Udland

Nyt studie: Flere dør af rygning

Ansvaret ligger primært hos en håndfuld multinationale tobaksselskaber med base i rige lande, siger forsker.

Selv om de faste rygere bliver færre i mange lande, er antallet af tobaksrelaterede dødsfald verden over faktisk steget med fem procent siden 1990.

Det viser et nyt studie, der er blevet publiceret i det ansete lægetidsskrift The Lancet.

Samtidig kommer forskerne bag med en klar advarsel: Dødeligheden kan skyde endnu mere i vejret, hvis de store tobaksselskaber fortsætter med at gå aggressivt efter nye markeder særligt i udviklingslandene.

Kampagner hjælper ikke alene

Globalt er rygning skyld i én ud af ti dødsfald, heraf halvdelen alene i Kina, Indien, USA og Rusland.

De fire lande står sammen med Indonesien, Bangladesh, Filippinerne, Japan, Brasilien og Tyskland for to tredjedele af det samlede tobaksforbrug verden over.

Intensive kampagner, advarsler på pakkerne og højere afgifter har ellers i nogle lande fået rygere til i stort omfang at kvitte smøgerne de seneste 25 år. Men det er langt fra tilfældet verden over.

I lande som Indonesien, Bangladesh og Filippinerne er andelen af mandlige rygere uforandret fra 1990 til 2015.

Og i Rusland er kvindelige rygere faktisk steget med mere end fire procent i den samme periode, viser studiet. Samme tendens kan blandt andet ses i flere afrikanske lande.

Antal rygere vil stige

Antallet af afrikanske mænd og kvinder syd for Sahara, som ryger, vil stige med 50 procent i 2025 sammenlignet med 2010. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

- Den fremtidige dødelighed i lav- og middel-indkomstlande vil sandsynligvis blive kæmpe, siger John Britton fra Nottingham Universitet i The Lancet.

Ansvaret ligger primært hos en håndfuld multinationale selskaber med base i rige lande, tilføjer han.

- Den moderne tobaksindustri tjener penge på at slavebinde børn og unge mennesker i fattige lande til en livslang afhængighed, siger han.