Udland

FN vedtager nye globale udviklingsmål for 2030

FN vedtager fredag aften på et særtopmøde i New York nye globale udviklingsmål frem mod år 2030. Målene afløser de såkaldte årtusindmål, der løb til 2015.

Vedtagelsen er bekræftet af formand for FN's Generalforsamling, Mogens Lykketoft, på det sociale medie Twitter.

FN fremlagde i december sidste år 17 nye mål, der skal sikre verden en bæredygtig udvikling de næste femten år.

Rent drikkevand, uddannelse og sundhed til alle

De 17 mål indeholder målsætninger som at sikre rent drikkevand, uddannelse og sundhed til alle.

Som noget nyt bliver målene universelle, hvilket vil sige, at både fattige og rige nationer skal leve op til dem.

Ved topmødet var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) inviteret til at tale som en af de første, fordi Danmark i år har formandskabet for FN's Generalforsamling.

Han startede med at rose, at så mange topledere deltager i mødet.

De 17 vedtagne mål

De netop vedtagne mål indeholder hver en række delmål, men her ses de overordnede mål: 

 1. Udrydde fattigdom i hele verden.

 2. Udrydde sult, opnå bedre fødevaresikkerhed, og fremme bæredygtigt landbrug.

 3. Fremme et sundt og godt liv for alle.

 4. Give alle undervisning af rimelig kvalitet og mulighed for livslang læring.

 5. Sikre ligestilling mellem kønnene.

 6. Sikre alle lige adgang til vand og sanitære forhold.

 7. Fremme adgang til moderne energiformer, som er pålidelige, bæredygtige og til at betale.

 8. Promovere en vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst med anstændigt arbejde til alle.

 9. Bygge en modstandsdygtig infrastruktur og fremme inkluderende industrialisering og innovation.

 10. Reducere ulighed i og mellem landene.

 11. Sikre at byer og andre menneskelige bosættelser er tilgængelige, holdbare, sikre og bæredygtige.

 12. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

 13. Tage initiativ til bekæmpelse af klimaforandringerne og deres konsekvenser.

 14. Bevare og bæredygtigt udnytte oceaner, have og marineressourcer til en bæredygtig udvikling.

 15. Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af jordens økosystem.

 16. Promovere fredfyldte og solidariske samfund for en fortsat udvikling af disse.

 17. Forstærke anvendelsen af virkemidler til implementeringen af bæredygtig udvikling.

 Kilder: FN og Mellemfolkeligt Samvirke