Udland

Grå skyer over fredsforhandlingerne om krigen i Syrien

Der er ingen optimister til fredsforhandlingerne i Geneve i Schweiz, skriver Ulla Terkelsen.

Det pjaskregner i Geneve i Schweiz. Den regngrå berømte Geneve-sø afspejler stemningen i FN’s Fredspalads, hvor fredsforhandlingerne foregår fra i dag. Der er ingen optimister i gangene i FN’s store palæ ved foden af de sneklædte Alper.

På den ene side er HNC – High Negotiation Comittee – den høje forhandlingskomite, der omfatter diverse syriske oppositionsgrupper.  På den anden side sidder repræsentanter for regeringen i Damaskus eller Assad-styret, som det kaldes i daglig tale. Det betyder det samme.

Oppositionens stærke kort i forhandlingerne er moralsk 

Oppositionen hævder, at regeringen i Syrien forfulgte oppositionen med de groveste metoder, da den for fem år siden demonstrerede for demokrati.

Så oppositionen i Geneve minder hele tiden omverdenen om Assad-styrets overgreb for at få moralsk støtte på den led.

Oppositionen hævder, at det var disse overgreb, der førte til borgerkrig. Og i denne borgerkrig kunne terrororganisationerne IS og Al-Nusra – en udposning på Al Qaeda – trænge ind i Syrien fra Irak og vokse sig stærke og boltre sig til alles skræk og rædsel, og også true Europa med terror.

Oppositionens næste gode kort er FN

FN’s Sikkerhedsråd har vedtaget en resolution, der foreslår en overgangsordning i Syrien og derefter et helt nyt politisk system i landet, underforstået demokratisk i modsætning til det nuværende. Oppositionen opfatter det som international ”carte blanche” til at få fjernet Præsident Assad.

Oppositionen støttes først og fremmest af Saudi-Arabien og Golfstaterne med penge. Mange af oppositionens medlemmer i Geneve bor til hverdag i Saudi-Arabien og i USA, der også støtter HNC sammen med andre vestlige styrer og Tyrkiet.

...en sejr over IS i Syrien, opnået af syriske soldater med hjælp fra russerne og iranerne, skabe international lettelse. Spørg i Paris og Bruxelles. Men en styrkelse af Assad på det grundlag vil være en historisk uret og dræbende for demokratiet i Syrien, vil oppositionen sige.

Ulla Terkelsen, Geneve

Et kludetæppe

Den syriske regerings repræsentanter hævder, at det er terrorismen, der truer styret i Syrien, ikke demokratiet.

Og at oppositionens repræsentanter i Geneve, i den realpolitiske verden og på slagmarken, styrker IS og Al-Nusra, fordi de er på samme side i kampen imod den syriske stat.

Kun en stærk syrisk stat kan bekæmpe terror. Det er op til de syriske vælgere at ændre på forholdene i Syrien, ikke diverse grupper der, ifølge regeringen, samarbejder med terrorister og er uden legitimitet.

Assad i centrum

Den røde linje for regeringens repræsentanter i Geneve er Præsident Assads person. Ham kan oppositionens repræsentanter i Geneve ikke fjerne. Det kan kun syriske vælgere. Sådan ser de syriske regeringsrepræsentanter på det.  Den syriske regering bakkes op af Rusland, der siden september også har støttet Assad militært.

Men Rusland har også været med til at vedtage resolutionen i FN om Syriens politiske fremtid. Så der gættes på, at russerne opfordrer deres syriske venner til fleksibilitet i Geneve.

Men Assads ligeså gode venner, iranerne, de opfordrer omvendt til standhaftighed: Ingen indrømmelser på spørgsmålet om Præsident Assads fremtid, den skal ikke afgøres i Geneve.

Det lader til, at den syriske regering lytter mest til iranerne, hvis det da er rigtigt, at russerne maner til fleksibilitet.

Assads folk står stærkt ved forhandlingsbordet, fordi hans styrker med russernes hjælp har haft militær fremgang. Den underforståede kendsgerning, som ingen nævner højt, er, at IS er farligere for omverdenen end Assad - han er kun farlig for syriske demokrater.

Derfor vil en sejr over IS i Syrien, opnået af syriske soldater med hjælp fra russerne og iranerne, skabe international lettelse. Spørg i Paris og Bruxelles. Men en styrkelse af Assad på det grundlag vil være en historisk uret og dræbende for demokratiet i Syrien, vil oppositionen sige.