Udland

Rapport advarer: Flere dyrearter tæt på udryddelse

En lang række truede dyrearter er mere end halveret, og tallet er stærkt stigende, lyder det i en ny rapport. Løsningen kan være at spise mindre kød.

Den afrikanske elefant. Gorillaen. Tristian-albatrossen.Skældyret. 

De fleste ved det godt. Tusindvis af vilde dyrearter verden over er truede. Alene antallet af afrikanske elefanter er faldet med 30 procent på bare syv år. Bliver det ved, kan elefanten helt være forsvundet fra savannen om 20 år. Også giraffen er kategoriseret blevet en "sårbar art", da bestanden er faldet 40 procent på 30 år.  

En rapport fra Verdensnaturfonden WWF, som er lavet i samarbejde med en lang række forskere fra Zoological Society i London, viser, at elefanten langt fra er det eneste dyr, som er i fare for er uddø. Faktisk er udvalgte bestande af blandt andet fisk, fugle og pattedyr faldet med 58 procent siden 1970. 

Det er virkelig alvorligt.

Bo Normander, programleder i WWF

På linje med klimakrisen

Bliver den dramatiske udvikling ved, vil to tredjedele af dyrene være forsvundet om fire år, slår rapporten fast. 

 - Det er virkelig alvorligt, siger Bo Normander, som er programleder i Verdensnaturfonden WWF. 

- Vi har godt været klar over, at det ville gå den vej. Vi bliver flere og flere mennesker, og vi skal bruge mere og mere plads, og det går ud over dyrene, siger han og fortsætter: 

- Vi er langt om længe begyndt at snakke om, at verden befinder sig i en klimakrise. Men det her viser tydeligt, at vi også har en biodervisitetskrise. Og det kan have store konsekvenser, hvis vi ikke snart vender den negative udvikling, siger han. 

Livsbarometer

Det Internationale Konsortium for Naturbevarelse har lavet et mål i syv kategorier, der beskriver, hvordan dyrebestande udvikler sig over tid - et livsbarometer. De har indtil videre indsamlet data om over 85.000 arter.

Mindst bekymring

Mindst bekymring

Dyr, som zoologerne har registreret, men som ikke er hverken truet eller tæt på truet. Mennesker hører under denne kategori, fordi vores arts udbredelse er kortlagt, men vores bestand er nogenlunde stabil.  

Denne kategori går ikke under Det Internationale Konsortium for Naturbevarelses "Røde liste".

Foto: Shutterstock / Shutterstock

Tæt på truet

Tæt på truet

I kategorien "tæt på truet" er dyr, hvor deres bestand bliver mindre og mindre, så der er en risiko for, at de bliver truet - men sandsynligvis først i en fjern fremtid.

Her er dyr som den europæiske odder (billede), hammerhaj og flere typer havskildpadder.  

Foto: ROSLAN RAHMAN / Scanpix Denmark

Sårbar

Sårbar

En dyreart, hvis bestand tager et styrtdyk, lander i kategorien "sårbar".

Giraffer (billede) har før været i kategorien "mindst bekymring", men på få år er bestanden faldet så drastisk, at det nu ser ud til, at den kan blive truet i en mellemnær fremtid.  

Foto: Scanpix

Truet

Truet

Truede dyrearter er arter, hvor der skal gøre en indsats for at beskytte bestanden, hvis ikke de skal risikere at uddø. Det er meget selvforstærkende, når arter er truede, fordi de individer, der er tilbage, vil have sværere ved at finde en mage og dermed øge bestanden. 

Den bengalske tiger (billede) er et af de dyr, som er truet. Også den afrikanske elefant og den røde panda er truet.  

Foto: MUJAHID SAFODIEN / Scanpix Denmark

Kritisk truet

Kritisk truet

De kritisk truede dyr har en bestand, som er endnu mindre end de truede, og derfor er tæt på at uddø helt i naturen. Det er ofte dyr, som er truede af mange forskellige grunde - både af nedbrydning af deres naturlige habitat, krybskytteri og forurening.      

Det sorte næsehorn og javanæsehornet er begge kritisk truede arter, ligesom orangutangen og den asiatiske elefant. 

Foto: DIPTENDU DUTTA / Scanpix Denmark

Uddød i naturen

Uddød i naturen

Dyr som ikke findes i naturen mere, men som lever i fangenskab og blandt andet er med i avlsprogrammer for at redde arterne. 

Den hawaiianske krave har siden 2002 været uddød i naturen.

Foto: Ken Bohn / Scanpix Denmark

Uddød

Uddød

Uddøde arter er, som navnet antyder, ikke længere at finde i verden - enten fordi deres levesteder helt er nedbrudt eller fordi de har været udsat for så mssiv jagt, at bestanden ikke har kunne genoprette sig selv.

Mamutten er et eksempel på et uddødt dyr. 

Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Spis mindre kød

I alt er 3700 forskellige arter inkluderet i rapporten, som derfor tager udgangspunkt i den gennemsnitlige udvikling. Der er derudover taget højde for, at visse dyrearter klarer sig bedre end andre. 

Hvorfor antallet i dyrene generelt er drastisk faldende, har rapporten da også et svar på. Spørger man WWF er det især menneskets overforbrug af kød, der er skyld i den store nedgang. 

Vi rydder skove og store naturområder for at få plads til at dyrke foder til vores slagtedyr. Det er nødvendigt at reducere vores kødindtag og skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion, hvis dyrene skal overleve.

Bo Normander, programleder i WWF

Det skyldes, at produktion af kød til kvæg og svin kræver enorme arealer til dyrkning af dyrefoder som sojabønner. 

I rapporten er svaret derfor lige for: Omlæg fødevareproduktionen. 

