FAKTA: Europarådet holder øje med menneskerettigheder

47 lande er medlemmer af Europarådet, som holder øje med demokratiet og borgernes rettigheder i Europa.

Europarådet har netop udgivet en rapport, som retter kritik mod Danmarks hjælp til mennesker, der er handlet til Danmark.

Europarådet, der har hovedsæde i Strasbourg og ikke må forveksles med EU, har til opgave at overvåge demokratiets og retsstatens tilstand og menneskerettighedernes vilkår i sine medlemslande.

* 47 europæiske lande er medlemmer af Europarådet, heriblandt Tyrkiet. Danmark har været med i Europarådet fra oprettelsen i 1949.

* I 1950 vedtog de daværende medlemslande Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der skal sikre alle borgere i medlemslandene mod, at deres menneskerettigheder bliver krænket.

* Alle borgere i Europarådets medlemslande kan klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der også har hovedsæde i Strasbourg og hører under Europarådet.

* Menneskerettighedsdomstolen behandler sager, som vedrører overtrædelser af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Én dansk dommer arbejder ved Menneskerettighedsdomstolen.

* Europarådet har en ministerkomité, hvor den danske udenrigsminister er medlem, men i det daglige deltager den danske ambassadør i ministerkomitéens ugentlige møder.

* Europarådet har også en parlamentarisk forsamling, hvor ti danske folketingsmedlemmer udgør den danske delegation - fem som medlemmer og fem som suppleanter.

* Den tidligere norske statsminister Thorbjørn Jagland har været generalsekretær for Europarådet siden 2009.

* Danmark overtager formandskabet for Europarådet fra november 2017 og et halvt år frem.

* Danmark havde senest formandskabet for 20 år siden, da Rusland efter afslutningen på Den kolde krig og Murens fald blev optaget i Europarådet.

Kilder: Europarådet og Udenrigsministeriet