Udland

Sibiriske kæmpehuller kan løse gammelt mysterium

Det vakte stor undren, da optagelser af kæmpehuller i jorden i den nordlige del af Rusland i sommers dukkede op i nyhedsmedierne.

Der har lige siden været uenighed om årsagen til, at de store kratere, der er op mod 80 meter i diameter, er opstået.

Forskere forklarede blandt andet til videnskabsmagasinet Live Science, at der var tale om en form for jordfaldshul, der dannes, hvis vand ikke når at blive bortledt eller udtømt.

Nu siger en række forskere imidlertid, at de store huller på Yamal-halvøen skyldes gaseksplosioner i undergrunden, der er opstået på grund af usædvanligt varme klimaforhold og varme nede fra undergrunden. Det har ført til frigørelsen af gashydrater, hvilket har forårsaget eksplosionen.

Det skriver The Siberian Times.

Gaseksplosioner har også tidligere været nævnt som mulig årsag til hullernes opståen, og ifølge Igor Yeltsov, afdelingschef for det russiske Trofimuk-institut, er den teori interessant i forhold til den mindst lige så ’mystiske’ Bermuda-trekant, som den måske kan være med til at forklare.

- Der er en teori, at ulykker i Bermuda-trekanten skyldes gashydrater. De begynder at nedbryde og metan-is bliver til gas.

- Det får havet til at varme op, og skibe synker i farvande, der er fyldt med store mængder gas. Det fører også til, at luften bliver overmættet med metan, så der skabes en ekstrem turbulent atmosfære, hvilket kan føre til flystyrt, siger Igor Yeltsov til The Siberian Times.

De sibiriske kratere kan måske således være med til at forklare de skibsforlis og flystyrt, som er sket i den berygtede Bermuda-trekant, mener Igor Yeltsov - læs mere her.

Se optagelserne af de sibiriske kæmpehuller i videoen øverst i artiklen.

Sådan opstår et almindeligt jordfaldshul

Et jordfaldshul opstår ved, at nedsivende regnvand blandet med humussyre på dets vej gennem sprækker i kalken opløser denne, således at der opstår et hulrum, der hele tiden bliver større og større. På et tidspunkt falder loftet ned, og jordfaldshullet er en realitet.

Jordfaldshuller kommer især, hvor undergrunden indeholder kalk, og hvor kalken er skyllet væk af vand, eller hvor der er eller har været minedrift. Jordfaldshuller kan også dannes ved, at en i istiden indlejret isblok i morænedannelser er smeltet bort. De øverste jordlag styrter sammen og ned i hulrummet, når de ikke længere kan holde til trykket.

Kilde: Rold Skov Leksikon