Udland

Norge får medhold i ankesag mod massemorderen Breivik

Appeldomstolen i Oslo har omgjort byrettens afgørelse om Anders Breiviks fængselsforhold.

I videoen herover fortæller Anders Behring Breiviks advokat, at Breivik vil anke dagens dom.

En appeldomstol har afgjort, at den norske terrorrist og massemorder Anders Behring Breiviks menneskerettigheder alligevel ikke er blevet krænket under afsoningen i det topsikrede fængsel i Skien syd for Oslo.

Dermed omstøder appeldomstolen en tidligere dom fra sidste år, hvor byretten dømte den norske stat for umenneskelig og nedværdigende behandling af Breivik.

I dagens dom bliver der lagt vægt på, at man på grund af sikkerheden er nødt til at holde Breivik under strenge sikkerhedforanstaltninger.

Anders Behring Breiviks forsvarsadvokat, Øystein Storrvikk, oplyser efter afsigelsen af dommen, at Breivik vil anke dommen til den norske højesteret og eventuelt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. 

- Vi vil tage sagen videre, siger Øystein Storrvikk.

Afgørelsen i dag er resultatet af en ankesag, der kørte i januar måned. 

Breivik vandt og tabte

Retssagen startede med, at Anders Behring Breivik i juli 2015 stævnede den norske stat for brud på menneskerettighederne. Det gjorde han, fordi han var utilfreds med afsoningsforholdene.

I marts 2016 endte retssagen med at staten blev dømt for nedværdigende og umenneskelig behandling af Anders Behring Breivik. Årsagen var blandt andet, at Breivik flere hundrede gange var blevet kropsvisiteret, mens han var afklædt, og at han igennem lang tid var isolationsfængslet.

Dommeren sagde dengang, at myndighederne havde været så opmærksomme på Breiviks sikkerhed, at de havde glemt at tage hensyn til hans menneskerettigheder. En dom som staten altså ankede.

- Fængselsmyndighederne har ladet tankerne om sikkerhed tage overhånd i Breiviks afsoning, sagde dommer Helen Andenæs Sekulic dengang.

Staten blev dog frikendt for at have tilsidesat respekten for Breiviks privatliv. Den afgørelse ankede Breivik.

Anders Behring Breivik afsoner en dom på 21 års forvaring for bombeangrebet i Oslo og massakren på Utøya den 22. juli 2011.