Udland

Dansk containerskib prøvesejler ny Suezkanal

Lørdag fik de første fragt- og containerskibe lov til at sejle gennem Egyptens nye Suezkanal, som snart vil gøre det hurtigere at transportere varer mellem Asien og Europa til søs.

Den nye kanal, der løber parallelt med den eksisterende og næsten 150 år gamle Suezkanal, åbner officielt 6. august. Den vil halvere gennemsejlingstiden af kanalen mellem Middelhavet og Det Røde Hav fra nu omkring 22 til 11 timer.

Skibenes ventetid bliver afkortet, fordi der med den nye kanal på en del af strækningen vil være to sejlrender. Det skaber plads til, at store skibe kan passere hinanden i syd- og nordgående retning.

Flåde og helikoptere sikrede mod terror

Blandt den håndfuld skibe, der ledsaget af flådefartøjer og overvåget af helikoptere var med til lørdagens historiske gennemsejling, var et containerskib fra Danmarks største rederi, Maersk Line.

De store sikkerhedsforanstaltninger skyldtes, at kanalen løber langs Sinai-halvøen, der er hjemsted for islamistiske grupper, som har dræbt hundredvis af egyptiske soldater og politifolk de seneste år.

- Det her er den første prøvesejlads, men det vil blive fulgt op af flere, siger Mohab Mameesh, bestyrelsesformand for Suez Canal Authority, ifølge Reuters.

Gravearbejde for 50 milliarder

Den nye vandvej er blevet opført af militæret i løbet af cirka 12 måneder og har kostet omkring 50 milliarder kroner at grave ud. Men investeringen er ud over at være et prestigeprojekt ventet at blive en ny og stor indtægtskilde for landet.

Kanalen blev inden byggestart af Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, døbt "Den Store Egyptiske Drøm".

Den eksisterende kanal, der blev arbejdet på i ti år inden åbningen i 1869, giver Egypten årlige indtægter på omkring 35 milliarder kroner.

Udvidelsen ventes at øge indtægterne til det tredobbelte eller over 100 milliarder kroner inden 2023.

Et patriotisk projekt

Men investeringen har også sine kritikere. Nogle tvivler på skønnene for den fremtidige indtjening, mens andre mener, at pengene skulle være brugt andre steder.

- Det er først og fremmest et patriotisk projekt, og det er meget vanskeligt at kvantificere, siger den Kairo-baserede investeringsekspert Angus Blair til BBC.

Suezkanalen før og nu

Suezkanalen er blandt verdens vigtigste vandveje. Omkring syv procent af verdenshandlen, der fragtes til søs, passerer gennem Egyptens Suezkanal, som nu er blevet udvidet. 6. august får den plads til endnu flere skibe.

Her et historisk overblik:

  • En kanal, der forbandt Middelhavet og Det Røde Hav via Nilen, blev gravet og taget i brug i år 1874 før vor tidsregning.
  • Egypterne brugte kanalen til krigsskibe, til transport af pilgrimme, hvede og af sten til brug for de antikke monumenter.
  • Den nuværende Suezkanal blev taget i brug 17. november 1869. Det havde da taget dårligt betalte arbejdere ti år at bygge den.
  • Det var hårdt arbejde. Hver tiende måned blev der indkaldt 20.000 arbejdere fra bondestanden.
  • Med åbningen af Suezkanalen slap skibstrafikken for at sejle den lange vej neden om Afrika på ruten mellem Europa og Asien.
  • I 1956 nationaliserede Egypten kanalselskabet, der driver Suezkanalen. Israel invaderede Sinaiørkenen under en hemmelig aftale med Storbritannien og Frankrig, der ville forhindre nationaliseringen. Plottet slog fejl.
  • Kanalen var kortvarigt lukket i 1957 og igen i otte år efter Seksdageskrigen i 1967.
  • 6. august bliver den nye Suezkanal, der løber parallelt med den eksisterende, officielt indviet.
  • Udvidelsen ventes i løbet af otte år at fordoble skibstrafikken, tredoble statens indtægter fra kanalen og næsten halvere gennemsejlingstiden.

Kilder: Reuters, ABC.net, Suez Canal Authority, BBC.