreorienterede fagforeningsfolk. Venstrepartiet har gennem sin historie været mest fremtrædende i Østtyskland.

Foto: JOHN MACDOUGALL / Scanpix Denmark

AfD (Alternative für Deutschland)

Alernative für Deutschland

AfD (Alternative für Deutschland)

Et højrenationalistisk og stærkt indvandrerfjendsk parti. Med 4,7 procent af stemmerne var AfD tæt på at komme i Forbundsdagen ved valget 2013. Ud over stop for indvandring ønsker partiet også at genindføre de traditionelle familiemønstre, samt at genindføre værnepligten for mænd. Partiet står til stor fremgang ved dette valg. 

Foto: JOHN MACDOUGALL / Scanpix Denmark

Piraten (Det tyske piratparti)

Piratpartiet tilhængere

Piraten (Det tyske piratparti)

Dannet i 2006 med det svenske Piratparti som forbillede. Piraterne ser sig selv som en del af en international bevægelse, der ønsker et åbent ukontrolleret informationssamfund skabt gennem en digital revolution. Da Piratpartiet var størst, fik det i 2012 15 mandater i Berlins landdag. Partiet regnes stadig blandt de etablerede partier, da Piratpartiet har pladser i Europaparlamentet.   

Foto: FABRIZIO BENSCH / Scanpix Denmark

Freie Wähler (De Frie Vælgere)

Freie Wähler

Freie Wähler (De Frie Vælgere)

Et liberalt midterparti. De ønsker et øget kommunalt selvstyre. De etablerede politiske partiers indflydelse skal mindskes. Den tyske præsident og kansler skal vælges direkte ved folkeafstemninger.

Foto: Freie Wähler

Partierne FDP, AfP, Piraten og Freie Wähler er ikke repræsenteret i den tyske Bundestag. Men de har alle mindst fem mandater i blandt andet Landtag i Berlin, i Slesvig-Holsten og i Bayern, eller er repræsenteret i Europaparlamentet.  

De tyske vælgere må sætte to krydser - førstestemme og andenstemme

Når de tyske vælgere står i stemmeboksen på søndag, må de afgive to stemmer. Erststimme (førstestemme) og Zweitstimme (andenstemme). Tyskland er delt op i 299 valgkredse med et gennemsnit på 250.000 indbyggere per valgkreds. I de enkelte valgkredse stiller hvert parti med én kandidat. Kun den kandidat, der får flest førstestemmer, bliver valgt til Bundestag. Dermed vil alle valgkredse blive repræsenteret i Bundestag.

Det er vælgernes Zweitstimme, der afgør, hvor store de enkelte partier bliver i Bundestag. Og det er disse andenstemmer, som de små uetablerede partier håber på at få nok af, så de kommer over spærregrænsen på de fem procent. 

For de fleste af de små partier er det urealistiske drømme at komme over de fem procent. Ved Forbundsdagsvalget i 2013 fik FDP således 2.083.433 andenstemmer, men det svarede kun til 4,8 procent, og dermed fik FDP, for første gang i partiets historie, ingen pladser i Forbundsdagen.

Til sammenligning fik det største af de ikke-etablerede partier, Tiershutzpartei (Dyreværnspartiet), ved valget for fire år siden 140.366 andenstemmer. Typisk for de små partier, er da også, at de er bygget op om enkeltsager, som de forsøger at promovere i valgkampen. Og selvom de små partier ikke har en jordisk chance for at komme over spærregrænsen på fem procent og dermed få mandater i Forbundsdagen, så fungerer systemet med de mange små partier som en ventil i det demokratiske system. De små partier kan få luftet deres synspunkter, få taletid i medierne, og dermed en øget chance for ved senere valg at komme i landdag eller byråd. 

De små partier:

Partiet NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands - Tysklands højreekstremistiske og nationalistiske parti) 

Partiet fik 560.828 andenstemmer ved Forbundsdagsvalget i 2013.

