Donald Trump

Det store fede Trump-show: En magtfuld højesteretsdommer er på spil

Det amerikanske præsidentvalg kan afgøre, hvem der bliver den næste højesteretsdommer. En dommer, der ofte har mere magt end præsidenten selv.

Der er få domstole i verden, der har så megen indflydelse som USA's højesteret. Normalt sidder der ni dommere i højesteret, som har embedet, indtil de selv træder af, eller fordi de af en eller anden grund ikke kan varetage hvervet. Med Antonin Scalias død blev højesteret en vigtig del af valgkampen.

Højesterets opgave er at være den amerikanske forfatnings vogter. Forfatningen er USA's højeste lov og har spillet en aktiv rolle, siden den blev ratificeret i 1789. Der er grundlæggende to forskellige måder at læse forfatningen på, som deler dommerstanden i en konservativ og en progressiv fløj. Den progressive fløj ser forfatningen som et levende dokument, hvis ord skal fortolkes.

Den konservative fløj ser forfatningen som et urokkeligt udgangspunkt, der ikke skal fortolkes, men skal bruges til at fastholde nationen på den kurs, som blev afstukket i slutningen af 1700-tallet.

Det er ikke alle dommere i den nuværende højesteret, der er fastlåst til deres fløj. Enkelte, som John G. Roberts og Anthony Kennedy, hører til på den konservative fløj, men skifter ofte side. Antonin Scalia var en af de mest konservative. ”Forfatningen er ikke et levende dokument,” sagde Scalia i januar 2013, ”Forfatningen er død, død, død.”

Der er nu fire dommere på hver fløj. Den næste dommer, som bliver udpeget, vil være tungen på vægtskålen i mange sager. Hvis dommeren er markant progressiv, vil den amerikanske højesteret for første gang i mange år hælde mod Demokraternes dagsorden for USA. Det er præsidenten, der udpeger den næste højesteretsdommer, men det er Senatet, som skal godkende den nominerede dommer.

Præsident Obama har til dato udpeget to meget progressive dommere, og Republikanerne frygter, at hans kandidat, Merrick Garland, vil vise sig at være det samme. Derfor ønsker de at udsætte udnævnelsen af en ny dommer til efter præsidentvalget.

Republikanerne er især bange for, at den anden forfatningstilføjelse (retten til at bære våben), kan komme under pres. Men det er bare et af de mange spørgsmål, der vækker bekymring i Republikanske kredse. I det hele taget har den progressive fløj gennem årene styrket den føderale magt på bekostning af delstaternes selvbestemmelse, hvilket er en udvikling, Republikanerne ønsker at bremse.

Republikanerne har flertallet i Senatet og kan bremse en høring af Garland, men har det problem, at de risikerer, at Hillary Clinton vinder valget og nominerer en mere progressiv kandidat end Garland. Derfor skal Republikanerne afgøre, om de vil satse på, at eksempelvis Ted Cruz eller Donald Trump kan slå Hillary og udpege en konservativ dommer. Men alle ved, at det er en høj risiko at løbe.