- Vi rydder skove og store naturområder for at få plads til at dyrke foder til vores slagtedyr. Det er nødvendigt at reducere vores kødindtag og skabe en mere bæredygtig fødevareproduktion, hvis dyrene skal overleve. Men det kræver en politisk beslutning, siger Bo Normander. 

Jagt og krybskytteri

WWF er dog langt fra ene om at skyde skylden på fødevareproduktionen af især foder til slagtedyr. 

Jonas Geldmann, som forsker i truede dyrearter på Cambridge Universitet i England, peger ligeledes på produktionen af foder til slagtedyr som problematisk for biodiversiteten i både Afrika, Asien og Sydamerika. 

Danmark har et landbrugsareal, som fylder 62 procent af landets samlede areal, og i Sydamerika fylder produktion af soja til svin omtrent det samme, siger han. 

Jeg ser ingen tegn i sol og måne på, at det bliver bedre inden 2020. 

Jonas Geldmann, forsker ved Cambridge Universitet

Fødevareproduktionen er dog ikke den eneste trussel mod de vilde dyrearter: 

- Menneskelig aktivitet er den største trussel mod dyrearterne. En ting er landbrug, noget andet er jagt og krybskytteri, siger han og understreger, at jagt og krybskytteri flere steder har været stigende de seneste tre til fire år. 

Flere ressourcer til Afrika

- Vi kan se, at der i Afrika og Asien har været en helt ekstrem nedgang i antallet af både elefanter og næsehorn. Derudover er der rigtig mange lokale, som er med til at forværre situationen, fordi de mangler mad og derfor skyder de truede dyr for føde, siger Jonas Geldmann og sammenligner det med at 'tisse i bukserne, når man fryser': 

- Både krybskytteri og jagt er en nem og hurtigt måde at skaffe mad på. Penge ser jægerne ikke meget til. Men det vil i sidste ende forværre udviklingslandenes økonomiske situation, når der ikke længere er elefanter og næsehorn på savannen.

Ifølge Jonas Geldmann er der etableret flere områder i naturen, som skal beskytte dyrene. Her bliver der passet ekstra godt på dyrene, og det virker, siger han.

- Generelt virker det at oprette beskyttede områder. Der er antallet af bestande mere stabile. Men i sidste ende handler det om at skabe de nødvendige økonomiske ressourcer i de sårbare lande. Og jeg ser ingen tegn i sol og måne på, at det bliver bedre inden 2020. 

Herunder kan du læse om nogle af verdens mest truede dyrearter: 

Her er nogle af verdens mest truede dyrearter

Tigeren

Tigeren

Der findes omkring 3900 tigere tilbage i naturen. I de seneste 100 år er antallet af vilde tigere faldet med 97 procent, men udviklingen er så småt begyndt at vende. Tigeren lever i 12 forskellige lande i Asien og i den asiatiske del af Rusland.

Foto: MUJAHID SAFODIEN / Scanpix Denmark

Gorillaen

Gorillaen

Antallet af vildtlevende gorillaer er drastisk faldende. Op mod 70 procent af bestanden er udryddet i det centrale Afrika - hos enkelte gorillaarter er tallet dog endnu højere. Der findes mindre end 5000 tilbage i naturen, og deres levesteder er i stor fare som følge af landbruget. 

Foto: KENNY KATOMBE / Scanpix Denmark

Hvalhajen

Hvalhajen

Verdens største fisk, Hvalhajen, er i den grad i farezonen. Arten er halveret inden for de seneste 75 år. De dør både af forurening, overfiskeri og propeller fra bådene. 

Foto: RICARDO VALENZUELA / Scanpix Denmark

Elefanten

Elefanten

Ny tal viser, at elefanten kan være udryddet om 20 år. I løbet af de seneste 30 år er antallet af vildtlevende elefanter halveret. Elefanten er sammen med næsehornet offer for massivt krybskytteri i både Afrika og Asien. 

Foto: TONY KARUMBA / Scanpix Denmark

Albatrossen

Albatrossen

Flere albatros-bestande er truede. En af dem er Tristan-albatrossen, som er reduceret med 28 procent siden 1970. Flere studier viser dog, at faldet kan være endnu større, og at bestanden derfor er reduceret mellem 80- 100 procent. 

Foto: KIAH WALKER / Scanpix Denmark

Leoparden

Leoparden

Leoparden er udryddet i 23 af de 85 lande, den oprindeligt levede i, og den har tidligere været reduceret med helt op til 87 procent. Da leoparden dog er god til at tilpasse sig de menneskelige forandringer, viser nye tal, at antallet igen er stigende. 

Foto: GORAN TOMASEVIC / Scanpix Denmark

Skældyret

Skældyret

Mere end en million skældyr er forsvundet fra naturen inden for de seneste ti år. Det skyldes, at de bliver solgt som kæledy. Bæltedyret vurders derfor som det mest illegalt solgte dyr. Skældyret er i familie med bæltedyret, som også er truet. 

Foto: HANDOUT / Scanpix Denmark

Isbjørnen

Isbjørnen

Isbjørnen er i den grad truet af blandt andet klimaforandringer, da bjørnens levested smelter. Derfor forventes det også, at isbjørnen reduceres med yderligere 30 procent i løbet af de næste 40 år. 14 procent af bestanden er forsvundet fra 1979- 2011. 

Foto: PAUL J. RICHARDS / Scanpix Denmark

Delfinen

Delfinen

Delfiner er ofte ofre for bifangst. Det vil sige, at de ryger med ind i nettet, når store industribåde for eksempel fisker efter tun. Omkring 300.000 delfiner dør årligt som følge af bifangst, mens deres kilde til mad svinder ind ved overfisker. 

Foto: TIMM SCHAMBERGER / Scanpix Denmark

Kilde: IUCN's rødliste over verdens mest truede dyrearter.