Dansk geolog: Sådan opstår de mystiske kæmpehuller i Sibirien

I løbet af den seneste uge er der fundet fire kæmpehuller i den nordlige del af Rusland, og russiske forskere planlægger ekspeditioner til de øde områder i Sibirien for at undersøge dem.

Den danske geolog Torben Jürgensen, der har boet 19 år i Grønland, ser ligheder mellem de sibiriske jordhuller og de såkaldte pingoer, der er i Grønlands nordligste del, som en mulig forklaring på kæmpehullerne i Sibirien. 

- De sibiriske jordhuller har groft materiale liggende rundt om kraterne som hos pingoerne, hvilket tyder på, at stærkere kræfter end vand har bragt materialet til overfladen – måske vand under meget stort tryk eller metan, siger Torben Jürgensen til tv2.dk. 

Han har siden 1971 været på en del ekspeditioner i den nordlige del af Grønland, hvor han blandt andet har studeret muddervulkaner og pingoer, der kan blive flere hundrede meter dybe. 

Global opvarmning i Arktis

Den russiske professor Vasily Bogoyavlensky opfordrer til en hasteundersøgelse af de mystiske huller i Sibirien, og siden de første kæmpehuller blev opdaget i sommeren 2014, er russiske og amerikanske forskere kommet med forskellige mulige forklaringer på, hvorfor de opstår i Sibirien.

Blandt de mest populære teorier er metangas-ekplosioner i undergrunden og pludselig smeltning af store mængder is.

Ifølge Torben Jürgensen spiller også den globale opvarmning, især i områderne omkring Arktis, en væsentlig rolle i forhold til fænomenet i Sibirien, hvor en svækkelse af permafrostlaget kan resultere i de kraterlignende huller efter årelang ophobning af energi.  

- Alt tyder på, at pingoer opstår ved svaghedszoner i permafrosten. Det samme synes tilfældet for de sibiriske huller. Dog synes de sibiriske huller udløst ved større eksplosioner som følge af stor opsamling af energi under den sibiriske permafrost, som nu svækkes som følge af vores nuværende globale temperaturstigning, siger Torben Jürgensen.

- De sibiriske frostgrader er betydelige i forhold til andre steder på den nordlige halvkugle, forklarer han.

Er de sibiriske huller livsfarlige?

I Rusland er professor Vasily Bogoyavlensky i gang med at planlægge en ekspedition til Yamal-halvøen, hvor flere af hullerne og kraterne i jordoverfladen er blevet opdaget siden sommeren 2014, hvor vi første gang omtalte fænomenet på tv2.dk.

Derudover vil russerne bygge fire seismiske stationer i Yamal-området, så de kan måle de små jordskælv, der sker, når de gigantiske kratere opstår. Som det er nu, ligger de nærmeste målingsstationer for langt væk.

Det er blandt andet sikkerhedsrisikoen og gasudledninger omkring de mystiske sibiriske huller, der kan blive flere hundrede meter dybe, som russerne frygter, og der skal ikke herske tvivl om, at det er livsfarligt, hvis man står oven på en pingo, når jorden pludselig forsvinder.

- Ja, så får de sig en flyvetur, fortæller Torben Jürgensen.

Du kan se nogle af de mystiske huller i Sibirien øverst i artiklen.

Hvad er en pingo?

En pingo er en bakke i permafrostområder, der indeholder en kerne af massiv is. Pingoer dannes ved frysning af vand spærret inde under et sammenhængende permafrostlag.

Ved frysningen sker en rumfangsudvidelse, hvorved jordoverfladen løftes af den voksende isformation.

Pingoer dannes kun i områder med kontinuert permafrost – det vil sige, hvor årsmiddeltemperaturen er lavere end seks minusgrader.

Ved delvis smeltning af jordisen kan en pingo erhverve et kraterformet udseende.

Kilde: Den Store Danske