Udland

EU vil stoppe handel med truede og eksotiske kæledyr

Mange farvestrålende krybdyr er truede, men findes alligevel i mange hjem. Det vil EU sætte en stopper for.

En farvestrålende papegøje eller et eksotisk firben er et yndet kæledyr for mange danskere, men mange af dyrearterne er truede og derfor ulovlige at handle med.

Fordi reglerne ikke bliver fulgt i tilstrækkelig grad, har EU-Kommissionen derfor fremlagt en omfattende handlingsplan til bekæmpelse af illegal handel med truede dyr og planter.

Handlingsplanen bliver EU's fælles indspark ved en international konference i Johannesburg i Sydafrika lørdag 24. september, hvor de fleste af verdens lande vil være repræsenteret.

- Ulovlig handel med dyr er en kæmpe trussel mod vores bæredygtige fremtid, og vi er nødt til at bekæmpe problemet på flere fronter, siger Karmenu Vella, der er EU-kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri.

Kan give et års fængsel

Et af forslagene i handlingsplanen går på at hæve strafferammen for ulovlig handel med dyr med fængsel i op til fire år.

Den danske strafferamme for ulovlig handel med dyr er fængsel i op til et år.

Derudover vil EU føje flere dyrearter til listen over truede arter, det er forbudt at handle med.

Hos WWF Verdensnaturfonden i Danmark er man meget positivt stemt over for handlingsplanen.

Alt for lidt kontrol i lufthavne

Men fra et dansk synspunkt nytter det ikke noget at hæve straffen eller føje flere kæledyr til den sorte liste, hvis der ikke føres mere kontrol med den handel, der allerede er, og det bliver ikke gjort i tilstrækkelig grad.

Det mener Bo Normander, der er programchef for biodiversitet i WWF Verdensnaturfonden.

- Handel med truede dyr foregår desværre også i Danmark. Men den ulovlige handel foregår i det skjulte og i lukkede miljøer, siger han.

- Vi har et ønske om, at vi får en strengere og bedre kontrol. De papegøjer og eksotiske kæledyr, der bliver fundet i Danmark, er kun toppen af isbjerget, fordi der bliver udført så få kontroller i for eksempel Københavns Lufthavn, siger han.

De eksotiske kæledyr er blevet overset i kampen mod ulovlig dyrehandel, hvor der tidligere mest har været fokus på bekæmpelse af handel med afrikanske dyr som næsehorn og elefanter, mener Bo Normander.

- I forhold til de afrikanske dyr er der blevet gjort meget, og dem er der minimal handel med i Europa. Men i forhold til de eksotiske kæledyr bliver der ikke gjort nok, siger programchef Bo Normander fra WWF Verdensnaturfonden.