Donald Trump

Hele verden snakker om den: Her er seks spørgsmål og svar om Trumps mur

I går, onsdag, underskrev Donald Trump et dekret om at gennemføre sit store valgprojekt - at bygge en mur mellem Mexico og USA.

- Jeg vil bygge en stor mur på den sydlige grænse, sagde Donald Trump allerede, da han lancerede sig selv som præsidentkandidat i sommeren 2015.

Nedenfor kan du læse, hvor og hvordan muren skal bygges.

Hvor lang og høj skal muren være?

Grænsen mellem USA og Mexico er på omtrent 3200 kilometer. På knap 1000 kilometer af denne strækning er der i dag bygget forhindringer i form af gærder eller barrierer, som skal standse køretøjer. Hvis disse grænsehindringer, som blev bygget i forrige årti, regnes som gode nok, så skal der bygges omkring 2200 kilometer hegn.

Muligvis kan man undlade nogle strækninger, hvor terrænet er sådan, at det i sig selv stopper folk fra at passere. Trump har selv sagt, at op mod halvdelen af strækningen kan være i denne kategori. En stor del af grænsestrækningen består af floden Rio Grande. Det skriver Aftenposten.no.

Trump har selv defineret, at muren skal være 'høj'. For et år siden antydede han, at en højde på 10-12 meter vil være passende.

Hvem skal muren standse?

Hensigten er at standse strømmen af illegale indvandrere fra Mexico og andre latinamerikanske lande.

Der bor omkring 11 millioner illegale indvandrere i USA. Halvdelen af dem er mexicanere. Mange af dem bor i de sydlige delstater som Texas og Californien, men der er også en stor andel, der holder til i New York og New Jersey.

Antallet af illegale indvandrere har været faldende de senere år. Mexicanere, som pågribes ved grænsen, er faldet betydeligt det sidste årti, viser tal fra USAs grænseberedskab.

Omkring årtusindeskiftet blev omkring 1,6 millioner mennesker pågrebet årligt ved grænsen mellem Mexico og USA. I mellemtiden er grænsekontrollen skærpet, og der er bygget gærder på flere dele af strækningen. I efteråret steg antallet af ankomster dog, og antagelsen var, at mange ville nå frem til USA, inden Trump lukker grænsen.

Hvilke problemer vil murbyggerne støde på?

En række forhindringer og vanskeligheder møder de, som skal bygge muren.

- Mange steder langs grænsen er jorden privatejet, og det kan blive vanskeligt at få købt eller eksproprieret ejendommene. I Texas stødte man på problemet, da man byggede gærder i 2006.

- En traktat mellem USA og Mexico anviser, at der ikke må bygges noget, der forhindrer vandets løb i grænsefloden Rio Grande og andre vandløb i området.

- Langs grænsen til Californien lever 18 beskyttede arter, og langs grænsen til Arizona er antallet af sårbare og truede arter 39. Miljøforkæmpere anlagde en lang række søgsmål forrige gang, der blev bygget i området, skriver Aftenposten

Har Trump en strategi for at få Mexico til at betale?

Donald Trump sagde fra første dag i sin valgkamp, at Mexico skal betale for muren. Senere har han sagt, at USA nok skal lægge pengene ud, og derefter få pengene tilbage fra Mexico. Mexicos præsident og andre politikere i landet har derimod gjort det klart, at det ikke kan komme på tale, at de skal betale for nogen mur.

Så har han en plan? Der er ikke fremlagt nogen færdig plan for, hvordan han vil tvinge eller overtale mexicanerne til at punge ud. Han har imidlertid hentydet til at både toldsatser, gebyrer på grænsepasseringer og gebyrer på penge, som indvandrere i USA sender hjem - samt at true med at standse udbetalinger, kan komme i spil.

- Jeg siger bare, at det vil blive betalt. Det vil ske på den ene eller anden måde, siger Trump i et interview med ABC News.

Hvad vil muren egentlig koste?

Da der blev bygget grænsegærder i 2008 var gennemsnitprisen på omkring 25 millioner kroner per kilometer. Med sådan en pris ender muren på omkring 55 milliarder kroner. Prisen kan dog nemt gå hen at blive højere, da det byggeri, som Trump ser for sig, er noget større end det nuværende. Nogle overslag vurderer, at prisen nok nærmere vil blive mellem 110 milliarder kroner og 333 milliarder kroner, skriver Financial Times.

Hvornår står den færdig?

I et interview med ABC News siger Trump, at byggeriet skal begynde med det samme.

- Så hurtigt vi rent fysisk kan gøre det. Jeg vil sige i løbet af et par måneder. Planlægningen begynder straks, siger den nytiltrådte præsident.

På en pressekonference i januar sagde han:

- Jeg kunne vente et år - halvandet - til vi er færdige med forhandlingerne med Mexico. De vil begynde, så snart vi indtager det Hvide Hus - men jeg vil ikke vente.

De tusind kliometer, som blev bygget fra 2006, tog over seks år om at blive færdige. Eksperter har i amerikanske medier anslået, at det nye byggeri vil komme til at tage fem-ti år.