Donald Trump

Ekspert gennemgår Trumps tale: Her er hans skjulte budskaber

Læs hele præsident Donald Trumps indsættelsestale, kommenteret af USA-analytiker Mirco Reimer-Elster.

Præsident Donald J. Trumps indsættelsestale, 20. januar 2017:

Højesteretspræsident Roberts, præsident Carter, præsident Clinton, præsident Bush, præsident Obama.

Amerikanske landsmænd. Og folk i verden: Tak.

Vi, borgerne i USA, er nu forenet om en storslået national indsats for at genopbygge vort land og genoprette dets løfte til hele vort folk.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Underforstået at dette er ikke sket under Obama, som Obama ellers tog æren for i sin afskedstale i sidste uge.

Sammen vil vi fastlægge Amerikas kurs.

 1. Mirco Reimer-Elster

  I modsætning til sine taler under valgkampen taler Trump meget om 'vi' frem for 'jeg'.

Og verdens. I mange år fremover.

Vi kommer til at møde udfordringer. Vi vil stå over for trængsler. Men vi skal nok få arbejdet gjort.

Hvert fjerde år samles vi på trappen her for at gennemføre en magtoverdragelse i god ro og orden.

Og vi er taknemmelige over for præsident Obama og førstedamen, Michelle Obama, for deres elskværdige hjælp i overgangsperioden.

De har været fantastiske. Tak.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Trumps ros til Obama er en naturlig del af indsættelsestalen. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt, fordi Obama under valgkampen anklagede Trump for at være 'unfit' til at blive USA's næste præsident.

Ceremonien i dag betyder noget helt særligt. For i dag overdrager vi ikke blot magten fra den ene regering til den anden. Eller fra det ene parti til det andet.

Men vi overdrager magten fra Washington D.C. og tilbage til jer, folket.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Trump italesætter valgsejren som en folkelig revolution over den politiske elite.

Alt for længe har en lille gruppe i nationens hovedstad høstet regeringsmagtens frugter, mens folket har båret omkostningerne.

Washington blomstrede, men folket havde ikke del i velstanden.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Eliten mod folket igen. Ironien er, at Trump skal samarbejde med denne elite for at få sit politiske program igennem.

Politikerne havde vind i sejlene. Men arbejdspladserne forsvandt, og fabrikkerne lukkede.

Det etablerede system beskyttede sig selv. Men ikke vort lands borgere.

Deres sejre har ikke været jeres sejre. Deres triumfer har ikke været jeres triumfer. Og mens de festede i nationens hovedstad, var der ikke megen grund til fest hos familier i nød over hele vores land.

Det bliver alt sammen anderledes, og det begynder lige her og lige nu. For dette øjeblik er jeres øjeblik. Det tilhører jer.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Han fortsætter med at sætte eliten op mod den almindelige amerikaner. Samtidig holder han fokus på 'jer' i stedet for 'mig'. Det er tydeligt, at hans politiske projekt er hele USA's projekt.

Det tilhører alle, der er samlet her i dag. Og alle, der ser med over hele Amerika. Det her er jeres dag. Det her er jeres fest. Og det her, Amerikas Forenede Stater, er jeres land.

Det vigtige er ikke, hvilket parti der kontrollerer regeringen. Men om vores regering kontrolleres af folket.

Den 20. januar 2017 vil blive husket som den dag, hvor folket atter blev denne nations regenter.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Her er det underforstået de tidligere - og sikkert også mange kommende politikere - har modarbejdet folket ifølge Trump.

De glemte mænd og kvinder i vort land vil ikke længere være glemt. Alle lytter til jer nu.

I kom i millionvis for at være med i en historisk bevægelse, hvis lige verden aldrig har set før.

Den bevægelse er centreret omkring en helt afgørende overbevisning: At en nation er til for sine borgere.

Amerikanerne ønsker gode skoler til deres børn, trygge boligkvarterer til deres familier og gode job til sig selv.

Det er retfærdige og rimelige krav fra retskafne mennesker og en retskaffen befolkning.

Men for alt for mange af vore borgere ser virkeligheden anderledes ud.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Trump vælger her at se tilbage på alt det dårlige. Det er meget atypisk for en indsættelsestale.

