Udland

Sverige genindfører værnepligten

Vores svenske naboer vil styrke deres militær, hvilket får betydning for både mænd og kvinder.

Den svenske værnepligt har ikke været brugt siden 2010. Men det bliver der i dag lavet om på, når den svenske regering i dag genindfører værnepligten. 

Det skriver SVT Nyheter.

Regeringen begrunder beslutningen med, at sikkerhedssituationen i landets umiddelbare opgivelser er forværret, og at forsvaret ikke er i stand til at rekruttere tilstrækkeligt frivillige. 

- Hvis vi skal have et effektivt militær, så skal det frivillige suppleres med værnepligten, siger den socialdemokratiske forsvarsminister Peter Hultqvist til SVT.

Det betyder, at alle mænd og kvinder, som er født i 1999 og 2000, snart vil få besked om, hvordan beslutningen om genindførelsen af værnepligten vil påvirke dem. 

Forsvarsministeren understreger dog, at "interesse, motivation og vilje" vil få en afgørende betydning for rekrutteringen af værnepligtige. 

Læner sig op af den norske model

Det svenske forsvar er blevet pålagt, at mindst 4.000 unge svenskere skal gennemføre grunduddannelsen som værnepligtige mellem 2018 og 2019. Udvælgelsen begynder 1. juli 2017, mens de første værnepligtige skal begynde deres uddannelse 1. januar 2018.  

I alt skal ca. 13.000 svenskere indkaldes, et tal der dækker over frivillige såvel som værnepligtige. Blandt dem vil de 4.000 ende med at modtage den militære grunduddannelse. 

Svenskerne har lænet sig op af den norske model, fortæller forsvarsministeren. 

- Vi har jo et system i Norge, der fungerer med både værnepligt og med en professionel organisation, og det er den, vi nu i højere grad kommer til at efterligne, siger Peter Hultqvist.

Jagtet af russiske kampfly

I fald at den internationale situation forværres yderligere, vil svenskerne yderligere opjustere antallet af værnepligtige. I så fald vil det kræve økonomisk tilskud. Eksempelvis vil en oprustning med 1.000 soldater på nuværende tidspunkt komme til at koste 600 millioner kroner, skønner forsvarsministeren. 

Hvilke konkrete sikkerhedsmæssige trusler, som lægger til grund for vores svenske naboers beslutning for at genindføre værnepligten, melder historien ikke noget om. Men der har tidligere været mistanke om udenlandske ubåde i svensk farvand, ligesom  der tidligere har været episoder, hvor svenske overvågningsfly er blevet jagtet af russiske kampfly.