NPD, der er grundlagt i 1964, har tidligere tilhørt de etablerede partier, men i september sidste år kom de ikke over spærregrænsen på fem procent ved landdags-valget i delstaten Mechlenburg-Vorpommern, og dermed er partiet hverken præsenteret i Bundestag eller nogen landdag. 

NPD betegner sige selv som forfatningsfjendtligt og racistisk. De kræver fordrivelse af alle "ikke-tyske" borgere i landet, de vil genindføre D-Marken, og melde Tyskland ud af internationale organisationer som Nato og EU.

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Partiet Menneske, Miljø, Dyreværn - kaldet Tiershutspartiet)

Dyrevelfærd står øverst på partiprogrammet. Partiet vil arbejde for, at beskyttelse af dyr og dyrerettigheder skrives ind i den tyske grundlov. De industrielle dyrefabrikker skal lukkes. Våbeneksport skal stoppes.

Partiet fik 140.366 andenstemmer ved valget i 2013. 

Det største af flere små partier, der har dyrevelfærd øverst på partiprogrammet. Partiet vil arbejde for, at beskyttelse af dyr og dyrerettigheder skrives ind i den tyske grundlov. De industrielle dyrefabrikker skal lukkes. Våbeneksport skal stoppes. Partiet vil også dæmme op for fattigdom blandt børn og ældre.

Ökologisch-Demokratische Partei (Økologisk-Demokratisk Parti)

ÖDP har især fokus på klimaforandringer, grøn energi og økologiske fødevarer. Partiet vil blandt andet forhindre at klima-skadende tyske virksomheder kan flytte til andre lande. Video: Michael Rathje

Partiet, der går under forkortelsen ÖDP, fik 127.088 andenstemmer ved valget i 2013.

ÖDP har især fokus på klimaforandringer, grøn energi og økologiske fødevarer. Partiet vil blandt andet forhindre at klima-skadende tyske virksomheder kan flytte til andre lande. ÖDP vil gøre op med de økonomisk stærke lobbyister og gøre det forbudt for virksomheder at yde økonomisk støtte til politiske partier.

Die Republikaner (Det republikanske parti)

Ved valget i 2013 fik partiet 91.193 andenstemmer. 

Die Republikaner blev dannet tilbage i 1983 af flere tidligere medlemmer af CSU. Et af flere partier på den yderste højrefløj. De ser sig selv som et 'lov-og-ordensparti'. Partiet har især fokus på indvandrerpolitik, og de advarer mod over-fremmedgørelse og masseindvandring. De er også imod homoseksuelles ret til registrerede parforhold.

Die Partei (Partiet)

Die Partei arbejder meget med satire og ledes af komikeren Nico Semsrott. Deres valgspot er blevet meget populært blandt unge tyskere. Video: Michael Rathje

Ved valget i 2013 fik partiet 78.674 andenstemmer. 

Die Partei arbejder meget med satire og ledes af komikeren Nico Semsrott. Partiets valgspot er blevet meget populært blandt unge tyskere. I valgspottet forklarer en liggende Nico Semsrott, at hvis bare alle sofavælgere ville stemme på Die Partei, ville partiet blive det største i den tyske Bundestag. Kommer partiet ikke ind, vil Nico Semsrott rejse sig og forlade partiet. Det er lidt uklart, hvilken politik Die Partei egentlig står for.

Bayernpartei (Partiet Bayern)

Ved valget i 2013 fik partiet 57.395 andenstemmer, selvom de kun stillede op i Bayern. 

Partiet går ind for større selvbestemmelse i Bayern og i de øvrige delstater. De betegner sig selv som et liberalt parti med konservative indslag. Kriminelle udlændinge skal udvises, hvis straffen er over et år. Alle udlændinge, der ønsker at bo i Tyskland, skal respektere tysk kultur, sprog og skikke. Partiet er imod en hver form for legalisering af både hårde og 'bløde' stoffer. Partiet er stærkt imod et overvågningssamfund og sætter privatlivets fred højt.

Demokratie durch Volksabstimmung (Demokrati gennem folkeafstemninger)

Ved valget i 2013 fik partiet 28.654 andenstemmer.

