Udland

Afrika vil genskabe gigantisk jungle - dobbelt så stor som hele EU

Hungersnød, krige og manglende arbejdspladser - Afrika har mange problemer. Men under klimatopmødet har en gruppe på 10 lande fremlagt en simpel plan, der skal afhjælpe alle tre ting: Der skal plantes mere skov. Det lyder måske som en lavpraktisk løsning på en række omfattende og mangeårige problemer, men landene forsikrer, at løsning måske nok er simpel – men også effektiv.

- At genopbygge vore landskaber vil give vækst, sikkerhed og nye muligheder, siger Rwandas minister for naturresourcer, Vincent Beruta.

Netop naturressourcer er noget Afrika er rig på, men naturen har i årtier ikke været prioriteret. Tværtimod er der blevet fældet og afbrændt skove, og landbrugsjord er blevet udpint og vanrygtet. Det har betydet, at ørkenen lidt efter lidt har ædt frodigt landbrugsland og jungler, og nu er der kun sandet tilbage. Her kan intet gro og ingen mennesker leve. Men forsøg har vist, at det er muligt at gøre skaden god igen.

- Med skovgenopbygning har vi set, hvordan afkastet fra landbruget er steget, og bønderne har kunnet differentiere deres indkomster og forbedre deres livsvilkår, hedder det i en udtalelse.

Der findes allerede en række projekter, der har vist vejen. I Niger har landmænd i et område svarende til Danmark hjulpet med at plante mange flere træer, og det har sikret mad til 2,5 millioner mennesker.

På klimatopmødet i Paris præsenterer landene nu de første skridt på vejen mod den samlede plan: At genetablere skov og jungle på 100 millioner hektar - et område svarende til mere end to gange EU’s samlede areal.

Skove er klimaets mirakelkur

Ud over at sikre mad, drikkevand og jobmuligheder til indbyggerne i de områder, hvor skoven bliver genopbygget, vil de mange træer også have en positiv effekt på klimaet.

Hundreder af millioner ton CO2 kan oplagres i træer og andre planter, og dermed bidrage til at bremse den globale opvarmning. Samtidig er skov- og landbrug i samdrift typisk mindre forurenende end de mere intensive landsbrugsformer, der i dag bliver benyttet i området: Blandt andet afbrænding af skov for at skabe frodig jord på kort sigt – på lang sigt ender jorden dog derefter ofte som ørken.

Derfor er opbygningen af skov ikke kun et anliggende for udviklingsarbejdere, men også for et klimatopmøde. Verdensbanken har skudt cirka 7 milliarder kroner ind i projekt AFR100, der skal forsøge at nå op på de samlede 100 hektar. Og Tyskland og en række private investorer har skudt penge ind i projektet, der allerede nu har fået tilsagn om 31 millioner hektar fra de medvirkende afrikanske lande.

En anden af grundene til, at en række lande har valgt at investere penge i projektet er, at det skal sikre vækst på kontinentet, og dermed gøre det mindre attraktivt for afrikanere at udvandre til Europa.

Ifølge eksperter kan op imod 700 millioner hektar gold afrikansk ørken gøres til frodig skov igen. Det svarer til hele arealet af kontinentet Australien.