Udland

Klimaforandringer udrydder for første gang et pattedyr

Menneskeskabte klimaforandringer og global opvarmning har ifølge australske forskere udryddet den første art af pattedyr.

Det var nok de færreste, der kendte den lille gnaver-art Bramble Cay melomys, og det er nok også de færreste, der kommer til at savne den. 

Faktum er dog, at forskere fra Queensland University og den australske regering - efter en færdiggjort undersøgelse, de startede i 2014 - nu kan konkludere, at den lille gnaver er uddød. 

Det skriver universitetet selv på sin hjemmeside

Dermed bliver det lille dyr, som lignede en lille, brun rotte, det første pattedyr, der uddør som følge af menneskeskabte klimaforandringer, skriver universitetet. 

Senest set i 2009

Gnaveren levede på en lille og lavtliggende koralø i farvandet mellem Queensland i Australien og Papua New Guinea.

Øen lå dog kun tre meter over vandoverfladen, hvilket var årsagen til gnaveres endeligt.

Ifølge Dr Luke Leung fra Queensland University var oversvømninger og druknedøden nemlig den afgørende årsag for artens uddøen. 

- Stigende vandstand og hyppigere og mere intensivt vejr skaber ekstremt høj vandstand og ødelæggende storme i området i perioden peger på menneskeskabte klimaforandringer som årsagen til tabet af Bramble Cay melomys, siger han. 

Ifølge universitet er den seneste observation af en Bramble Cay melomys gjort i 2009 af en professionel fisker, der de seneste ti år årligt har besøgt øen.