Partiet ønsker, som navnet antyder, at langt flere afgørelser i Bundestag lægges ud til folkeafstemning, sådan som det for eksempel er tilfældet i Schweiz. Partiet ønsker også mere åbenhed omkring de politiske partiers økonomi.

Partei der Vernunft (Fornuftspartiet)

Ved valget i 2013 fik partiet 24.719 andenstemmer.

Partei der Vernunft blev grundlagt i 2009. De betegner sig selv som et libertanisk parti, der sætter den enkeltes frihed højt og vil minimere statsmagten. De ønsker at gøre op med det økonomiske system. Partiet har også fokus på uddannelse og forskning. De vil afskaffe licensen og privatisere de statslige tyske tv-stationer.

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Tysklands Marxistiske-Leninistiske parti)

Ved valget i 2013 fik partiet 24.219 andenstemmer.

Partiet er et af de ældste venstrefløjspartier dannet i 1982 som et maoistisk parti. I dag er det det største af de små partier til venstre for Die Linke.  MLPD kæmper mod kapitalismen og ønsker at nationalisere de store tyske virksomheder. Arbejdere og kvinder skal 'befries'.

Bündnis C – Christen für Deutschland (Forbund C - Kristne for Tyskland)

Ved valget i 2013 fik partiet 18.542 andenstemmer.

Religion spiller en stor rolle i det tyske samfund og begge de to store etablerede partier CSU og CDU har kristendom som grundlag for deres politik. For partiet Bündnis C spiller den kristne tro en altafgørende rolle. Partiet hed oprindeligt PBC - Partei Bibeltreuer Christen, på dansk Partiet De Bibeltro Kristne, men blev i 2015 fusioneret med partiet AUF. Bündnis C betegner sig som kristne fundamentalister, der tror på Skabelsesberetningen. Partiet er mod fri abort. Kernefamilier skal styrkes. Ægteskab mellem to personer af modsat køn er den eneste rigtige samlivsform. De svage i samfundet skal støttes.   

Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Borgerretsbevægelsen Solidaritet)

Ved valget i 2013 fik partiet 12.814 andenstemmer.

Partiet vil styrke den tyske nationalstat og genindføre D-marken. BüSo, som partiet forkortes til, høre til på den yderste højrefløj. De håber på et snarligt verdensomspændende økonomisk sammenbrud. De tror ikke på menneskeskabte klimaforandringer og advarer mod 'den farlige økologiske ideologi'. 

Feministische Partei Die Frauen (Det feministiske parti Kvinderne)

Ved valget i 2013 fik partiet 12.148 andenstemmer.

Som navnet siger, er der tale om et parti, der ønsker at fremme kvinders position i det tyske samfund. Partiet er imod enhver form for vold, sexisme og racisme. Die Frauen ønsker et samfund, hvor alle personer, uanset deres køn, oprindelse og nationalitet har lige levevilkår.

Die Violetten (De Violette)

Die Violetten betegner sig selv som et spirituelt parti. Nøgleordene er kærlighed, tolerance og ansvar. Partiets mærkesager er borgerløn til alle, anerkendelse af alle seksuelle orienteringer, og støtte til alternativ behandling og medicin. Video: Michael Rathje

Ved valget i 2013 fik partiet 8.211 andenstemmer. 

Die Violetten betegner sig selv som et spirituelt parti. Nøgleordene er kærlighed, tolerance og ansvar. Partiets mærkesager er blandt andet borgerløn til alle, anerkendelse af alle seksuelle orienteringer, og støtte til alternativ behandling og medicin.

Familien-Partei Deutschlands (Tysklands Familieparti)

Ved valget i 2013 fik partiet 7.449 andenstemmer.

Et konservativt parti, der sætter familien i højsæde. Blandt andet skal forældre, der selv har passet og opfostret deres børn, skal have en højere pension. Partiet ønsker at give mænd og kvinder frihed til at vælge at få børn uden at skulle acceptere økonomiske, politiske eller sociale ulemper i forhold til de barnløse. 

