Udland

Løkke hængt ud som nazist i stor britisk avis

Der gøres tykt grin med Danmark i flere engelske aviser efter Folketinget tirsdag vedtog en række udlændingestramninger.

Det er bestemt ikke gået ubemærket hen i udlandet, at Folketinget tirsdag vedtog en række stramninger af udlændingepolitikken.

Blandt de mest opsigtsvækkende reaktioner er at finde i den store og anerkendte britiske avis The Guardian, som bringer denne satiretegning af den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Under et Venstre-logo, der er lavet med samme skrift som Carlsbergs gamle ikoniske logo, står den danske statsminister med et armbind med dødningehoved og en ledsaget tekst, der lyder:

- Sandsynligvis det dummeste politiske parti i verden (probably the stupidest political party in the world, red.)

Med formuleringen ”probably…” hentyder tegningen til Carlsbergs verdenskendte slogan ”probably the best beer in the world”.

På tegningen holder Lars Løkke Rasmussen fast i halen på en gris og siger samtidigt:

- Det er en fornærmelse at sammenligne os med nazister.

- Så sølle og rædselsfuld, at jeg ikke kan beskrive det

Det er udsædvanligt hårde ord, der kommer ud af munden på Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen, når han bliver bedt om at komme med en kommentar til tegningen fra den store britiske avis.

- Jeg synes, det er dybt usmageligt, helt utilstedeligt, historieløst og en skændsel, at det skal komme fra et land, som end ikke når Danmark til sokkeholderne i deres behandling af asylansøgere. Og så er det en skændsel over for de mennesker, som blev myrdet af nazisterne under holocaust. Det er en historieløshed, som ikke klæder et britisk medie, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV 2.

Læs mere om Venstres reaktion på tegningen her.

Noget anderledes ser Radikales udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen på tegningen. 

- Regeringen har jo indrykket skræmmeannoncer i aviser rundt omkring i verden for at skræmme flygtninge i andre retninger. Og når man har det, har man jo selv bedt om at kommunikere til hele verden, at her er forfærdeligt. Så satire er satire, det hylder vi i alle mulige andre sammenhænge, og jeg synes regeringen ligger, som den har redt. Man kan ikke kommunikere en skræmmekampagne til flygtninge, og så tro, at resten af verden ikke kigger med, siger hun.

Den lille havfrue med smykker og guldtænder

Tegningen er en blandt flere, der er lavet i kølvandet på, at et flertal i Folketinget tirsdag vedtog det omdiskuterede og udskældte L 87 – et lovforslag, der indeholder en lang række udlændingestramninger. Det er særligt den del af lovforslaget, der giver danske myndigheder mulighed for at beslaglægge flygtninges værdigenstande, som har vakt opsigt – på trods af, at regeringen har præciseret forslaget, så det stod klart, at eksempelvis vielsesringe ikke vil kunne beslaglægges.

Netop den del af loven danner baggrund for en satiretegning hos en anden britisk avis, The Independent.

Her er den lille havfrue overdynget med smykker, kontanter og en guldtand:

Også hos Financial Times har en satiretegner fokus på den del af loven, der handler om at beslaglægge flygtninges værdigenstande:

Giver minder om traumatisk tid

På CNN's hjemmeside omtales Danmarks "kontroversielle lov" også blandt tophistorierne, og i amerikanernes artikel er der særligt fokus på, at lovforslaget tilsyneladende har til formål at skræmme mulige migranter væk fra landet.

- Loven afspejler de hårdere attituder over for migranter i de ellers så liberale skandinaviske lande, skriver CNN.

Mange udenlandske medier havde på forhånd sendt journalister til Danmark for at dække tirsdagens afstemning på Christiansborg, og ifølge CNN's internationale korrespondent, Arwa Damon, har det især været udsigten til at konfiskere flygtninges værdier, som har vakt nogle "traumatiske" minder for Europa.

- Loven er blevet ændret siden, men det er svært at dæmpe spændingerne, når man fremsætter noget så dramatisk, fortæller hun til TV 2.

Netop koblingen til de sorte år i Europas historie har været gennemgående i kritikken af det danske lovforslag, og tirsdag omtalte The Independent Folketingets vedtagelse af loven med overskriften: "Danmark vedtager 'nazi-lignende' lov og tvinger flygtninge til at afgive kontanter og værdier".

International Business Times nævner også nazi-koblingen i sin overskrift - dog formuleret som et spørgsmål.

Hård kurs mod flygtninge

Hos vores tyske naboer omtaler Bild de danske lovstramninger med ordene "Dänemarks Knallhart-Gesetz gegen flüchtlinge" - "Danmarks knaldhårde lov mod flytninge".

Knallhart er også navnet på en tysk ungdomsroman og film om en 15-årig, der sammen med sin mor må flytte til en fattig bydel i Berlin, hvor han udsættes for afpresning af en ungdomsbande.

Ifølge Bild er den danske lov et udtryk for en generelt hårdere kurs mod flygtninge i Europa, og avisen henviser til, at flygtninge i Østrig og to tyske delstater må beholde værdier for et endnu lavere beløb, end de nu må i Danmark.

På Facebook har FN's tidligere generalsekretær, Kofi Annan, udtrykt bekymring over lovforslaget.

- Det står i skarp kontrast til Danmarks humanitære og sociale traditioner, og det fremhæver en bekymrende trend i europæisk politik, skriver Kofi Annan.

Regeringen foreslog i november 34 konkrete stramninger af udlændingepolitiken. Dem kan du blive klogere på her.

 1. Ændringer af vilkår

   1. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   2. Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   3. Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   4. Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   5. Gebyrbetaling. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   6. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   7. Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

   8. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene

   9. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere med ti procent. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  10. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  11. Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for centrene mv. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  12. Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere

  13. Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv.

  14. Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  15. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge. Til afstemning tirsdag den 26. januar.

  Du kan læse mere om regeringens forslag til ændringer af de generelle vilkår på asylområdet her og til det ændrede forslag om inddragelse af asylansøgernes medbragte midler her.

 2. Udsendelse af afviste asylansøgere

  16. Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold

  17. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  18. Kortere udrejsefrist - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  19. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  20. Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer

  21. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  Du kan læse mere om regeringens forslag i forhold til afviste asylansøgere her.

 3. Indkvartering

  22. Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte

  23. Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  24. Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  25. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  26. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  Du kan læse mere om regeringens forslag til indkvartering her.

 4. Politiets kontrol

  27. Oprettelse af modtagecentre

  28. Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  29. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv. - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  30. Skærpelse af straffen for tiggeri

  31. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  Du kan læse mere om regeringens forslag til øget politikontrol her.

 5. Boligplacering

  32. Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  33. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge - regeringen indgik 17. november 2015 delaftale med DF, K, LA og S

  34. Styrket integrationsprogram

  Du kan læse mere om regeringens forslag til boligplacering her.