Udland

I Moskva lærer børn at skyde og dræbe: Vi må kaste med knive

En patriotisk bølge går gennem Rusland, der føler sig omringet af fjender.

Mindst en gang om ugen går løs det i baggården ved ungdomsklubben ”et sted i Moskva”. Der kastes med bajonetter, skydes med luftgeværer og øves nærkamp.

Det hele foregår under militær disciplin og under kommando af premierløjtnant Stepan Zotov, der udmærker sig ved at have et håndtryk som en metalpresse og særdeles kontante meninger, der udtrykkes på flydende engelsk.

I skolen laver vi bare armbøjninger, her får vi også lov til at kaste med knive

Nikita Nikolashkin, 12-årig skoleelev

Som at ”krig er en nødvendig ting for samfundets ve og vel. For uden krig er der ikke nogen adskillelse mellem godt og dårligt, mellem ven og fjende”.

Sådan er Stepan Zotovs verdensbillede. Du er enten ven eller fjende. Det er også det budskab, han forsøger at formidle til den halve snes børn og unge, han kommanderer rundt med. Den yngste er 12. Den ældste 22.

- I skolen laver vi bare armbøjninger, her får vi også lov til at kaste med knive, lyder Nikita Nikolashkins forklaring på, at han har meldt sig.

Oprustning på flere fronter

Rusland oplever for øjeblikket en militær og MORALSK oprustning. Traditionelle værdier og traditioner fra Sovjettiden er atter i høj kurs. Den patriotiske bølge er russernes svar på det vestlige pres efter Moskvas annektering af Krim og indblanding i Ukrainekonflikten.

Så nu skal børn og unge i Rusland igen lære at elske fædrelandet. Og at håndtere VÅBEN.

Overalt i landet er de skudt op, klubber som Stepan Zotov og hans lille trup af unge. Her lærer de at orientere sig i naturen, de leger på paintball-baner, og så øver de sig altså i mere potentielt dødbringende aktiviteter, som at skyde med geværer og kaste med bajonetter.

Lige i dag er det dog så som så med bajonettræningen. Knivene er nemlig blevet væk, så i stedet må de unge krigere tage til takke med feltspader og lange søm.

Fornærmelsen

Hvad angår kunsten at dræbe og slå fra sig, så ved Stepan Zotov, hvad han taler om.

Han har nemlig kæmpet på de russisk-støttede oprøreres side i Østukraine. Eller som han selv formulerer det, ”jeg har taget del i de nylige begivenheder”.

Det var hans ”patriotiske pligt at beskytte mine brødre, mit folk”, lyder hans forklaring på, hvorfor han meldte sig som frivillig til krigen i nabolandet. Flere detaljer vil han ikke ud med, men på mit spørgsmål om han har dræbt nogen, lyder svaret: ”Det er muligt!”.

Så er det, jeg stiller spørgsmålet, om ikke truslen i virkeligheden kom fra Rusland, som jo invaderede og besatte Krim, der indtil da havde været en del Ukraine?

Så kan det nok være at Stepan Zotovs øjne lyner: ”Det er ikke bare en fornærmelse mod mig, men også mod mit land. Og du er oven i købet vores gæst, og så er det ikke særligt korrekt at sige sådan noget her.! Nej, det var ikke en invasion. Vi fik det bare tilbage!”

Heldigvis nøjes han med at sætte mig verbalt på plads.

Uffe Dreesen

Omgivet af fjender

Heldigvis nøjes han med at sætte mig verbalt på plads. For Stepan Zotov er mit spørgsmål en bekræftelse af, at Rusland er omgivet af fjender, ”for når du taler om invasion, så gør det mig automatisk til en skurk, til en fjende”.

Mit fornærmende spørgsmål er med andre ord blevet et bevis for det billede, som mange russerne har fået af deres position i verden, nemlig at de er omgivet af fjender.

Hvad enten det gælder sanktionerne efter Krim-invasionen og indblandingen i Østukraine eller udelukkelsen fra OL på grund af doping, så bekræfter det bare mange russere i, at verden har rottet sig sammen.

Men Stepan Zotov går endnu videre. Det er selve den vestlige civilisation med dens ”fordummende massekultur, pornografi og stoffer”, som er fjenden.  Eller rettere: I Stepan Zotovs verden er den russiske og den vestlige kultur er to uforenelige størrelser, som bør holdes adskilt.

Ja, fjender er der nok af i Stepan Zotovs verden. Og helt enkle værdier. Ære, respekt, kammeratskab, offervilje og så selvfølgelig fædrelandskærlighed. Og det forsøger han så at lære sine unge elever. Sammen med kunsten at slå ihjel. Med gevær, med spade eller med søm!