Udland

FAKTA: Hovedpunkterne i klimaaftalen fra Paris

USA vil fortsat ud af klimaaftalen, der vil holde den globale temperaturstigning under to grader.

Ændres vilkårene ikke, vil USA stadig trække sig fra FN-klimaaftalen, oplyser Det Hvide Hus.

Her er de vigtigste punkter i klimaaftalen fra COP21-topmødet i Paris i december 2015:

* FORMÅL: At holde den globale temperaturstigning "et stykke under" to grader celsius i forhold til førindustrielt niveau - og gerne under 1,5 grader.

* HVORDAN: Verden stiler mod, at udledningen af drivhusgasser topper "så snart som muligt" med "hurtige reduktioner" derefter. I anden halvdel af det 21. århundrede skal der være balance mellem CO2-udslip fra energiproduktion og landbrug og den mængde CO2, der kan opsuges af naturen eller ved såkaldt CCS (CO2-lagring i undergrunden).

* BYRDEFORDELING: Ilande, som har forurenet atmosfæren længst, skal føre an i de absolutte CO2-nedskæringer. Ulande, der har brug for at afbrænde kul for at skaffe energi til deres voksende befolkninger, opfordres til "med tiden" at skære i forbruget. Rige lande opfordres til økonomisk at støtte ulandes CO2-reduktioner.

* FINANSIERING: Industrilande skal sikre penge til at hjælpe ulande med omstilling til grøn energi og styrke deres forsvar mod klimaforandringer som tørke, oversvømmelser eller storme. Finansieringen skal øges løbende, og de rige lande skal rapportere hvert andet år om udbetalt eller påtænkt støtte.

* KLIMASKADER: Lavtliggende østater og fattige lande er mest udsatte for klimaskader, forårsaget af stigning i havenes vandstand og andre virkninger af klimaforandringer. De får anerkendt nødvendigheden af at "hindre, mindske og håndtere tab". Men de udsatte lande har ikke fået ordet "erstatningsansvar" med i aftaleteksten.

Kilder: UNFCCC (FN's klimasekretariat) og nyhedsbureauet AFP.