Udland

1200 flygtninge fra Somalia kan få omstødt deres asylsager

En principiel sag, hvor fem somaliske flygtninge har fået nægtet at få forlænget opholdstilladelse, åbner nu for, at 1200 sager skal genbehandles.

Flygtningenævnet har nu givet endelig grønt lys til, at de danske myndigheder kan inddrage somaliske flygtninges opholdstilladelse i Danmark. 

Det sker efter, at de har godkendt en afgørelse fra Udlændingestyrelsen, der har nægtet fem somaliske flygtninge forlængelse af deres opholdstilladelse, fordi de vurderer, at sikkerheden er blevet markant bedre flere steder i Somalia og derfor ikke i sig selv giver krav på ophold i Danmark.  

Udlændingestyrelsen vil nu gennemgå 1200 somaliske asylsager med henblik på at finde de sager, der kan omstødes eller gøres midlertidige. 

I en pressemeddelse udtaler Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg:

- Hvis man ikke længere har behov for beskyttelse, skal man ikke fortsat have asyl i Danmark. Så jeg er selvfølgelig glad for de afgørelser, som Flygtningenævnet har truffet i disse fem sager. Nu gennemgår Udlændingestyrelsen cirka 1200 sager med henblik på at vurdere, om disse personer også vil kunne vende hjem til Somalia. Det kommer jeg til at følge med meget stor interesse.

Flygtningene var i fare for tortur 

De fem somaliske flygtninge, som den principielle sag handler om, fik i 2012 midlertidige opholdstilladelser og klagede efterfølgende over afgørelsen, så de endte derfor hos Flygtningenævnet. 

Den ene sag drejer sig om en mandlig somalier, som er indrejst i Danmark i 2010. Han kommer fra det sydlige Somalia, hvor den militante gruppe Al Shabaab har været aktiv i en lang årrække. Efter behandlingen har Flygtningenævnet slået fast, at afgørelsen er i tråd med Danmarks internationale forpligtelser.

- Klageren har kun haft meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet. Han har ikke helbredsmæssige problemer. En inddragelse af klagerens opholdstilladelse findes derfor ikke at virke særlig belastende, skriver Flygtningenævnet til sidst i afgørelsen.   

En britisk sag under Den Europæiske Menneskeretsdomstol fastslog i 2011, at de europæiske myndigheder ikke kunne nægte somaliske flygtninge opholdstilladelse, hvis de kunne se frem til at blive hjemsendt til bestemte områder i det sydlige og centrale Somalia. Området var dengang så præget af vold, at flygtninge ville være i fare for tortur, hvis de blev sendt hjem.

Og det er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at hjemsende flygtningene, der risikerer at blive udsat for tortur eller vanærende behandling. 

Det, der gør forskellen i den danske sag, er, at Udlændingestyrelsen nu har vurderet, at områderne ikke er farlige mere, og det åbner for, at flere sager kan blive behandlet på ny.   

- Myndighederne vurderer løbende sikkerheden i de lande, hvor flygtninge kommer fra. Når det ikke længere er farligt for somaliske asylansøgere at rejse tilbage til deres hjemland, skal de selvfølgelig hjem, siger Inger Støjberg til Ritzau. 

DENNE ARTIKEL ER BLEVET RETTET: Det fremgik tidligere af artiklen, at der var tale om fireårige opholdstilladelser  til de fem somaliere. Dette er ikke tilfældet, oplyser Udlændingestyrelsen ifølge Ritzau.