Udland

Tysk mæslingeudbrud udnyttes i indvandrefjendske kredse

Tag et kig på disse to kort over Tyskland. Til venstre ses antallet af mæslingesmittede. Jo større den røde prik er, jo flere er her smittet med mæslinger. Og kortet til højre viser, hvor i Tyskland der bor flest indvandrere. 

Og selvom kortet over mæslingeudbrud er fra 2011 bliver de to kort flittigt brugt på de sociale medier af indvandrefjendske grupper i Tyskland, til at "bevise", at det er indvandrerne, der er skyld i, at smitten breder sig i landet.  

Mange af de tyske indvandrere kommer da også fra lande, hvor vaccination mod mæslinger ikke er lige så udbredt som i Tyskland. 

I Berlin har sundhedsmyndighederne kunnet føre de fleste tilfælde af mæslinger under den nuværende epidemi tilbage til indvandrere fra Balkan. Her har for eksempel Bosnien-Hercegovina det højeste antal indbyggere smittet med mæslinger i Europa, samtidig med, at landet har den laveste vaccinationsdækning på kun 87 % mod et gennemsnit i hele Europa på 94 %.

Og det er vand på møllen for de højrenationalistiske grupper i Tyskland, der lige som deres ligesindede i USA, gerne vil give indvandrere skylden for udbredelsen af mæslinger. Men som det har vist sig i USA, at smitten faktisk også breder sig den anden vej fra USA til Mexico, så er det heller ikke så ligetil at give indvandrerne i Tyskland skylden for udbredelsen af mæslinger her.

Hvis man studerer kortet igen over tilfælde af mæslinger i Tyskland, så er de områder med færrest smittede sammenfaldende med det tidligere DDR. Og her var sundhedsmyndighederne så effektive med at få befolkningen vaccineret, at mæslinger faktisk var stort set udryddet inden genforeningen med Vesttyskland i 1990.

Desuden har Berlins sundhedsborgmester Mario Czaja advaret om, at der er påfaldende mange sygdomstilfælde blandt mennesker fra ”gode, borgerlige hjem”. Netop den befolkningsgruppe, hvor der er flest forældre, der vælge ikke at lade deres børn vaccinere.