Mødre og børn er fanget i fattigdom i vores storbyer. Udtjente fabrikker ligger spredt som gravsten over vor nations landskab. Et uddannelsessystem med masser af penge, som dog efterlader vore unge og dejlige elever uden viden.

Og kriminaliteten. Og banderne. Og stofferne. Som har stjålet alt for mange menneskeliv og berøvet vort land land så meget uudnyttet potentiale.

Denne massakre på USA stopper lige her og lige nu.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Det er meget hårde ord uden megen optimisme. Det vækker minder om Trumps tale til Republikanernes konvent, hvor præsidenten ligeledes var pessimistisk.

Vi er én nation, og deres smerte er vores smerte. Deres drømme er vores drømme, og deres succes bliver vores succes. Vi deler ét hjerte, ét hjem og én glorværdig skæbne.

Den ed, jeg sværger i dag, er en troskabsed over for alle amerikanere.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Trump taler her som folkets - alle amerikanernes - præsident. Det bliver spændende at se, om han kan leve op til det. Hans approval ratings er som bekendt historisk lave.

I mange årtier har vi beriget udenlandsk industri på bekostning af amerikansk industri, ydet statsstøtte til andre landes militær, mens vi har tilladt, at vores eget militær på bedrøvelig vis er forringet.

Vi har forsvaret andre landes grænser, mens vi har nægtet at forsvare vores egne. Og brugt mange milliarder dollar på den anden side af Jorden, mens USA's infrastruktur er blevet slidt og forfalden.

Vi har gjort andre lande rige, mens rigdommen, styrken og selvtilliden i vores land er forduftet i horisonten.

Én efter én er fabrikkerne lukket og har forladt vores kyster uden den mindste tanke for de millioner af amerikanske arbejdere, der blev efterladt.

Middelklassens velstand er blevet flået fra dem og er så blevet delt ud til resten af verden.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Hele dette lange afsnit er som taget ud af Trumps valgtaler. Det er hans kernebudskab, som sikrede ham sejren i november.

Men det er fortid, og nu kigger vi kun fremad.

Vi er samlet her i dag for at udsende et nyt dekret, der vil blive hørt i alle byer, i alle udenlandske hovedstæder og i alle magtens korridorer:

Fra i dag vil en ny vision regere vores land. Fra i dag vil Amerika komme i første række.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Det her er hovedbudskabet, vi vil huske indsættelsestalen for. Trump vil huskes som manden, der satte USA og amerikanerne først.

Alle beslutninger om handel, skatter, immigration, udenlandske anliggender, bliver truffet for at gavne amerikanske arbejdere og amerikanske familier.

Vi skal beskytte vores grænser mod andre landes overgreb, hvor de laver vores produkter, stjæler vores virksomheder og ødelægger vores arbejdspladser.

Beskyttelse vil føre til stor fremgang og styrke. Jeg vil kæmpe for jer med hver en fiber i min krop, og jeg vil aldrig nogensinde svigte jer.

Amerika vil begynde at sejre igen, sejre som aldrig nogensinde før.

Vi vil få vores arbejdspladser tilbage. Vi vil få vores grænser tilbage. Vi vil få vores velstand tilbage. Og vi vil få vores drømme tilbage.

Vi vil bygge nye veje, motorveje, broer, lufthavne, tunneller og jernbaner i hele vores vidunderlige land.

Vi vil få folk væk fra offentlig forsørgelse og tilbage i arbejde og genopbygge vores land med amerikanske hænder og amerikansk arbejdskraft.

Vi vil følge to enkle regler: Køb amerikansk og hyr amerikansk.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Igen sætter han 'America First'.

Vi vil søge venskab og velvilje hos verdens nationer, men vi gør det i forståelse for, at alle nationer har ret til at lade deres egne interesser komme i første række.

Vi forsøger ikke at påtvinge andre vores måde at leve på, men lader den skinne som et eksempel.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Det her kunne godt være et varsel om en meget mere tilbageholdende amerikansk supermagt.