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (Det socialistiske enhedsparti - 4. internationale)

Under navnet Partei für Soziale Gleichheit (Partiet for social lighed) fik partiet 4.564 andenstemmer ved valget i 2013.

Et venstrefløjsparti med en traditionel troskistisk politik, som er en socialistisk-kommunistisk retning, der tager udgangspunkt i Lev Trotskijs værker. De er modstander af kapitalisme, militarisme og nationalisme. Partiets erklærede mål er, 'at forene den internationale arbejdsstyrke og at gennemføre en samfundsforvandling i overensstemmelse med principperne om social lighed og retfærdighed.' 

Die Rechte (Højre)

Ved valget i 2013 fik partiet 2.245 andenstemmer. 

Die Rechte er et højreekstremistisk parti. Partiet beskriver dog sig selv som mindre radikal end NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands), men mere radikal end partiet Die Republikaner. Førsteprioritet i partiet er 'bevarelse af den tyske identitet'. Det tyske sprog skal beskyttes ved blandt andet at forbyde reklamer på udenlandsk. Partiet vil styrke familierne, og Tyskland skal ud af EU.

Deutsche Mitte (Den tyske midte)

Partiet blev dannet i 2013 og stiller i år op for første gang til valget til Bundestag.

Deutche Mitte sætter familiedyder højt. Således foreslår partiet, at familier får et tilskud på 5.000 euro for første barn og 10.000 for det andet og for det tredje barn. Men vel at mærke kun 'intakte' familier, der lever under 'ordnede forhold', hvor forældre er gift og opdrager deres egne børn. Der er således ikke tilskud til adoptivbørn eller sammenbragte børn. Partiet vil desuden forbyde renter på lån.

Die Grundeinkommenspartei (Borgerlønspartiet)

Partiet har kun en mærkesag: En betingelsesløs borgerløn til alle uden krav om at arbejde. Video: Michael Rathje

Partiet stiller op for første gang til Forbundsdagsvalget i år.

Partiet har kun en mærkesag: En betingelsesløs borgerløn til alle uden krav om at arbejde.

Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (Partiet for forandring, vegetarer og veganere - også kaldet V i tredje)

Partiet har en målsætning om, at det tyske landbrug inden 2030 skal være omstillet til udelukkende at dyrke biodynamiske grøntsager. Alle offentlige institutioner i Tyskland skal kun servere plantebaseret mad. Video: Michael Rathje

Partiet stiller i år op for første gang til Forbundsdagsvalget.

Selvom partiet ønsker at komme i den tyske Bundestag, er de kun opstillet delstaten Bayern.

Partiet har en målsætning om, at det tyske landbrug inden 2030 skal være omstillet til udelukkende at dyrke biodynamiske grøntsager. De tyske forbrugere skal beskyttes mod giftstoffer i vand og fødevarer. Alle offentlige institutioner i Tyskland skal udelukkende servere plantebaseret mad. Der skal satses på miljøvenlige transportmidler og energi.

Allianz Deutscher Demokraten (Alliancen af tyske demokrater)

AD vil kræve, at de lande, der eksporterer flest våben skal tage imod flest flygtninge. En anden mærkesag er et krav om en stor kompensation på mindst 9.000 euro til de tyske forbrugere, der har købt dieselbiler, der forurener mere end opgivet. Video: Michael Rathje

Partiet stiller op for første gang til Forbundsdagsvalget i år.

Partiet henvender sig først og fremmest til de mange tyske statsborgere med tyrkisk baggrund. AD vil blandt andet kræve at de lande i verden der eksporterer flest våben skal tage imod flest flygtninge.  En anden mærkesag er et krav om en stor kompensation på mindst 9.000 euro til de tyske forbrugere, der har købt dieselbiler, der forurener mere end opgivet.

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Alliancen for menneskerettigheder, dyre- og naturbeskyttelse)

Partiet stiller op til Forbundsdagsvalget for første gang.

