To højt begavede præstedøtre skal afgøre Europas fremtid

Det er Europas fremtid, der er på spil, når de to bestemte præstedøtre i dag ser hinanden an for første gang i Berlin.

Det er to præstedøtre, der mødes i dag i Berlin for at føle hinanden på fløjlspoterne. Den ene er Angela Merkel fra Tyskland, den anden Theresa May fra Det forenede Kongerige. 

Angelas Merkels far var fra Hamborg, men drog i 1950-erne som ung protestantisk præst med sin familie over til det kommunistiske DDR for at sprede evangeliet blandt vantro kommunister. Theresa Mays far var anglikansk sognepræst i Sydengland, af den høj-anglikanske skole.

Det er de anglikanere, der minder mest om katolikkerne. Theresa May gik på katolsk pigeskole. Efter skolen gik både Angela, det betyder engel på latin, og Theresa, det betyder sommer på græsk, på universitetet. 

Den ene på Humboldt Universitetet i Berlin. Den anden på Oxford Universitetet i England. Begge studerede naturvidenskab. Angela studerede fysik. Theresa studerede geografi. Ingen af dem har fået børn.

Begge blev konservative politikere af den moderate, centrumorienterede slags.

Som typer er der utallige lighedspunkter. De er begge helt rolige udadtil. De svinger ikke med armene og råber. Det gjorde man ikke i Angelas præstehjem i det kommunistiske DDR, hvor det frie ord var lavmælt, kun fremsat hviskende eller slet ikke. 

Der blev heller ikke råbt og svinget med armene på Theresas katolske pigeskole. Der blev læst i bøgerne og bedt til Gud. Begge kvinder går med deres naturfaglige uddannelser systematisk til værks i politik.

De lytter og opbygger deres meninger efter en ofte lang og grundig  proces. De venter. Og så slår de nådesløst til i sidste time. Men uden at afgive signaler undervejs. De er vindere.

Disse to højt begavede, kontrollerede og kontrollerende kvinder skal afgøre Europas fremtid.

Skal den britiske sejlads væk fra Europa og ud i den vide verden – nogle vil sige tilbage ud i den vide verden, hvor briterne hører til – være stormfuld og hævngerrig fra EU's side? Eller rolig i accepten af, at EU er menneskeskabt, derfor også fleksibelt nok til at acceptere børn, der med tiden flytter hjemmefra?

De to kvinder vil respektere hinanden og forstå hinanden som typer. De kommer ikke til at svinge sammen som slyngveninder, ingen af dem er spontane.  

Theresa May har lyttet til sit folks flertal for nej. Hun mener, at Brexit – ud af EU – er Brexit. Basta.  Angela Merkel er tysker. Det europæiske projekt er skabt efter to europæiske blodorgier, der begge endte med tyske nederlag.

Anden Verdenskrig også med moralsk tysk bankerot af rystende og varige dimensioner. Aldrig mere krig, det ved tyskerne. Derfor skal Angela prøve at redde det europæiske projekt, fordi det skal sikre freden i Europa.

Men hun skal heller ikke som tysker være med til ubønhørligt at straffe dem, der gerne vil flytte hjemmefra for at statuere et eksempel, så udlængslen ikke breder sig blandt de andre. Hun skal være generøs.

De får travlt, de to præstedøtre. Men det passer dem fint. Ingen af dem er til tant og fjas. Begge er til hårdt arbejde.