Jomfruballade i Sydafrika

16x9
Hvert år danser udvalgte jomfruer for kong Goodwill Zweilithini, der indførte jomfrudansen i begyndelsen af 90’erne for at få de unge kvinder til at afstå fra at have sex så længe som muligt for derved at minimere risikoen for at blive smittet med HIV. Foto: RAJESH JANTILAL / Scanpix Danmark

Hvad har en kvindes seksuelle historie at gøre med hendes uddannelsesmuligheder? Faktisk ganske meget i Sydafika.

Og er du jomfru, kan du få. Men er du ej, så må du gå…

En borgmester i Sydafrika har fået ørerne i maskinen, efter at hun har udlovet skolestipendier til 16 universitetsstuderende piger, hvis de er jomfruer og kan blive ved med at bevise, at de er jomfruer, så længe stipendiet løber. En af betingelserne er, at pigerne jævnligt skal lade sig underkaste undersøgelser for at konstatere, om de holder løftet og stadig er jomfruer.

Tiltag vækker kritik

Den sydafrikanske ligestillingskommission er faret i flint og siger, at det hverken er en måde at undgå teenage-graviditeter på eller at bremse udbredelsen af HIV iblandt de studerende. Til BBC Africa siger kommissionen, at trækket er diskriminerende overfor unge gravide studerende. Der har i det hele taget været massiv kritik af borgmesterens initiativ for at være sexistisk. Dudu Mazibuku er borgmester i en by i Kwazulu Natal provinsen, og projektet er allerede i gang, efter at pigerne højtideligt har afgivet deres løfter om at forblive jomfruer – mod at underlægge sig jævnlig kontrol. 

Borgmester Dudu Mazibuku har gennemført en kontroversiel ordning, hvor universitetstuderende piger får skolestipendier, hvis de er jomfruer – og vedbliver med at være det, så længe de studerer. De skal være indstillet på at underkaste sig kontrol
Borgmester Dudu Mazibuku har gennemført en kontroversiel ordning, hvor universitetstuderende piger får skolestipendier, hvis de er jomfruer – og vedbliver med at være det, så længe de studerer. De skal være indstillet på at underkaste sig kontrol Foto: Privat / Privat

Sydafrika kæmper mod HIV

Dudu Mazibuku gør det uden tvivl af et godt hjerte. HIV/Aids er udbredt i Sydafrika, hvor over 6 millioner er HIV-positive. Det er hver tiende sydafrikaner, og det gør Sydafrika til det land i verden, hvor flest bærer rundt på virussen – set i forhold til indbyggertal. Og Kwazulu Natal er en af de værst ramte provinser i landet, så det er et kæmpe problem. Især i en tid, hvor fokus er taget meget væk fra HIV/Aids, fordi der nu er medicin, der gør, at man kan leve et forholdsvis normalt liv med HIV.

HIV er ikke den livstruende sygdom, som den var engang, men det kræver én ting: Penge til at købe medicinen. Mange har ikke råd til den. Op mod hver fjerde skolepige i Sydafrika er smittet. Det er et uhyggeligt højt tal, mens det kun er en lille procentdel af drengene, der er smittede, 6. pct. Det viser, at det ikke er drengene, der smitter pigerne. Men hvem så? Begrebet sugardaddy er udbredt i mange – især - fattige lande, og det er nærliggende at tro, at de smittede piger for manges vedkommende har haft sex med ældre mænd mod at få penge, tøj og lignende.

Op mod hver fjerde skolepige i Sydafrika er smittet.

 

Kontrol er brud på rettigheder

Organisationen POWA (People Opposing Women Abuse) siger, at de betingede skolestipendier er en overtrædelse af pigernes rettigheder og krænker deres værdighed. At teste for jomfruelighed vil aldrig standse udbredelsen af HIV, lyder argumentet. Men borgmesteren kører på og siger, at pigerne allerede var blevet testet for deres jomfruelighed i forbindelse med den årlige zulu-ceremoni, hvor piger og kvinder bliver udvalgt til at danse for kong Goodwill Zwelithini.

Studerende, der er udvalgt til jomfru-ordningen, bliver allerede testet for jomfruelighed i forbindelse med den årlige zulu-ceremoni.
Studerende, der er udvalgt til jomfru-ordningen, bliver allerede testet for jomfruelighed i forbindelse med den årlige zulu-ceremoni. Foto: Privat / Privat

BBC har spurgt, om Dudu Mazibuku vil være indstillet på at lade sine egen døtre indrullere under programmet. Det vil hun, og hendes barnebarn håber at blive udvalgt til ceremonien i år.

Hvem, der skal føre kontrol med de begunstigede pigers underliv, er tilsyneladende ikke afgjort endnu.