Udland

Parasit infiltrerer fisk og bestemmer om de skal leve eller dø

Når parasitten Diplostomum pseudospathaceum har vokset sig stor i fisken, har den brug for fuglens mave til at formere sig. Derfor påvirker den fiskens adfærd, så den lettere bliver spist.  Mike Ehrmann / Scanpix Denmark

Parasitter, som lever bag øjet på fisk, kontrollerer fiskenes adfærd, viser nye studie.

Tanken har nok strejfet de fleste. Idéen om, at der sidder en miniatureudgave af os selv et sted oppe i hjernen og trækker i trådene. 

Men forestil dig i stedet en ubuden gæst. En parasit, der trænger igennem huden og kravler ind bag dit øje. En parasit, der styrer din adfærd og bestemmer, om du skal leve eller dø. 

Det ser nu ud til at være virkeligheden for en lang række ferskvandsfisk. Det har et nyt studie fra det biologiske institut Severtsov i Moskva påvist, skriver New Scientist

De russiske forskere har gennem en årrække undersøgt, hvordan den pågældende parasit, der går under det latinske navn Diplostomum pseudospathaceum, har indflydelse på de fisk, den infiltrerer. 

Påvirket til at svømme tættere på vandoverflade

Igennem parasittens liv tager den bolig i tre forskellige arter. Den bliver udklækket som larve i afføring fra fugle, hvorefter den søger mod vandet. Her opsøger den ferkvandssnegle, som den kan infiltrere. I sneglene vokser den og deler sig. Og så går rejsen mod fiskene. 

Parasitten borer sig ind gennem fiskens hud og kravler om bag øjet - og det er herfra, at den påvirker fiskenes adfærd.

Allerede i 2015 påviste forskerne fra Moskva, at fisk, der er smittet med helt unge parasitter, er mindre aktive end deres 'raske' artsfæller. Helt konkret er fiskene sværere at fange, fordi de er mere tilbageholdende med at svømme i nettet. Forskernes konklusion er derfor, at parasitten beskytter fiskene, så den selv kan vokse i ro og mag bag øjet. 

Nu har samme forskere påvist, at denne adfærd ændrer sig, i takt med at parasitten vokser sig større. Her begynder fiskene at blive mere aktive og svømme tættere på overfladen.

Ifølge forskerne er det parasittens mål, at fisken skal blive fanget og spist af en fugl - i fuglens mave har den ubudne gæst nemlig mulighed for at formere sig og lægge æg. 

Parasitter i mus giver lignende adfærd

Der har tidligere været teorier om, at fiskene svømmer tættere på overfladen, fordi de får sværere ved at se, i takt med at parasitten vokser sig større, skriver New Scientist. 

Forskerne fra Moskva er dog uenige.

Ved at indfange ferskvandsfisk og stimulere et angreb fra en fugl, har de påvist, at fiskene straks stivner i vandet, når de tror, at der er fare på færde. De fisk, som er smittet med parasitten, begynder dog at svømme langt hurtigere igen, end de fisk, som ikke er. 

Den nye forskning bliver ydermere bakket op af forskningsprojekter om lignende parasitter. For eksempel påviste forskere fra Karolinska Instituttet i Sverige i 2012, at mus, der har parasitten Toxoplasma gondii, bliver mere frygtløse i mødet med katte - et dyr, som denne parasit skal brug til at formere sig inde i. 

Hvordan parasitterne i både fisk og mus helt præcis bærer sig ad med at påvirke fiskene, er uklart. En øget mængde af dopamin, et signalstof i hjernen, som påvirker centralnervesystemet, kan være en del af forklaringen, mener forskerne.