Udland

Her er EU's plan mod bådflygtningene

De tusindvis af immigranter der forsøger at opnå et bedre liv i Europa, skal have sværere ved at ende deres dage i Middelhavets bølger - og sværere ved at nå ind i EU.

Det ønsker EU-kommissionen, der i dag godkendte en kontroversiel plan der skal dæmme op for de massive menneskemængder der presser EUs grænser mod syd.

Planen blev fremlagt af EUs udenrigschef Federica Mogherini, første viceformand i EU Kommissionen Frans Timmermans og EUs kommissær for indre anliggender  Dimitris Avramopoulos i dag. Du kan læse detaljer om planen her.

De nye tiltag skal først godkendes af EU-landene, og her er Storbritannien imod, så den bliver næppe gennemført fuldstændig i den form, som blev lagt frem i dag - men indholdet er i store træk således:

Flere fly og skibe i et større område

EU vil tredoble budgettet for de to operationer ”Triton” – der har udgangspunkt i Italien - og ”Poseidon” – der har udgangspunkt i Grækenland. Dermed er der flere penge til fly og skibe der forsøger bådflygtningene i at nå frem – og som redder immigranter fra druknedøden og synkefærdige skibe i Middelhavet.

Pengene skal sandsynligvis bruges til at udvide det geografiske område som operationerne dækker samt antallet af skibe i vandet og fly i luften. Det lægger EU Kommissionen op til, men der skal først udarbejdes en ny plan for Triton-operationen - den ventes klar sidst i maj.

Angreb på smuglernetværkene

EU vil identificere, beslaglægge og ødelægge de fartøjer, som menneskesmuglerne bruger – men det skal ske i overensstemmelse med international ret.

EU vil systematisk identificere menneskesmuglerne og sørge for, at de forskellige lande og operationer deler informationerne. Det fælleseuropæiske politi, Europol, vil blive fælles indgangspunkt for indsatsen.

Samtidig vil EU's grænsekontrolagentur Frontex i samarbejde med Europol lave beskrivelser af de skibe som menneskesmuglerne benytter, så potentielle smuglerfartøjer bliver registreret og overvåget.

Og så vil Europol angribe menneskesmuglerne på Internettet ved at opspore og ødelægge de internetsider som smuglerne benytter til at tiltrække immigranter til deres skibe.

Omfordeling af flygtningene i EU

De bådflygtninge der allerede er ankommet til Sydeuropa presser nu de lokale faciliteter så meget, at EU-kommissionen vil iværksætte et nødsystem så flere lande kommer til at bære byrden.

Konkret vil kommissionen have, at EU inden udgangen af maj iværksætter en artikel 78.3 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde – den lyder sådan her:

”Hvis en eller flere medlemsstater står over for en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, kan Rådet på forslag af Kommissionen vedtage midlertidige foranstaltninger til fordel for den eller de berørte medlemsstater. Det træffer afgørelse efter høring af Europa-Parlamentet.”  

EU-Kommissionen foreslår en nøgle til fordeling af flygtningene. Nøglen beregnes ud fra størrelsen af modtagelandenes befolkningstal, landenes bruttonationalprodukter, arbejdsløshedsprocenten og hvor mange spontane asylansøgninger et land modtager.

Efterfølgende overgår nødsituationen til en mere permanent plan. Det betyder, at der laves mere permanente EU-regler for omfordelingen – det skal være klar inden årets udgang.

Det skal her bemærkes, at det danske retsforbehold gør, at Danmark ikke umiddelbart er med i fordelingsnøglen.

Nyt informationscenter i Niger

Inden årets udgang ønsker EU at oprette et informationscenter i Niger, der skal give potentielle immigranter et – hvad EU kalder ”mere realistisk” billede af chancerne for at nå til Europa. Centeret skal også forsøge at hjælpe potentielle immigranter i nærområdet i samarbejde med de lokale myndigheder.

Centeret er tænkt som et pilotprojekt der kan udvides til flere områder, hvis det bliver en succes.

Støtte til flygtningenes nærområder

EU vil iværksætte nogle regionale udviklings og beskyttelsesprogrammer i Nordafrika og på Afrikas horn med ca. 250 millioner kroner i 2015 og 2016.