Donald Trump

Trumps store handlingsplan: Sådan bliver de første 100 dage som præsident

Donald Trump har allerede en handlingsplan klar til de første 100 dage som USA's nye præsident.

TRUMP PÅ TV 2 PLAY

På TV 2 PLAY har vi samlet alt det bedste fra dækningen af USA's valg og indsættelsen af Donald Trump som den 45. præsident.

Følg indsættelsen live på TV 2 NEWS på TV 2 PLAY hele dagen.

20. januar 2017.

En skelsættende dato, hvor hele verdens øjne vil være rettet mod USA's nye præsident, Donald Trump.

Indsættelsesdagen er traditionelt set en fejringsdag, hvor den afgående præsident overdrager nøglerne til Det Hvide Hus til den nye indehaver, men i Trumps tilfælde er der allerede mange, som ser længere frem og vil vide, hvad han vil bruge sine første 100 dage - godt og vel tre måneder - som præsident på.

Allerede kort efter sin valgsejr i november sidste år fremlagde Donald Trump en handlingsplan for, hvad han gerne vil nå i sin første tid som Commander in Chief.

Dokumentet, som findes på Donald Trumps hjemmeside, indeholder en liste over ting, han vil have gennemført i løbet af sine første 100 dage som præsident.

- Det er en kontrakt mellem mig og de amerikanske vælgere - og den begynder med at genoprette ærlighed og ansvarlighed og bringe forandring til Washington, skriver han i sin handlingsplan.

Kontrakt afspejler ledelsesstil

Under en tale i Gettysburg i slutningen af oktober lovede Donald Trump blandt andet, at han på sin første dag i Det Ovale Kontor "vil annullere alle forfatningsstridige dekreter udstedt af præsident Obama".

Hans offentliggørelse af kontrakten af sine første regeringsdage kan tages som et fingerpeg om den kommende præsidents ledelsesstil.

Det var præsident John F. Kennedy, der fik ideen til at fremlægge en handlingsplan for de første 100 dage i embedet. Idéen var baseret på antagelsen, at en ny præsidents hvedebrødsdage varer omtrent tre måneder.

Her er Donald Trumps plan for de første 100 dage:

Trumps handlingsplan: Sådan bliver mine første 100 dage som præsident

 1. Lobbyisme

  Tidligere ansatte i Det Hvide Hus får forbud mod at udføre lobbyarbejde for udenlandske regeringer på ubestemt tid. Totalforbud mod udenlandske lobbyisters pengebidrag til amerikanske politikere. Medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus må kun tjene et vist antal embedsperioder for at undgå korruption. Det kræver en forfatningsændring.

 2. Arbejdsvilkår

  Donald Trump vil genhandle NAFTA - en omfattende frihandelsaftale der forbinder Canada, USA og Mexico - eller trække sig ud af aftalen. Han vil også beskylde Kina for konkurrenceforvridende manipulering af den kinesiske renminbis dollarkurs. Han vil også ophæve restriktionerne på produktion af amerikanske energireserver som olie og naturgas.

 3. Genoprette sikkerheden og den konstitutionelle retsstat

  Donald Trump vil annullere alle ’forfatningsstridige’ forordninger, ordrer og memorandi, der er underskrevet af Obama. Han vil også finde en erstatning for højesteretsdommer Antonin Scalia, der døde i februar 2016, samt stoppe med at støtte byer, hvor politiet ikke har lov til at stoppe folk og tjekke deres immigrationsstatus.

  Han vil også fjerne mere end to millioner kriminelle illegale indvandrere fra landet og annullerer visa til udlandet, der ikke vil tage dem tilbage.

 4. Skattelettelser for middelklassen

  Donald Trump vil få økonomien til at vokse med fire procent om året og skabe mindst 25 millioner nye job gennem massiv reduktion og forenkling af skatten. En middelklassefamilie med to børn vil få en skattelettelse på 35 procent.

 5. Frihandel

  Amerikanske virksomheder, der flytter produktion og jobs til udlandet, vil få pålagt told på deres importvarer.

 6. Energi og infrastruktur

  Donald Trump vil sætte fokus på infrastruktur. Han vil investere millioner af dollars på infrastrukturen over ti år.

 7. Muligheder for valg af skole og uddannelse

  Omprioritering af penge til skoleområdet giver forældre mulighed for at sende deres barn i skole efter valg. Forbundsstatens bistand til offentlige skoler og gymnasier i delstaterne skal også gå til ’charter-skoler’ – private og religiøse skoler, der har lov at følge deres eget pensum.

 8. Ophævelse og erstatning af ObamaCare

  Donald Trump vil ophæve og erstatte ObamaCare med Health Savings Account, hvor hver borger har mulighed for at købe sygeforsikring på tværs af statslige linjer. Lige nu kan man kun tegne forsikring i den delstat, man er bosat i.

 9. Børnepasning og ældrepleje

  Donald Trump vil gøre det muligt at fratrække børnepasning og ældrepleje fra skatten. 

 10. Immigration

  Donald Trump vil opføre en mur på amerikanernes sydlige grænse til Mexico - med fuld forståelse for, at Mexico vil tilbagebetale USA for de fulde omkostninger af muren.

 11. Genoprette fællessikkerhed

  Donald Trump vil reducere kriminalitet, narkotika og vold ved at skabe en taskforce mod voldelig kriminalitet og øge finansieringen til programmer, der udvikler og uddanner lokal politiet.

 12. Genoprette nationalsikkerheden

  Donald Trump vil genopbygge militæret ved blandt andet at give veteraner mulighed for at modtage offentlig behandling eller se en privat læge efter eget valg, samt at beskytte den vitale infrastruktur mod cyberangreb og etablere end ny screeningsproces af indvandrere.

 13. Fjerne korruption i Washington

  Donald Trump vil stadfæste nye etiske reformer, der skal reducere korruption i landets politik.