Rent vand til verdens fattigste - men toiletterne mangler

Flere end ni ud af 10 mennesker i verden har fået adgang til rent drikkevand, men 2,4 milliarder mennesker har ikke ordentlig sanitet, og af dem har 950 millioner mennesker slet ikke adgang til et toilet.

Det viser en ny rapport fra FN's børnefond, Unicef, og Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Allerede i 2010 nåede verden det såkaldte 2015-mål på området, som sagde, at senest i år skulle 88 procent af verdens befolkning have adgang til rent drikkevand.

I dag er andelen oppe på 91 procent, hvilket er 2,6 milliarder flere mennesker end i 1990.

Nogle lande har virkelig rykket sig trods stor fattigdom, for eksempel Etiopien, mens andre lande som Indien og Nigeria stadig sakker langt bagud.

Gældende for alle lande er dog, at der er store forskelle på land- og byområder.

- Når adgangen til rent vand og ordentlig sanitet ikke er ligeligt fordelt, svigter vi de fattigste og mest udsatte børn og familier. Det er derfor primært her, indsatsen skal lægges de kommende år, siger Unicefs generalsekretær, Steen M. Andersen.

Manglen på ordentlig sanitet kan imidlertid ende med at undergrave de sundhedsmæssige fremskridt, der er opnået ved at sikre mange flere mennesker adgang til rent vand, lyder det fra FN.

- Indtil alle har adgang til passende sanitet, vil kvaliteten af vandforsyningerne blive undergravet, og for mange mennesker vil fortsat dø af vandbårne og vandrelaterede sygdomme, siger Maria Neira, der er chef for afdelingen for folkesundhed ved WHO, ifølge Reuters.

I september skal verdens ledere vedtage et nyt sæt udviklingsmål, der erstatter 2015-målene.

De nye mål omfatter blandt andet at nedbringe fattigdommen i verden, nedbringe børnedødeligheden og tackle de store udfordringer på klimaområdet.