Udland

Der er kommet flere vilde tigre

Der er nu næsten 3900 vilde tigre i verden. Det er første gang i flere årtier, at antallet af tigre er steget.

I mange år har det set sort ud for den vilde tiger, men nu går det endelig fremad. Ifølge de nyeste optællinger er antallet af vilde tigre steget med 700 siden 2010.

- For nogle år siden kunne vi ikke være sikre på, at tigeren ville overleve som art – sådan er det ikke længere, og det er virkelig en fantastisk nyhed.  At det nu går den rigtige vej viser os, at vi lykkes med en god del af vores arbejde, og det er jo virkelig opmuntrende, siger Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Bedre beskyttelse af tigrene og deres levesteder

Antallet af tigre er steget, fordi der er kommet større fokus på at redde de vilde tigre. Regeringerne i de lande, hvor tigeren lever frit, er taget i ed på at ville fordoble antallet fra 2010 til 2020.

I lande som Indien, Rusland, Nepal og Bhutan er antallet af vilde tigre steget, fordi tigrene og deres levesteder har fået bedre beskyttelse. En del af stigningen kan også skyldes mere effektive optællingsmetoder. Det præcise tal for optællingen lyder på, at der nu alt i alt lever 3.890 vilde tigre i verden. For 100 år siden var der i størrelsesordenen 100.000 vilde tigre i verden.

Tigeren er en af verdens mest truede dyrearter. Det er især krybskytteri og afskovning, der udgør en trussel for den. Dens levesteder forsvinder i takt med at skove i Asien bliver fældet for at skaffe tømmer til salg og for at skabe plads til en udvidet landbrugsproduktion samt øget infrastruktur i udviklingslande.

Svært at tælle tigre i Myanmar

I Indien lever der ifølge den nyeste optælling 2.226 tigre, hvilket gør det til det land, hvor der lever absolut flest tigre. Nummer to på listen er Rusland, hvor der lever 433 tigre ifølge de nye optællinger.

Det eneste land med en tigerbestand, der ikke har kunnet tælle deres tigre er Myanmar. Landet har i mange år ligget i væbnet konflikt mellem et totalitært militærstyre og forskellige etniske grupper. Derfor har det ikke været muligt at komme ind i skovene og lave en optælling af bestanden. Landet styres nu af en demokratisk regering, ledet af Aung San Suu Kyi, og landets skovområder bliver langsomt mere farbare.