Udland

OVERBLIK: EU-landene vil bremse migranter fra Libyen

Libyens kystvagt og lokalsamfund skal have mere hjælp fra EU, mens kampen mod menneskesmuglere trappes op.

De 28 EU-lande ventes fredag at blive enige om ti initiativer, som skal bremse strømmen af migranter fra Libyen til Italien.

EU vil afsætte penge til at hjælpe de libyske myndigheder med at få kontrol over landets grænser mod Afrika til lands og mod Europa til vands.

  • Landene ventes at tilbyde mere træning, udstyr og hjælp til den libyske kystvagt.
  • Øget indsats for at forstyrre menneskesmuglernes forretningsmodel gennem operationer udført i samarbejde med Libyen.
  • De lokale samfund i Libyen ved især kysten og grænser skal udvikles, så de bedre kan huse flygtninge og migranter.
  • Sammen med FN's flygtningekontor (UNCHR) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) vil man sikre ordentlige modtagelsescentre og vilkår for migranter, der ankommer til Libyen.
  • Frivillige hjemsendelser skal øges markant i samarbejde mellem EU og IOM.
  • Flere informationskampagner rettet mod migranter i både Libyen og i oprindelses- og transitlande skal sigte mod at bremse menneskesmuglernes forretning.
  • Presset på Libyens landgrænser skal reduceres gennem samarbejde med både Libyen og nabolandene, og Libyen skal have hjælp til projekter for bedre at håndhæve sine grænser.
  • Man vil tage "alle instrumenter" i brug for i samarbejde med Libyen og nabolandene at overvåge alternative ruter og om muligt afspore menneskesmuglernes aktiviteter.
  • EU vil fortsætte med at støtte de enkelte EU-lande, som allerede er direkte involveret i at hjælpe Libyen.
  • Man vil udvide dialogen og samarbejdet om at kontrollere migrantstrømmen med alle Libyens nabolande, herunder styrket samarbejde med EU-lande og den europæiske grænse- og kystvagt om at forhindre afrejse og håndtere tilbagesendelser.

Kilde: Lækket udkast til sluterklæring fra topmødet i Malta.