Udland

FAKTA: Forskere forudser mindre is og højere vandstand

Forskere har undersøgt de klimatiske forhold i Arktis, og det er mundet ud i en ny rapport.

Flere end 90 forskere har bidraget til Arktisk Råds nye storstilede undersøgelse af de klimatiske forhold i Arktis.

Undersøgelsen hedder Swipa 2017, som står for Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic.

En lignende undersøgelse blev publiceret i 2011.

På baggrund af studierne forudser forskerne, at temperaturstigningerne i Arktis vil fortsætte frem til i hvert fald midten af dette århundrede.

Det skyldes ophobning af allerede udledt CO2, og udviklingen står derfor ikke til at ændre.

Selv fremhæver Arktisk Råd følgende tre konklusioner i rapporten:

* Det arktiske ocean kan være stort set isfrit om sommeren så tidligt som slutningen af 2030'erne - kun to årtier fra nu.

* Nylige undersøgelser af afsmeltningen fra gletsjere og iskapper i Arktis og Antarktis peger på, at FN's Klimapanels varslede havstigninger kan være undervurderede.

* Ændringer i Arktis kan have betydning for vejret på klodens mellemste breddegrader og sågar påvirke den sydøstasiatiske monsun.

Kilde: Swipa 2017