Det andet af de små partier, der har fokus på dyrevelfærd. I 2013 blev Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz dannet som en udbrydergruppe fra Partei Mensch Umwelt Tierschutz. Den nye dyrevelfærdsalliance mente ikke, at det gamle dyrevefærdsparti tog nok afstand til partierne på højrefløjen.

Bergpartei, die Überpartei (Bjergparti, Overpartiet)

Her er det et valgspot for det lille Bergpartiei med sloganet: Den økoanarkistiske realdadaistiske smeltedigel. Video: Michael Rathje

Partiet deltager for første gang til Forbundsdagsvalget. Bergpartei har rødder i kunstnermiljøet i Berlin, og de er svære at placere i det etablerede politiske billede. Til gengæld er deres valgprogram kort og konkret. Valgret til alle, der bor i landet. Åbne grænser for alle, der ikke bor i landet. Ud af Nato, ind med fornøjelser. Modtag i stedet for at købe. Findeløn hæves med 300 procent. Betingelsesløs borgerløn. 

Demokratie in Bewegung (Demokrati i bevægelse)

Partiet blev dannet i april i år og stiller dermed op til Forbundsdagsvalget for første gang.

Partiet blev til som led i en underskriftsindsamling på internettet, hvor initiativtagerne havde lovet at danne et parti og stille op til Forbundsdagsvalget, hvis flere end 100.000 skrev under.

Partiet ønsker, at flere beslutninger skal tages i delstaternes landdage i stedet for centralt i Bundestag. Spærregrænsen på fem procent skal sættes ned til tre, så flere af de små partier får en chance for at komme i Bundestag. Partiet ønsker at bedre forholdene for børnefamilier, de vil have flere jordemødre, og flere tilbud om heldagsbørnepasning. Der skal arbejdes for ligeløn mellem kønnene, og fuld ligestilling for ægteskaber mellem personer af samme køn. Partiet går ind for aktiv dødshjælp. 

Deutsche Kommunistische Partei  (Det tyske kommunistparti)

Partiet stillede ikke op ved Bundestagvalget i 2013. Ved valget i 2009 fik de 1.894 andenstemmer.

Partiet blev dannet i Vesttyskland i 1968 som et nyt kommunistisk parti, efter det det tidligere kommunistparti, Kommunistische Partei Deutschlands, var blevet forbudt i 1956. Partiet har aldrig spillet den store rolle i tysk politik. 

Partiet ser sig selv som et revolutionært parti, hvor det tyske samfund skal styres af arbejdere og ansatte. Forbilledet er det tidligere DDR og Cuba. 

Die Grauen (De grå)

Partiet vil nedsætte pensionsalderen til 60 år og arbejdsugen til 35 timer. Die Grauen er også imod firmaers økonomiske støtte til politiske partier. De ønsker en øget beskatning på de højeste indkomster. Video: Michael Rathje

Partiet blev dannet i maj i år og stiller således op for første gang til Forbundsdagsvalget.

Partiet henvender sig til de vælgere, der er trætte af de etablerede partier og deres alliancer i Bundestag, såsom de sort-røde, de rød-grønne, de sort-gule eller de jamaica-farvede (sort-gul-grøn), der er en mulig alliance mellem  CDU/CSU, FDP og De Grønne. Deraf kommer partiets navn Die Grauen - De Grå.

Partiet vil nedsætte pensionsalderen til 60 år og arbejdsugen til 35 timer. Die Grauen er også imod firmaers økonomiske støtte til politiske partier. De ønsker en øget beskatning på de højeste indkomster.

Die Urbane. Eine HipHop Partei (De urbane - et hiphop-parti)

Partiet henvender sig først og fremmest til de unge vælgere i storbyerne. Partiet vil bekæmpe social uretfærdighed og vil ligestille alle borgere i det tyske samfund. Partiet er imod krig og vil styrke kultur og uddannelse. Video: Michael Rathje

Partiet blev dannet i februar i år og stiller dermed op for første gang ved valget til Forbundsdagsvalget.

