Udland

Ulla Terkelsen: Forhandlinger bliver et storslået politisk teater

David Cameron skal have håndfaste resultater med hjem fra forhandlingerne i Bruxelles, hvis han ikke vil tabe ansigt hjemme.

Det er afgørende for premierminister David Cameron at kunne sige til briterne i den kommende weekend, at han med succes har genforhandlet betingelserne for britisk medlemskab af EU.

Hvis modstanderne af et medlemskab af EU kan beskylde ham for såkaldt ”window dressing”, for blot at have ændret vinduesdekorationerne, men ikke de varer, der udbydes til salg, så har han et problem. Så kan han beskyldes for at have forhandlet på skrømt, for at have snydt vælgerne.

Så vil hans forhandlingsresultat blive skudt ned af modstanderne, og han vil stå med en dårlig start sin kampagne. Men kampagnen bliver lang. Man regner med folkeafstemning til Sankt Hans, den 23.juni, hvis det falder på plads i forhold til Bruxelles før denne weekend.

Så efterhånden vil debatten ikke blive om de nye betingelser for medlemskab. Uanset om de nye betingelser er dramatisk anderledes end de nuværende eller ej. Debatten vil i kampagnens løb blive helt fundamental.

Vil briterne gerne blive i EU eller vil de ud? Detaljerne i oplægget vil glide i baggrunden.

Vælgerne stemmer med mellemgulvet. Med den grundlæggende fornemmelse for, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.

Ulla Terkelsen

Stemmer med mavefornemmelsen? 

Briterne vil ikke stå på pubberne eller sidde tilskuerpladserne til Premier League-kampe og sammenligne de nuværende betingelser for medlemsskab med dem, Cameron har forhandlet sig frem til.

Vælgerne stemmer med mellemgulvet. Med den grundlæggende fornemmelse for, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.

Debatten bliver fri

David Cameron har varslet et ekstraordinært kabinetsmøde, så snart han er tilbage i London fra Bruxelles, med et resultat i inderlommen eller ej. Derefter vil hans kabinet få frie hænder. De ministre, der er for at blive i EU, de vil gå ud og føre kampagne sammen med ham. De ministre, der er imod, de får lov til at gå ud og føre kampagne imod deres boss, imod deres premierminister. Hidtil under forhandlingerne er modstanderne blevet bedt om at holde mund.

Skal overbevise sine egne

Det konservative parti er splittet. 70 % af de konservative partimedlemmer er imod fortsat medlemskab af fundamentale årsager, hvad enten Cameron haler et par ændringer med hjem fra Bruxelles i de kommende dage, eller ej.  Halvdelen af de briter, der stemmer konservativt, er også imod.  Så det er i egen lejr, David Cameron skal overbevise. Derfor er det vigtigt, hvordan det går i de næste døgn i Bruxelles. Hvis Bruxelles trækker for mange tænder ud på Cameron, så får han svært ved at komme hjem til London og erklære ”mission accomplished” - missionen fuldført: På dette grundlag skal vi have en folkeafstemning i juni, jeg anbefaler ja til fortsat medlemskab på de ny betingelser.

Camerons stærkeste kort er angsten for forandring.  Det går godt med den britiske økonomi, som er den næststørste i EU efter Tysklands. Den britiske arbejdsløshed er lav. Halv så stor som den franske. Londons City, finanscentret, står for 25 % af det britiske nationalprodukt og er en international succes.

Så – hvor slemt er det at være i EU, som briterne er nu? Hvorfor gå ud?

Vil beholde pengene selv

Modstandernes argumenter er, at EU er udemokratisk. At EU er Euro-centreret, mens verden er global. Et planøkonomisk helvede. At Storbritannien ville have langt større økonomisk handlefrihed udenfor og få alle de penge tilbage, som briterne nu betaler ind i EU's kasser.

”I want my money back”, som Fru Thatcher sagde.

Det bliver et storslået politisk teater. Prologen, som det hedder hos Shakespeare, udspiller sig i disse timer i Bruxelles.

Herunder kan du læse de britiske krav

Forud for folkeafstemningen har Cameron krævet en genforhandling af Storbritanniens forhold til EU på fire hovedområder og EU-præsidenten, Donald Tusk, har fremlagt disse kompromisforslag i et forsøg på at finde et svar på de britiske krav:

Eurozonen:
- Cameron ønsker en tydelig anerkendelse af, at euroen ikke er EU's eneste valuta, og at lande uden for euroen ikke stilles dårligere end dem, der er med.

- Her foreslår EU-præsidenten blandt andet en ny mekanisme, hvor lande uden for euroen får mulighed for at diskutere, men ikke forsinke og blokere vigtige eurosager på et EU-topmøde for alle.

Konkurrenceevne:
- EU skal optrappe arbejdet med at forbedre det indre marked og styrke EU's konkurrenceevne gennem en aktiv handelspolitik.

- Tusk foreslår også, at der opstilles specifikke mål på både EU-niveau og nationalt niveau for at lette byrderne for europæiske virksomheder, især de små og mellemstore.

Suverænitet:
- Briterne skal undtages fra EU's traktatfæstede ambition om løbende at udvikle en stadig tættere union med mere politisk integration.

- Samtidig foreslår Tusk, at en overvægt af de 28 EU-landes nationale parlamenter skal have mulighed for at uddele et "rødt kort" og dermed afvise ny EU-lovgivning.

Velfærdsydelser:
- EU-præsidenten foreslår, at et medlemsland kan trække en nødbremse på velfærdsydelser til borgere fra andre EU-lande i op til fire år, hvis landets velfærdssystem er under ekstraordinært pres på grund af stort rykind af arbejdstagere fra andre EU-lande.

- Hvis forslaget allerede var vedtaget, ville Storbritannien efter EU-Kommissionens vurdering allerede i dag opfylde kravene for at få lov at trække denne nødbremse.

- Forslaget, der sigter mod at begrænse misbrug af sociale ydelser, vil også give mulighed for at indeksere børnepenge efter det land, hvor ydelsen modtages. Danmark har tidligere ønsket sig noget lignende.

Målet er nu, at EU's stats- og regeringschefer når til enighed om deres svar på de britiske reformkrav på EU-topmødet 18. og 19. februar i Bruxelles.

Hvis det lykkes, ventes det, at Cameron allerede vil afvikle folkeafstemningen om ja eller nej til at blive i et reformeret EU i juni i år.