Vi vil skabe et eksempel, som alle andre kan følge.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Idéen om USA som en inspirationskilde fremfor en aktiv kæmper for demokratisk fremskridt og forandring er dybt forankret i amerikansk historie.

Vi konsoliderer eksisterende alliancer og etablerer nye, og vi samler den civiliserede verden i kampen mod islamistiske terrorister. Vi udsletter dem fuldstændig fra Jordens overflade. Fundamentet i vores politik skal være fuldkommen loyalitet over for USA.

Og vores loyalitet over for vores land fører til, at vi genvinder vores loyalitet over for hinanden. Når man lukker patriotismen ind i sit hjerte, så er der ikke plads til fordomme.

I Biblen står der: "Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen."

Vi skal sige vores ærlige mening og kunne lufte vores uenigheder men altid stræbe efter at opnå sammenhold.

Når vi står sammen i USA, så er der ingen, der kan stoppe USA. Ingen skal være bange. Der er nogle, der passer på os, og det vil der altid være.

De dygtige mænd og kvinder fra vores forsvar og vores politi passer på os. Og frem for alt så passer Gud på os.

Vi skal lægge store planer og drømme om noget endnu større.

 1. Mirco Reimer-Elster

  At tænke store tanker. Det er en uramerikansk tankegang.

I USA er vi klar over, at et land kun består, så længe det stræber. Vi vil ikke have flere politikere, der har det hele i munden, og som brokker sig i ét væk uden at gøre noget ved problemerne.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Underforstået at det er noget landets nuværende politikere - heraf mange af hans egne partifæller - har for vane.

Vi vil ikke have flere tomme løfter. Nu skal der sættes handling bag ordene.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Vil Trump blive en succes som præsident, er han afhængig af, at han kan leve op til dette løfte.

Ingen skal få lov at bilde jer ind, at det er umuligt. Ingen udfordring er for stor med det gåpåmod, vi har i USA. Vores plan mislykkes ikke. Vores land skal atter blomstre og have vind i sejlene.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Her kommer så endelig den mere optimistiske og positive fortælling om USA, som man typisk ser i indsættelsestalerne.

Vi står i starten af et nyt årtusind, og vi er klar til at løse rummets gåder, befri verden for de lidelser, sygdomme fører med sig, og udnytte morgendagens energi, industri og teknologi.

En ny national stolthed vil slå rod i os, få os til at løfte blikket og hele sårene i vores splittede land. Vi skal huske på de vise ord, som vores soldater aldrig glemmer:

Uanset om vi er sorte, brune eller hvide, så har vi alle sammen patriotens røde blod i vores årer. Vi nyder den samme storslåede frihed. Og vi hylder det samme prægtige amerikanske flag.

Og hvad enten et barn fødes i byen Detroits mylder eller ude på Nebraskas vindblæste sletter, så ser de op på den samme nattehimmel.

 1. Mirco Reimer-Elster

  Det er ikke tilfældigt, at Trump her vælger at sætte fokus på (udkants-)stater som fx Nebraska frem for de liberale kyststater som New York eller Californien. 'Udkanten' er Trumps kerneland.

De fylder hjertet med de samme drømme, og den samme almægtige Skaber har pustet liv i dem.

Så alle amerikanere i enhver by, nær og fjern, lille og stor, fra bjerg til bjerg, fra hav til hav, lyt til disse ord:

I vil aldrig mere blive ignoreret!

 1. Mirco Reimer-Elster

  Igen er det underforstået, at den almindelige amerikaner er blevet ignoreret hidtil.

Jeres stemme, jeres håb og jeres drømme skal afgøre vores amerikanske skæbne. Og jeres mod, godhed og kærlighed skal for altid lede os på vej.

Sammen vil vi gøre Amerika stærkt igen. 

 1. Mirco Reimer-Elster

  Han afslutter talen med igen at have fokus på 'vi'. Fejler han, fejler alle.

Vi vil gøre Amerika velhavende igen.

Vi vil gøre Amerika stolt igen.

Vi vil gøre Amerika trygt igen.

Og ja, sammen vil vi gøre Amerika storslået igen.

Tak skal I have. Gud velsigne jer. Og Gud velsigne Amerika.