Udland

Grækerne frygter indbrud efter at have hævet alle deres sparepenge

De seneste uger har grækerne hævet milliarder af euro af frygt for, hvad fremtiden vil byde. Og det nu medført, at mange grækere er nervøse for indbrudstyve. Med god grund rapporterer vores korrespondent Uffe Dreesen fra Athen. Han har besøgt en familie, der har fået stjålet både kontanter, smykker og rengøringsmidler

Sådan fungerer den græske kapitalkontrol

Kan turister hæve penge i Grækenland? Og hvor lang tid er de græske banker lukket ned? Få svarene her.

Grækenland har indført såkaldt kapitalkontrol og beordret bankerne til mandag at lukke midlertidigt.  Her er et overblik over de tiltag, som den græske regering har iværksat for at forhindre, at bankerne løber tør for penge:

  •  Bankerne lukker indtil 6. juli. Alle kreditinstitutter i Grækenland - inklusive udenlandske bankers filialer - er berørt.
  •  Finansministeren kan forkorte eller forlænge perioden.
  •  Hæveautomater åbner mandag eftermiddag. Man vil højst kunne hæve 60 euro per dag. Beløbsgrænsen kan ændres af finansministeren.
  •  Betalinger med debit- eller kreditkort til kontoer i Grækenland og overførsler via netbank inden for Grækenland er tilladt, men betalinger og overførsler til kontoer uden for Grækenland er forbudt.
  •  Det er muligt for folk med kreditkort udstedt i udlandet at hæve penge - og også mere end 60 euro dagligt. Der kan dog blive indført en beløbsgrænse af finansministeren.
  •  En særlig komité kan godkende banktransaktioner, hvis de skønnes nødvendige for at sikre offentlige eller sociale interesser, herunder medicinudgifter eller import af farmaceutiske produkter.
  •  Pensionsudbetalinger er undtaget kapitalkontrollen.
  •  Banker, der overtræder reglerne, vil kunne få bøder på op til ti procent af det beløb, der overføres i strid med reglerne.