Udland

Rapport: Tøvejr ved Arktis vil koste billioner af dollars

En ny klimarapport offentliggøres tirsdag, og den tegner et dystert billede af vejrforholdene ved Arktis.

Tøvejr ved Arktis smelter permafrosten under bygninger og veje fra Sibirien til Alaska. 

Det resulterer i højere vandstande og ændrede temperaturmønstre længere mod syd. 

Det fremgår af en ny international klimarapport, der bliver offentliggjort af Arktisk Råd tirsdag. 

Det varmere og vådere vejr i regionen kan komme til at koste verdensøkonomien billioner af dollars i dette århundrede. En billion svarer til 1000 milliarder, og der er altså ikke tale om en dårlig oversættelse af det engelske 'billions', som betyder milliarder.

I rapporten, der er udarbejdet af 90 forskere fra hele verden, appelleres der til alle regeringer, der har en interesse i det arktiske område, om at reducere udledningen af drivhusgasser. 

- Temperaturerne ved Arktis stiger hurtigere end noget andet sted på Jorden, og det bliver hurtigt et varmere og vådere og mere ustadigt miljø, står der blandt andet i rapporten

- Den øgede menneskeskabte udledning af drivhusgasser er den primære årsag, tilføjes der i rapporten. 

Varmeste periode i nyere tid

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere sagt, at han ikke mener, at afbrændingen af fossile brændstoffer er den primære årsag til klimaforandringerne. 

Bag rapporten står det mellemstatslige organ Arktisk Råd, der har USA, Rusland, Canada, Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island som medlemslande. 

I rapporten vurderes det, at de varmere temperaturer i området kan komme til at koste mellem syv og 90 billioner dollar i perioden fra 2010 til 2100. Omregnet til danske kroner er der dermed tale om en regning på helt op imoid 650.000.000.000.000 kroner. 

I regnestykket har forskerne modregnet de økonomiske fordele, der blandt andet består i lettere adgang til olie- og gasressourcer samt nye ruter for shippingindustrien. 

Perioden fra 2011 til 2015 var den varmeste, siden man begyndte at registrere vejrforholdene i regionen i 1900.

Stigningen i temperaturerne i området betyder, at havisen over Ishavet allerede kan være smeltet omkring år 2030 - tidligere end hidtil beregnet. 

- Arktis fortsætter med at smelte, og det går hurtigere, end man forventede i 2011, siger Lars-Otto Reiersen, der er leder af Arctic Monitoring and Assessment Programme, som står bag rapporten.