Partiet henvender sig først og fremmest til de unge vælgere i storbyerne. Partiet vil bekæmpe social uretfærdighed og vil ligestille alle borgere i det tyske samfund. Partiet er imod krig og vil styrke kultur og uddannelse.

Magdeburger Gartenpartei (Magdeburger haveparti)

Selvom partiet har rødder i byen Magdeburg og kun stiller op i delstaten Sachsen-Anhalt, deltager de i år for første gang i valget til Bundestag. 

I forhold til det etablerede parti Die Grüne og de mange små partier med en grøn politik, betegner Magdeburger Gartenpartei deres politik som mørkegrøn. Partiet blev dannet i 2013 af borgere i Magdeburg i protest over planer om bebyggelse på kolonihavegrunde. Året efter stillede partiet op til byrådsvalg og kom i byrådet med et mandat.  Partiet ønsker, at kolonihaver og grønne områder i byer sikres. Det skal være tilladt at bo det meste af året i kolonihaver. Partiet vil have mere økologi og bedre mulighed for genbrug og recycling.

Menschliche Welt (Den menneskelige Verden)

Partiet blev dannet i 2013 og stiller i år op for første gang til Forbundsdagsvalget.

Partiet er grundlagt af yoga-læreren Dada Madhuvidyananda. Det er et freds- og kærlighedsparti, der bygger på det spirituelle. De er imod krig og oprustning og for et styrket OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa).

Die Humanisten (Humanisterne)

Partiet blev dannet i 2014 og stiller op til Forbundsdagsvalget for første gang.

Partiet betegnes som social-liberalistisk med mærkesager som videnskab, uddannelse, selvbestemmelse og øget sekularisering (større adskillelse mellem kirke og stat).

Partei für Gesundheitsforschung (Partiet for sundhedsforskning)

Som navnet antyder (Partiet for sundhedsforskning) har partiet kun et punkt på sin politiske dagsorden, nemlig øget forskning i aldersrelaterede sygdomme så som Alzheimers, blodpropper i hjertet, slagtilfælde og diabetes 2. Video: Michael Rathje

Partiet blev grundlagt i 2015 og stiller op til Forbundsdagsvalget for første gang.

Som navnet antyder (Partiet for sundhedsforskning) har partiet kun et punkt på sin politiske dagsorden, nemlig øget forskning i aldersrelaterede sygdomme så som Alzheimers, blodpropper i hjertet, slagtilfælde og diabetes 2.

Die Einheit (Enheden) 

Partiet blev dannet i 2013 og stiller i år op for første gang til Forbundsdagsvalget.

Partiet henvender sig først og fremmest til personer med tyske rødder, som er migreret fra lande i den tidligere kommunistiske østblok i Europa, samt deres efterkommerne.

Die Einheit ønsker skrappere regler for legal indvandring og en større indsats for at dæmme op for illegal indvandring. Partiet kræver strengere straf til pædofile, mordere og til vaneforbrydere. Die Einheit ønsker ret til frit at fiske i alle tyske søer, floder og farvande. 

Mieterpartei (Lejernes parti)

Partiet blev dannet i 2016 og stiller i år op for første gang til Forbundsdagsvalget.

Partiet varetager først og fremmest den forholdsvis store andel af tyskere, der bor til leje. Hele 47,5 procent af den tyske befolkning bor til leje, og stemte alle lejere på Mieterpartei, ville det blive det største parti i Bundestag. Mieterpartei har dog også fokus på andre områder så som retsstaten, pensionspolitik, sundhedsvæsnet og integration.

Neue Liberale (De nye liberale)

Partiet blev dannet i 2014 og stiller i år op for første gang til Forbundsdagsvalget. 

De nye liberale er dannet af tidligere medlemmer af det etablerede liberale parti FDP. 

Partiet betegner sig selv som social-liberal og ønsker bedre forhold for flygtninge, indvandrere, handicappede, ældre og iværksættere.

Afstemning

Hvem ville du stemme på, hvis du kunne stemme til det tyske valg til Bundestag?